Jak zvládnout manipulaci

     „Skoro každý člověk dokáže překonat nepřízeň osudu, ale chcete-li
                          vyzkoušet jeho charakter, dejte mu moc.“
                                                                                                 Abraham Lincoln

nešťastné dítěO přednáškách

 • Náš život je o vzájemném ovlivňování. Jsme součástí společenství, denně rozmlouváme a setkáváme se s nejedním člověkem. Komunikujeme, rozprávíme, jednáme a vyjednáváme.
 • Komunikace je o vzájemném ovlivňování. Nemůžeme rozmlouvat s druhými, aniž bychom na ně svými slovy, tónem hlasu i řečí těla nepůsobili. A stejně tak v jakémkoliv hovoru ovlivňují druzí nás.
 • Schopnost ovlivňovat druhé je genetickou dispozicí každého z nás. Ovlivňování je přirozenou součástí našeho života a setkáváme se s ním den co den. I zde však platí, že všeho moc škodí…
 • Někteří lidé říkají, že jakákoliv komunikace je manipulativní. Já tento názor nesdílím. Jsem zastáncem názoru, že každé ovlivňování má své hranice. A pokud je jedinec překročí, je velmi moudré znát cesty, jak se před jeho verbálním i neverbálním nátlakem ubránit.
 • V mezilidských vztazích, jejichž součástí je komunikace, hrají velmi často prim emoce. Emoce nás dokáží pozvednout do výšin, ale i srazit k zemi.

Co vám přednášky přinesou

 • Na debatních přednáškách budeme diskutovat o tom, jak se nenechat druhými srazit k zemi, vyvést z míry.
 • Získáte jednoduché tipy, jak si některé emoce i slova do svých myslí i životů nevpouštět.
 • Objevíte způsoby, jak lépe zvládat nátlakové praktiky některých jedinců a ubránit si svůj prostor.
 • Zachováte si chladnou hlavu při srážce s nekalými obchodními praktikami i nadhled při jednání se svérázným šéfem či kolegou.
 • Lépe rozpoznáte skryté typy manipulací a naučíte se s nimi prospěšně pracovat.
 • Naleznete zde nejednu inspiraci, jak posílit osobnost svou i svých dětí. 
 • Přednášky přinesou radost a nová poznání všem, kteří rádi komunikují s hlavou vztyčenou a se zdravou sebedůvěrou. 
 • Jsou pro ty, kteří se chtějí v životě méně strachovat a více radovat.

Těším se na vás na přednáškách, které vám pomohou lépe rozeznat skryté manipulace druhých a případně i svoje vlastní.
Naučíte se na ně reagovat, váš život bude radostnější a spokojenější.

Přednášky potěší a přinesou pomáhající poznání těm, kteří touží

 • podpořit svoji sebedůvěru a sebevědomí,
 • udržet si lidskou důstojnost a sebeúctu v každé situaci,
 • rychle rozeznat skryté prvky manipulace nejen v rodinách,
 • umět pohotově a příznivě reagovat při setkání s manipulátory,
 • nenechat se zašlapat do země nebo zatlačit do kouta,
 • vědět, kdy je moudré reagovat a kdy je nejrozumnější prostor opustit,
 • rozeznat prvky manipulace u sebe samých,
 • osvojit si zásadní prvky slovní sebeobrany.

Koupit jako dárek

1. přednáška – Skrytá manipulace v rodinách

 • co nás nutí ovlivňovat druhé
 • jak se rodí manipulace
 • intuitivní manipulace
 • nejčastější typy dětské manipulace
 • skryté typy manipulace u dospělých
 • jak manipulaci rozpoznat
 • správná reakce na manipulaci
 • zvládání vlastních emocí a postojů
 • důsledky manipulace na formování osobnosti

2. přednáška – Obrana proti nekalým obchodním praktikám

 • typické znaky manipulativního obchodníka a jak je rychle rozpoznat
 • nejčastěji používané slovní obraty a jak na ně správně reagovat
 • 2 nejsilnější typy manipulativní povelů
 • čeho se v komunikaci vyvarovat
 • správná slovní sebeobrana
 • jak využít vlastní řeč těla na obranu proti manipulátorům
 • jak rozpoznat klamné pobídky a přísliby a nedostat se do dluhů
 • jak ochránit své děti před útoky nekalých obchodníků

3. přednáška – Účinná sebeobrana při manipulaci na pracovišti

 • nejčastější příčiny manipulace na pracovišti
 • skrytá manipulace na pracovišti a její důsledky
 • jak rychle rozpoznat skryté typy manipulace
 • neverbální projev manipulátorů
 • vhodná slovní sebeobrana
 • účinná neverbální komunikace s manipulátorem
 • magický trojúhelník k nalezení řešení
 • smysl právní pomoci
 • Cyklus 3 přednášek, lze absolvovat i jednotlivě bez předchozí návaznosti, dle vlastního výběru.
 • Přednášky jsou vedeny zážitkovou a relaxační formou, jejíž součástí je tvůrčí a živá diskuse s účastníky.
 • Délka jedné přednášky: cca 3 hodiny
 • Lektor: Lenka Kubáčová

Termíny přednášek si prohlédněte zde.

Koupit jako dárek

Chcete podpořit svoji sebedůvěru a umět lépe reagovat na ty, co přehnaně manipulují? Napište mi, nebo zavolejte. Ráda se s vámi setkám a připravím vám nabídku na míru. 

Prohlédněte si aktuální nabídku termínů akcí