Emoční vývoj dítěte

„Odstraňujme slzy dětí. Květy nesnášívají dlouhé deště.“ Jean Paul

O přednášce

 • Pokud chceme, aby byl život kolem nás lepší, radostnější, zmírnila se zloba, zlost, agrese, lži či úskoky a přibývalo těch, kteří dokáží milovat sebe i druhé, partnersky vycházet s druhými a šířit kolem sebe úctu, radost, lásku, harmonii, pak je důležité začít u sebe a svých dětí.
 • Náš emoční vývoj a utváření vnitřní identity probíhá od narození až do dospělosti. Procházíme jednotlivými fázemi, každá má svá specifika. V každé životní fázi se utváří konkrétní prvky růstu, které jsou pro nás v dospělosti důležité. Současně každá fáze nese s sebou i prvky ohrožení.
 • Úspěšné utvoření prvků růstu je naším nezbytným charakterovým předpokladem, abychom dokázali v životě partnersky obstát, prosadit se bez přehnané agrese či citového vydírání. Důležité pro to, abychom žili radostný, harmonický a spokojený život.
 • Naše rodiče nás vychovávali nejlépe, jak uměli. Přesto si řada z nás nese do života různá emoční zranění a vnitřní limity, které se nám promítají do kvality našeho života i výchovy našich dětí.
 • Pokud však poznáte a porozumíte tomu, jak se naše identita utváří, k čemu v jednotlivých fázích dochází a co vše můžete pro úspěšný vývoj osobnosti svých dětí udělat, pak můžete zpřetrhat červenou nit emočních zranění i limitujících návyků a přesvědčení, která se často táhne z generace na generaci. Můžete podpořit zdravý emoční vývoj osobnosti svých děti a současně uzdravit případná vlastní emoční zranění.
 • Eriksonova teorie může v mnohém pomoci k lepšímu pochopení zdravého vývoje i hlavních překážek, které se mohou na cestě utváření identity objevit. I tomu, jak s nimi pracovat, zpracovat je a odstranit ze svého života i života svých dětí.

Co vám účast na přednášce přinese

 • Pomůže vám lépe porozumět jednotlivým vývojovým fázím osobnosti.
 • Naučíte se pracovat s přístupy, které jsou v jednotlivých fázím prospěšné a užitečné.
 • Porozumíte hlubšímu významu slov a jejich vlivu na utváření osobnosti vašich dětí.
 • Snížíte riziko emočních zranění, která si leckdy z dětství odnášíme do dospělosti.
 • Porozumíte lépe i sami sobě a svým případným emočním zraněním.
 • Najdete laskavé a partnerské způsoby, jak podporovat zdravý růst osobnosti vlastních dětí.
 • Naučíte své děti sebedůvěře, sebeúctě a sebevědomí.
 • Podpoříte je na jejich vlastní cestě utváření hodnot, víry a přesvědčení.

Program přednášky

 • Stádia vývoje osobnosti dle E. Eriksona
 • Utváření identity a ega
 • Příčiny krize identity a jak je odstranit
 • Vznik kompetencí a jejich důležitost
 • Vliv slov na utváření osobnosti dítěte
 • Co je to podmíněná láska a co způsobí
 • Centrum vnějšího hodnocení
 • Jak vzniká nesebevědomí
 • Přednáška je vedena hravou formou, jejíž součástí je živá diskuse s účastníky.
 • Délka přednášky: cca 3 hodiny
 • Lektor: Lenka Kubáčová

Termíny přednášky si prohlédněte zde.

Koupit jako dárek

Chcete lépe porozumět sobě i svým dětem? Podpořit je v jejich zdravém emoční vývoji a radostné cestě životem? Napište mi, nebo zavolejte. Ráda se s vámi setkám a připravím vám nabídku na míru. 

Prohlédněte si aktuální nabídku termínů akcí

Vyzvedněte si svůj DÁREK eKnihu osobního růstu zdarma