Podvědomé hrátky se slovy

„Rána způsobená slovem zasáhne vždy hlouběji,

než rána způsobená mečem.“

G. B. Show

O přednášce

 • Karel Čapek kdysi pravil: „Tak se zdá, že jsme více ovládáni slovy, než jimi vládneme sami.“
 • I když je to už hezkou řádku let, platí to dodnes. Stále ještě nevnímáme hlubší význam slov a jejich vliv na utváření našeho podvědomí, které nás pak řídí. Ať už tomu věříme či nikoliv.
 • Slova ovlivňují myšlení a myšlení ovlivňuje činy. Činy ovlivňují naše výsledky i kvalitu našeho života.
 • Kdysi kdosi přidělil jednotlivým slovům určitý význam. A od té doby si význam jednotlivých slov předáváme z generace na generaci. U slov konkrétních, i u slov abstraktních. V dětství si je osvojíme a v dospělosti je leckdy bez většího zamyšlení vypouštíme z úst. Aniž bychom si uvědomovali, co vše uvnitř naší mysli působí.
 • Naše mysl zpracovává slova specifickým způsobem. Proces, který uvnitř naší mysli probíhá, vyvolává emoční odezvu v každé buňce našeho těla. Slova působí na naši mysl jako jed i jako lék. Záleží jen na nás, jakou cestu si zvolíme. A jak budeme se slovy vlastními i druhých nakládat.
 • Slova jsou nositelem informací. Každá informace v sobě nese i silný emoční náboj, který nás ovlivňuje na úrovni podvědomí. A sahá mnohem dál. Ovlivňuje nás až na úrovni naší DNA, působí na každou buňku našeho těla.
 • Z informací se stávají myšlenky a z myšlenek mentální mapy, podle kterých v životě jdeme.
 • Don Miguel Ruiz řekl: „Nehřešte slovem“ a Jaroslav Dušek k tomu velmi trefně dodává: „Miřme slovem přesně.“
 • Mým záměrem je podpořit vás, abyste se slovy nakládali vědomě a s rozvahou. Vnímali jejich energii i dopad, který má na nitro vašich hlav i duší. A samozřejmě na nitro hlav i duší druhých lidí.

Co vám účast na přednášce přinese

 • Pochopíte emoční náboj jednotlivých slov.
 • Dokážete přidělit abstraktním pojmům nový, prospěšnější význam.
 • Změníte tak emoční proces ve své mysli i každé buňce svého těla.
 • Poznáte, jak slova vedou k nemoci i uzdravení.
 • Naučíte se slovy podporovat zdravý vývoj osobnosti svých dětí.
 • Budete schopni příznivě ovlivnit svůj vlastní podvědomý systém víry a přesvědčení.
 • Zjistíte, proč některá slova úspěšní takřka nepoužívají.
 • Objevíte nové cesty, jak slovy změnit své myšlenky, sebedůvěru a sebevědomí.
 • Dojdete si k poznání, proč jedno z největších tajemství úspěchu tkví v komunikaci.
 • Pochopíte, jak slova pracují uvnitř vaší mysli. Jak se mění a v jaké podobě putují vaším tělem dál.
 • Získáte tak příležitost vědomě pracovat s těmito procesy a měnit je.
 • Začnete hrát podvědomé hrátky se slovy vědomě.

Program přednášky

 • Jak mozek pracuje se slovy
 • Jak zpracovává informace zvenčí
 • Abstraktní vs. konkrétní pojmy
 • Vliv slov na utváření osobnosti (v dětství i dospělosti)
 • Brzda i pohon našich talentů
 • Autorita, placebo a nocebo efekt
 • 2 nejsilnější sugesce
 • Víra a vůle, aneb když se potká vědomí s podvědomím
 • Přednáška je vedena hravou formou, jejíž součástí je živá diskuse s účastníky.
 • Délka přednášky: cca 3 hodiny
 • Lektor: Lenka Kubáčová

Termíny přednášky si prohlédněte zde.

Koupit jako dárek

Chcete lépe porozumět řeči svého podvědomí i nevědomým příčinám svého chování? Pochopit hlubší význam slov a naučit se s nimi vědomě utvářet realitu svého života? Napište mi, nebo zavolejte. Ráda se s vámi setkám a připravím vám nabídku na míru. 

Prohlédněte si aktuální nabídku termínů akcí

Vyzvedněte si svůj DÁREK eKnihu osobního růstu zdarma