Manažerské vzdělávání

panthera_leo_persica_m

Semináře pro lidi ve vedoucích pozicích jsou spojením praktických zkušeností a moderních postupů s nejnovějšími poznatky z oblasti psychologie, neurolingvistického programování, emoční inteligence, manažerského koučování a verbální i neverbální komunikace.

Semináře jsou skvělou příležitostí pro ty z vás, kterým na vlastním úspěchu a výsledcích záleží. 

Naučíte se skvělé techniky, kterými podpoříte a rozvinete svůj talent i zručnosti.
Naleznete způsoby, jak využívat vyšší potenciál své mysli, být více kreativní a dosahovat tak svých cílů s větší lehkostí a radostí.
Posílíte své schopnosti ovlivňovat partnersky druhé a dosáhnout svého záměru v komunikaci snadno a prospěšně. 

Objevíte principy, jak účinně prezentovat změny druhým. Současně se naučíte přijímat změny rychle a prospěšně. 

14408938623_e90b2d5aca_h ořezManažerské zručnosti
• Technika TOTE
• Disneyho model generování nápadů
• Princip negativní motivace
• 4 fáze zručnosti
• Metaprogramy a jejich využití v praxi

Zobrazit více

tým2Personalistika
• Ideální obraz kandidáta
• Osobní priority a jak s nimi pracovat
• Nadšení versus emocionální motivace 
• 3 základní pravidla úspěšného týmu 
• Komunikační styly v řízení

Zobrazit více
blesk3Řízení změn ve firmách
• Udělejte z možnosti cíl 
• Sestavení cílů a strategií dle SMART
• Princip : myšlenka -> čin -> vyhodnocení
• Základní principy úspěšného zavádění změn
• Proč se náš mozek bojí změn a jak s tím pracovat

Zobrazit více
krocení koněManažerské styly
• Systém a pravidla aneb budujeme tým 
• Techniky řízení dle vývojových cyklů obchodníka
• Princip „vítěz – vítěz“
• Manažerské koučování
• Zdravé komunikační prostředí 

Zobrazit více
cestyEfektivní supervize
• Příprava supervize dle typu a cíle 
• Typy supervizí a způsob vedení
• Efektivní vedení supervize 
• NLP a orientace na řešení
• Využití metody SMART

Zobrazit více
štěňataVůdcovství s klidnou myslí
• Jak je vystavěn náš mozek
• Negativní motivace
• Definice problému a cesta k řešení
• AHA momenty v praxi
• Principy Svobodných firem

Zobrazit více
pesDenní řízení a kontrola
• Základní mechanismy 
• Denní rituály aneb jak se tvoří návyky
• Denní řízení v praxi 
• 4 komunikační styly
• Jednotlivé fáze řízení změn

Zobrazit více
neuron2Efektivní řízení změn
• Jak je vystavěn náš mozek
• Jak mozek přijímá změny a proč
• Účinná komunikace řízení změn
• Princip negativní motivace
• Koučování a metoda SMART 

Zobrazit více

Naleznete řešení v těchto oblastech

 • účinné využití řeči těla při jednání v osobním i profesním životě
 • správná práce s akustikou a modulací hlasu
 • řešení konfliktů v různých oblastech života
 • pomohu vám pochopit, jak myslíte
 • pomohu vám pochopit, jak myslí druzí
 • naučím vás, jak poznatky o vlastní mysli i myšlení druhých úspěšně používat v osobním i profesním životě, při řízení a vedení lidí či při obchodních jednáních
 • naučím vás, jak efektivně řídit změny a účinně je prosadit u druhých

V čem se zdokonalíte

 • komunikační dovednosti
 • prezentace, řečnické dovednosti a sebeprosazení
 • vyjednávání v osobním i profesním životě
 • sebevědomí, sebedůvěra, sebereflexe a jistota v jednání s druhými
 • schopnost rychlé a účinné akceptace změn včetně jejich řízení
 • vědomé vytváření správných návyků a odstranění starých
 • řízení a vedení lidí, větší vliv a zvýšení vlastní autority u podřízených

Bude mi ctí i potěšením podpořit vás na vaší cestě k úspěchu. Napište mi, nebo zavolejte. Ráda se s vámi setkám a připravím vám nabídku na míru.