Efektivní supervize

(osobní rozvoj a zvyšování výkonnosti)

„Čím skrovnějšími, ale dokonalými prostředky docílíme úspěchu,
tím je náš výkon cennější.“
                                                                                                     Josef Skupa

cesty

O semináři

 • Úspěch vedoucích pracovníků je zpravidla závislý na úspěchu a efektivitě podřízených. K dosažení úspěšného vedení lidí patří schopnost jasné definice cíle, řešení a cesty k němu, i kontrola stanovených závazků a jejich kvalitní vyhodnocení včetně přijetí účinných opatření.
 • Proto jsem připravila seminář, jehož cílem je efektivní sestavení struktury supervize v závislosti na typu a cíli supervize, její následné úspěšné vedení včetně nastavení účinných kontrolních mechanismů a motivačních nástrojů.

Co získáte účastí na semináři

 • Získáte podklady, které vám usnadní a zrychlí přípravu supervize.
 • Připravíte si zásadní body a postupy, s kterými supervizi snadno nasměrujete ke svému cíli.
 • Naučíte se účinně využívat čtyři vývojové cykly tvorby nových návyků. Vyvarujete se tak úskalím, které jsou s jednotlivými fázemi spojené. Zajistíte si úspěch při zavádění nových činností a naplňování stanovených úkolů.
 • Díky správným koučovacím otázkám a NLP přístupům zaměříte mysl podřízeného na řešení. S využitím správného postupu dosáhnete i rychlé akceptace nalezeného řešení.
 • Naučíte se účinně stanovovat termíny i systém kontroly. Tím sobě i podřízeným zjednodušíte cestu ke splnění zadaných úkolů.  

Program semináře

1. část – Příprava supervize dle typu a cíle 

 • typy supervizí a způsob vedení
 • definice cíle a priority
 • nezbytné podklady a otázky pro supervizi
 • akční plán aneb strategie vedení supervize
 • časová osa
 • využití metody SMART
 • čtyři vývojové cykly a jejich využití v praxi

2. část – Efektivní vedení supervize

 • úvod do rozhovoru
 • koučovací otázky a účinné využití
 • shrnutí a určení priorit
 • NLP a orientace na řešení
 • pravidla zpětné vazby
 • definice závazku a práce s rolemi
 • termíny, kontrola a vyhodnocení dle metody SMART
 • význam a důležitost závěrečného shrnutí
 • Seminář je určen pro vedoucí pracovníky různých oborů, kteří pro rozvoj a řízení svých podřízených a spolupracovníků využívají supervize.
 • Délka semináře: 1 den (cca 7 hodin)
 • Lektor: Lenka Kubáčová

Chcete sebe i svůj tým rozvíjet a řídit efektivně? Napište mi, nebo zavolejte. Ráda se s vámi setkám a přizpůsobím vám nabídku na míru.