Vůdcovství s klidnou myslí

„Seženete-li do vedení firmy dostatek stejně smýšlejících lidí, začnou se procesy sami od sebe zlepšovat. Lidé zde rádi vynalézají a to přitahuje další, kteří rádi vynalézají.“
                                                                                                  Jonas Ridderstrale

štěňata

O semináři 

 • Seminář podporuje filozofii tvůrčí spolupráce a vytvoření optimálního prostředí pro rozvoj kreativity, tvorbu vlastních nápadů a nalézání nových řešení.
 • Je cílen na zefektivnění činnosti na všech pracovních úrovních. Je zde kladen důraz na vzájemnou spolupráci, budování vztahů, spolu dotváření systémů, jejich inovaci a účelnou provázanost jednotlivých kroků.
 • Na semináři jsou využity principy řízení, které vycházejí ze sdílení zodpovědnosti, vzájemné důvěry a motivace každého jednotlivce na výsledků realizovaného projektu.

Co získáte účastí na semináři

 • Důležité poznatky o fungování mozku vám dají nový úhel pohledu a příležitosti, jak dosahovat účinně kýžených cílů a výsledků. 
 • Osvojíte si nové principy spolupráce, rozvíjení kreativity a podpory týmového ducha. 
 • Vaše pozice se díky inovativním přístupům upevní. 
 • Získáte postupy a principy, které vás podpoří v rychlém a správném nalezení řešení. Vaše činnosti i činnosti vašich lidí budou efektivnější a úspěšnější. 

Program semináře

 • jak je vystavěn náš mozek
 • brain based coaching versus brainstorming
 • negativní motivace
 • definice problému a cesta k řešení
 • 6 kroků při tvorbě nápadů a nalezení řešení
 • AHA momenty v praxi
 • zpětná vazba dle kvality výkonu
 • principy Svobodných firem a jejich využití v řízení týmů
 • Seminář je veden interaktivně, účastníci pracují s vlastními myšlenkami a nápady k jednotlivým tématům, díky využití brain based coachingu nacházejí vlastní odpovědi k jednotlivým tématům.
 • Seminář je určen pro vedoucí pracovníky různých oborů, obchodníky, administrativní pracovníky, kteří se podílejí na firemních projektech a inovacích.
 • Délka semináře: 1 den (cca 7 hodin)
 • Lektor: Lenka Kubáčová

Je pro vás důležité být skutečným leaderem a vést kreativní a spolupracující tým? Napište mi, nebo zavolejte. Ráda se s vámi setkám a přizpůsobím vám nabídku na míru.