Lektor dalšího vzdělávání

                                   (Školení pro školitele)

                                   „Moudří lidé mluví, protože mají co říci.
                                     Blázni mluví, protože něco říci musí.“
                                                                                                    Plato

prezentační dovednosti

O seminářích 

 • Práce školitele je především o slovech. O zkušenostech a poznáních, které chceme slovy účastníkům předat. Síla slova je mocná a zda z nich uděláme lék či zbraň, záleží jen na nás. Kromě našich slov, promlouvá k účastníkům i naše tělo a to mnohem silněji, než si řada z nás uvědomuje. 
 • Na seminářích pomáhám nejen začínajícím školitelům, osvojit si pravidla vedení seminářů i tipy a triky, které jsou osvěžením pro účastníky i školitele. Řadu inspirací zde naleznou i ti, kteří se již nějakou dobu školitelské praxi věnují.
 • Psychologie vedení seminářů a komunikační dovednosti se prolínají celým cyklem seminářů.
 • Semináře jsou určeny nejen začínajícím školitelům, ale i těm, kteří již mají v tomto oboru zkušenosti a chtějí se ve své profesi zdokonalit. Jsou vhodné i pro interní firemní školitele.

Co získáte účastí na seminářích

 • Naučíte se správně zvolit formu a typ prezentace a pomůcky dle tématu semináře.
 • Využijete účinně svůj čas při přípravě i čas na samotném semináři. 
 • Lidé si z vašich seminářů zapamatují to důležité.
 • Osvojíte si důležitá pravidla pro práci s hlasem a s řečí těla. Dostanete tak snadno svůj hlas i řeč těla pod kontrolu. Dokážete jimi zaujmout a upoutat pozornost účastníků.
 • Lépe přečtete řeč těla účastníků a budete schopni na ni přesně a pohotově reagovat.
 • Rozpoznáte rizikové fáze semináře, naučíte se s nimi pracovat.
 • Získáte účinné tipy na hry a cvičení, kterými snadno udržíte pozornost účastníků i v rizikovějších fázích semináře. 
 • Získáte větší sebejistotu svého projevu a vystupování před lidmi. 

1. seminář – Průvodce pro začínající školitele 

 • základní pravidla realizace semináře
 • pomůcky na seminář  
 • domácí příprava
 • příprava před zahájením semináře
 • mentální příprava
 • správné časové rozvržení semináře 
 • pravidla pro účastníky semináře 
 • očekávání účastníků a práce s ním 
 • typy seminářů, jejich možné kombinace a pravidla

2. seminář – Psychologie vedení seminářů 

 • co si udržíme v paměti
 • ledovec motivace 
 • pravidla pro poutavý úvod a závěr 
 • řeč těla – základní pravidla, význam gest, „zakázaná gesta“
 • komunikační pyramida a verbální a neverbální projev
 • využití celého prostoru
 • typy otázek a jak s nimi pracovat
 • zpětná vazba
 • vedení semináře na principu partner – partner

3. seminář – Tipy a triky pro školitele 

 • rétorika – základní pravidla
 • řeč těla účastníků – jak ji správně číst a rychle na ni reagovat
 • aktivace účastníků – nejrizikovější fáze seminářů a jak s nimi pracovat
 • udržení pozornosti – tipy a triky
 • koordinace a pravidla pro dotazy účastníků
 • typy diskusí a  jejich řízení
 • provazování 
 • zapojení účastníků – správné využití interaktivní výuky
 • Cyklus 3 seminářů, lze absolvovat i jednotlivě bez předchozí návaznosti, dle vlastního výběru. Všechny semináře jsou vedeny interaktivní formou, s využitím her, cvičení a tréninku.
 • Délka 1 semináře: 1 den (cca 7 hodin), jednotlivé dny lze kombinovat a upravovat dle požadavků zadavatele, lze připravit jako jednodenní, dvoudenní i třídenní seminář.
 • Lektor: Lenka Kubáčová

Je pro vás důležitá schopnost zaujmout a učit lidi nová poznání správným způsobem? Napište mi, nebo zavolejte. Ráda se s vámi setkám a přizpůsobím vám nabídku na míru.