Řeč těla pro obchodníky

                            „To, co leží před námi, a to, co leží za námi,
                        má malý význam v porovnání s tím, co leží v nás.“
                                                                             Raplh Waldo Emerson

kočka v budce

O seminářích

 • Slova ovlivňujeme na vědomé úrovni a ne vždy jsou k nám druzí upřímní. Řeč těla je řeč našeho podvědomí, a tak k nám promlouvá upřímněji, než slova.
 • Seminář je zaměřen na nejdůležitější zásady a pravidla čtení řeči těla, které obchodníci ke své úspěšné práci potřebují znát.
 • Seminář je věnován všem, kterým není průběh i výsledek jejich komunikace s druhými lhostejný. Těm, kteří chtějí komunikovat přesvědčivě, s lehkostí a bravurou. 

Co získáte účastí na semináři

 • Rozpoznáte, co vám lidé opravdu sdělují a naučíte se správně reagovat.
 • Zjistíte, jak se rychle „naladit na stejnou vlnu“ a dovést rozhovor s klientem k úspěšnému výsledku.
 • Dostanete svoji řeč těla snadno a správně pod kontrolu.
 • Naučíte se přečíst klienta již při podání ruky.
 • Snadno zvládnete udělat skvělý první dojem.
 • Odhalíte z řeči těla, kdy vám druzí lžou. 
 • Osvojíte si postupy, jak se rychle dostat do dobré nálady a jak příznivě ovlivnit druhé. 
 • Naučíte se i se slovy pracovat novým, posilujícím způsobem.

1. seminář – Naučte se správně číst znamení

 • první dojem a jeho vliv na průběh jednání
 • jednotlivé části těla a seskupení gest
 • NLP a klíčová slova
 • problematika příčiny a následku
 • signály tělem a vhodné verbální reakce 
 • nejčastější chyby ve čtení neverbální komunikace
 • co nám brání číst v řeči těla druhých
 • autosugesce a její vliv na neverbální projev

2. seminář – Vytvořte jedinečný dojem 

 • jak udržet pozornost pohledem
 • zrcadlení a napodobování 
 • rozdíly zrcadlení mezi mužem a ženou
 • síla dlaní a podání ruky
 • síla úsměvu
 • ideomotorický pohyb 
 • respektování teritoria
 • šaty dělají člověka

3. seminář – Objevte řeč úspěšných

 • priming – vliv slov na naše chování
 • síla vnější sugesce
 • technika přikyvování hlavou
 • technika překlenutí
 • minimální podněcovače
 • magická síla řeči úspěšných
 • akustika a její vliv na rozhodnutí klienta
 • fakta a mýty o „universálních slovech“ a jejich „záruce úspěchu“
 • 2 základní pilíře úspěšné komunikace
 • Interaktivní seminář, na kterém si zábavnou a poutavou formou otestuje řeč svého podvědomí a naučíte se s ní správně pracovat. 
 • Cyklus 3 seminářů, lze absolvovat i jednotlivě bez předchozí návaznosti, dle vlastního výběru.
 • Délka jednoho semináře: 1 den (cca 7 hodin), jednotlivé dny lze kombinovat, např. jako dvoudenní či třídenní seminář.
 • Lektor: Lenka Kubáčová

Chce komunikovat s druhými přesvědčivě, zdravě sebevědomě a s lehkostí? Napište mi, nebo zavolejte. Ráda se s vámi setkám a přizpůsobím vám nabídku na míru.