Kontakt: MgA. Luboš Pavel

Lektor

  • Asertivita jako efektivní komunikační dovednost
  • Poutavá prezentace jednoduše – práce s PowerPointem a Prezi
  • Videokamera v práci, doma, na výletě – využití videotechniky
  • Pedagog předmětu Mluvní a pohybová výchova a technik v Rozhlasovém a televizním studiu na Karlově univerzitě
mobil: 776 003 711
e-mail: creatio1@seznam.cz