Profil lektora: MgA. Luboš Pavel

 

 

 

 

 • Luboš Pavel vystudoval autorskou tvorbu a pedagogiku na DAMU, kde se naučil praktickým věcem důležitým pro komunikaci, prezentaci, rozvoj kreativity a seberozvoj.
 • Velké zkušenosti také načerpal z intenzivního výcviku u Jurie Alschitze na mezinárodním dlouhodobém workshopu, kde se učil rozvíjet emoční inteligenci, vizualizaci, vedení lidí a kreativitu.
 • Dále se jako lektor podílel na teambuldingových akcích.
 • Největší a dlouhodobou inspirací je mu však jeho žena Aneta, která se také věnuje lektorské práci.
 • Nyní Luboš na Karlově Univerzitě vyučuje mluvní a pohybovou výchovu.
 • Oproti psychologickým přístupům některých lektorů je Luboš velký praktik. Jeho silnou stránkou je množství konkrétních příkladů, postupů, pomůcek a cvičení, které nám pomáhají zvládnout pracovní a životní situace. „Na teambuildingu nebo výcviku lidí teorií a suchým powerpointem neohromíte,“ říká.
 • Jako lektor pracuje od roku 2004.

Pracovní zkušenosti

 • Pedagog předmětu Mluvní a pohybová výchova a technik v Rozhlasovém a televizním studiu na Karlově univerzitě.
 • Lektorská činnost pro Magistrát hl. m. Prahy, ACZ Práce, Timing Praha, Elpida, Amplioon a další.
 • Vedoucí produkce a koordinátor vzdělávacích multimediálních projektů v o.p.s. Prosperita.
 • Metodik pedagogů, tvorba vzdělávacích pomůcek v o.p.s. JuniorMedia.
 • Zakladatel portálu www.papyro.cz pro spisovatele a ilustrátory.

V současné době se nejvíce věnuje těmto tématům

 • Asertivita jako efektivní komunikační dovednost
 • Poutavá prezentace jednoduše – práce s PowerPointem a Prezi
 • Videokamera v práci, doma, na výletě – využití videotechniky

Kontakt