Manažerské vzdělávání

Motto
„Přemýšlet do budoucna a pomáhat slovem v dobách rychlých změn.“ 

Manažerské vzdělávání

Semináře pro lidi ve vedoucích pozicích jsou spojením praktických zkušeností a moderních postupů s nejnovějšími poznatky z psychologie, neurolingvistiky, emoční inteligence, manažerského koučování, verbální i neverbální komunikace a asertivních přístupů.

Manažerské vzdělávání je skvělou příležitostí pro ty z vás, kterým na vlastním úspěchu a výsledcích záleží. 

Naučíte se přínosné techniky, metody a postupy, kterými podpoříte a rozvinete svůj talent i zručnosti.

Najdete způsoby, jak využívat vyšší potenciál své mysli, být více kreativní a dosahovat tak svých cílů s větší lehkostí a radostí.

Posílíte své schopnosti ovlivňovat partnersky druhé a dosáhnete svého záměru v komunikaci snadno a prospěšně. 

Objevíte principy, jak účinně prezentovat změny druhým. Současně se naučíte přijímat změny rychle a prospěšně. 

Bude mi ctí i potěšením podpořit vás na vaší cestě k úspěchu. Napište mi, nebo zavolejte. Ráda se s vámi setkám a připravím vám nabídku na míru. V případě vašeho zájmu o realizaci, domluvíme i místo a termín konání semináře. 

Týmová komunikace a spolupráceTýmová komunikace a spolupráce
• Role lídra a typologie jednotlivce v týmu
• Vnitřní motivace versus rizika syndromu vyhoření
• Cesty dohod a řešení konfliktů
• Umění argumentace a sdílení zpětné vazby
• Prezentace vize a nápadu podle mozku

Zobrazit více 
Manažerské zručnostiManažerské zručnosti
• Moc jasného záměru
• Disneyho model generování nápadů
• Princip negativní motivace
• 4 fáze zručnosti
• Nezbytné zásady účinné prezentace

Zobrazit více
Efektivní řízení změn, aneb řízení změn podle mozkuEfektivní řízení změn, 
aneb řízení změn podle mozku
• Jak je vystavěn náš mozek 
• Jak mozek přijímá změny a proč 
• Účinná prezentace řízení změn 
• Podstata negativní motivace 
• Principy koučování při řízení změn

Zobrazit více
Řízení změn ve firmáchŘízení změn ve firmách 
• Správný postup při zavádění změn 
• Princip systému nepohody 
• Strategie a využití techniky TOTE 
• 10 bodů, které brání prosazení změny 
• Typy lidí, kteří brání v uskutečnění změny 

Zobrazit více

PersonalistikaPersonalistika
• Ideální obraz kandidáta
• Osobní priority a jak s nimi pracovat
• Nadšení versus emocionální motivace 
• 3 základní pravidla úspěšného týmu 
• Komunikační styly v řízení

Zobrazit více
Manažerské stylyManažerské styly
• Systém a pravidla aneb budujeme tým 
• Techniky řízení dle vývojových cyklů obchodníka
• Princip „vítěz – vítěz“
• Manažerské koučování
• Zdravé komunikační prostředí 

Zobrazit více
Efektivní supervizeEfektivní supervize
• Příprava supervize dle typu a cíle 
• Typy supervizí a způsob vedení
• Efektivní vedení supervize 
• NLP a orientace na řešení
• Využití metody SMART

Zobrazit více
Vůdcovství s klidnou myslíVůdcovství s klidnou myslí
• Jak je vystavěn náš mozek
• Negativní motivace
• Definice problému a cesta k řešení
• AHA momenty v praxi
• Principy Svobodných firem

Zobrazit více
Denní kontrola a řízeníDenní řízení a kontrola
• Základní mechanismy 
• Denní rituály aneb jak se tvoří návyky
• Denní řízení v praxi 
• 4 komunikační styly
• Jednotlivé fáze řízení změn

Zobrazit více

Naleznete řešení v těchto oblastech

 • Efektivní řízení změn, jejich správná prezentace a prosazení u druhých,
 • práce s vnitřní motivací,
 • využití vhodných přístupů dle typologie jednotlivce, 
 • práce s manažerskými styly v souladu s vaším typem osobnosti,
 • využití manažerských principů dle vývojových cyklů,
 • asertivní přístupy a řešení konfliktů v různých oblastech života,
 • týmová komunikace a spolupráce,
 • pomohu vám pochopit, jak myslíte i jak myslí druzí,
 • naučím vás, jak poznatky o vlastní mysli i myšlení druhých úspěšně používat při řízení a vedení lidí, zvyšování výkonu a dosahování požadovaných výsledků.

V čem se zdokonalíte

 • Získáte větší jistotu ve vystupování před skupinou,
 • osvojíte si správné návyky v prezentaci nápadu, změn, 
 • posílíte své řečnické dovednosti a schopnost prosadit se, 
 • lépe a prospěšně využijete asertivní přístupy ve vyjednávání, 
 • naučíte se účinné principy koučování týmu i jednotlivce,
 • rozpoznáte komunikační návyky a jazyk druhých,
 • využijete toho pro lepší a účinnější týmovou komunikaci a spolupráci, 
 • novými přístupy zvýšíte svoji sebedůvěru a jistotu v jednání s druhými,
 • při řízení a vedení lidí získáte větší vliv a podpoříte sílu vlastní autority u podřízených.

Konečnou podobu veškerých seminářů ráda přizpůsobím vašim přáním na základě osobního jednání. Cílem je, aby seminář maximálně naplňoval vaše očekávání a požadavky.

Veškerá poptávka z vaší strany je nezávazná a nevzniká z ní žádný závazek realizace.