Denní řízení a kontrola

(aneb tvorba správných návyků)

„Měnit návyky lidí a jejich způsoby myšlení je
jako psát instrukce do sněhu za bouře.
Každých dvacet minut musíte nápisy obnovovat, 
dokud si je lidé neosvojí.“ 

                                                                                                              John C. Maxwell

Denní řízení a kontrola

O semináři

 • Tvorba návyků je nedílnou součástí našeho života. Velmi často si však tvoříme návyky nevědomě na základě svého podvědomí a návyků již v podvědomí usídlených. A tak si nejednou vytvoří něco, se nám v životě spíše překáží, než pomáhá a obtížně se toho pak zbavujeme.
 • Na semináři se naučíte, jak správně podpořit utváření návyků na vědomé úrovni. Začnete-li této nové dovednosti využívat, zvýšíte si tím šanci na úspěch v každodenních profesních činnostech, řízení lidí včetně kontroly a zpětné vazby, i v běžném životě.

Co získáte účastí na semináři

 • Osvojíte si princip tvorby návyku. Pochopíte jeho mechanismus. Budete tak schopni lépe vést sebe i své spolupracovníky k tvorbě nových návyků a jejich trvalému ukotvení.
 • Snadno překonáte případná úskalí při realizaci nových i stávajících každodenních činností. 
 • Naučíte se efektivně určovat priority a pracovat s nimi. Získáte nástroje, které vám usnadní definici priorit, jejich časové rozvržení a schopnost zvládnout je úspěšně ve stanoveném čase. Vyvarujete se případných chyb při definování počtu či stanovení časové náročnosti zpracování denních priorit.  
 • Správným používáním komunikačních stylů si zajistíte snadné, rychlejší a úspěšnější zavedení nových návyků do každodenních činností. Podpoří vás při plnění každodenních činností vašich podřízených.
 • Vaše vystupování i komunikace s podřízenými se stanou sebejistější, srozumitelnější a dosažení výsledku tak bude rychlejší a s vyšší úspěšností. 

Program semináře

1. část – Základní mechanismy 

 • Nastavení pravidel a práce s nimi
 • Denní rituály aneb jak se tvoří návyky
 • Denní stanovení priorit – důležitost a naléhavost
 • Nastavení kontrolních mechanismů – lidský faktor a využití moderní techniky

2. část – Denní řízení v praxi 

 • Práce s rolemi a efektivní využití typologie jednotlivce
 • 4 komunikační styly a jejich správné využití v praxi
 • Vnitřní versus vnější motivace
 • Jednotlivé fáze řízení změn a jejich zavedení do praxe
 • Seminář je veden je veden interaktivní formou, s praktickými ukázkami, účastníci jsou zapojováni formou diskuse. Součástí semináře je i praktických nácvik pro lepší zavedení do praxe.
 • Seminář je vhodný pro vedoucí pracovníky různých oborů, kteří se chtějí zdokonalit v denním řízení jednotlivců i skupin.
 • Délka semináře: 1 den (cca 7 hodin)
 • Lektor: Lenka Kubáčová

Chcete sebe i svůj tým rozvíjet a řídit efektivně? Napište mi, nebo zavolejte. Ráda se s vámi setkám a přizpůsobím vám nabídku na míru.