Rozvoj osobnosti

Motto
„Přemýšlet do budoucna a pomáhat slovem v dobách rychlých změn.“ 

Rozvoj osobnosti pro obchodníky a manažery

Semináře osobního růstu jsou významnou podporou pro ty, kteří jsou připraveni rozvíjet své vyjednávací dovednosti i schopnost sebeprosazení, využívat naplno potenciál své mysli a svých talentů, posilovat správné návyky, pracovat na sobě, poznávat sami sebe, a upevňovat tak svoji profesní pozici a cestu úspěchu.

S využitím praxí prověřených poznatků z oboru psychologie, neurolingvistiky a jim příbuzných oborů posílíte svoji sebedůvěru, sebevědomí, sebeprosazení, odkryjete své talenty a lépe je uplatníte v profesním životě. Zdokonalíte své komunikační a prezentační dovednosti, rétoriku, práci s hlasem i řečí těla. S pomocí asertivních přístupů budete připravení zvládat konfliktní situace i manipulaci druhých. Probudíte vnitřní motivaci a odhodlání k dosažení stanovených výsledků a cílů.

Bude mi ctí i potěšením podpořit vás na vaší cestě k úspěchu. Napište mi, nebo zavolejte. Ráda se s vámi setkám a připravím vám nabídku na míru. V případě vašeho zájmu o realizaci, domluvíme i místo a termín konání semináře. 

Zvládání konfliktních situací
• Podstata a smysl komunikace
• Odhalení podvědomého záměru
• Asertivní puzzle a antistresové techniky
• Kritické myšlení v praxi
• Správné využití hlasu a řeči těla

Zobrazit více
Klíč k vnitřní motivaci
• Motivace jakou součást komunikace
• Vnitřní motivace a jazyk naší mysli
• Návyk a čtyři fáze zručnosti
• Rutina a syndrom vyhoření
• Brzdy a pohony vnitřní motivace

Zobrazit více 
Verbální a neverbální komunikace, asertivita a řešení konfliktů a manipulaceEfektivní komunikace
• Neverbální a verbální komunikace
• Asertivní jednání
• Zvládání konfliktů
• Antimanipulativní stragegie
• Vytvoření souladu

Zobrazit více 
Asertivní přístupy v praxiAsertivní přístupy v praxi
• Sebeprosazení a vyjednávání
• Zvládání manipulace a konfliktů
• 3 typy chování a jejich původ
• Test interpersonální vztahů
• Jak vzniká manipulace a spouštěče konfliktů 

Zobrazit více
Jak komunikovat jazykem toho druhého 
a lépe si porozumět
• Podstata a smysl komunikace
• Jak komunikuje váš protějšek 
• Jak přizpůsobit komunikaci jazyku toho druhého
• Komunikační stereotypy a mentální mapy
• Nácviky „ladění“ komunikace

Zobrazit více 
Soulad a překlenutí povrchové komunikaceSoulad a překlenutí povrchové komunikace
• Rozhodující faktory v komunikaci
• Co rozhoduje o úspěchu
• Síla zrcadlení a vedení
• Princip povrchové komunikace
• Techniky k jejímu překlenutí

Zobrazit více
Účinná písemná komunikaceÚčinná písemná komunikace
• Základní pravidla písemné komunikace
• Specifika elektronické komunikace
• Správná definice záměru
• Vzhled a struktura
• Obsah a forma sdělení

Zobrazit více
Tajemství účinné prezentaceTajemství účinné prezentace
• 3 pilíře úspěšné prezentace
• Správná příprava, otázky a odpovědi
• Pravidla pro poutavý úvod a závěr
• Magie řeči těla a síla gest
• Mentální napojení na vnitřní zdroje

Zobrazit více
Prezentační dovednostiPrezentační dovednosti a rétorika
• Účinná příprava a její důležitost
• Typy prezentací a vhodné strategie
• Jak zaujmout a udržet pozornost
• Pravidla verbální a neverbální komunikace
• Práce s trémou a mentální trénink
• Využití metody W, M, U a techniky TTT
• Hlasová a dechová cvičení

Zobrazit více
Sebereflexe a její vliv na výkon a výsledekSebereflexe a její vliv na výkon a výsledek
• Typologie a její vliv
• Vnitřní pravidla a hranice
• Brzdy a pohony
• Očekávání a jeho limity
• Vnitřní motivace a hranice výkonnosti

Zobrazit více
Sebereflexe a její vliv na plánování časuSebereflexe a její vliv na plánování času
• Fakta a mýty o plánování času
• Vliv typologii na organizaci a čas
• Požírači času
• Disciplina a sebeúcta
• Čas a vnitřní hodnoty

Zobrazit více
Školení pro školiteleŠkolení pro školitele
• Průvodce pro školitele
• Psychologie vedení seminářů
• Tipy a triky pro školitele
• Efektivní komunikace
• Princip vedení partner-partner

Zobrazit více

Najdete řešení v těchto oblastech

 • Účinné využití řeči těla a hlasu v osobním i profesním životě,
 • emoční náboj slov a jeho správné využití, 
 • vystupování před skupinou i jednotlivci,
 • asertivní přístupy ve vyjednávání a dosahování dohod,
 • řešení konfliktů v různých oblastech života,
 • pomohu vám pochopit, jak myslíte,
 • pomohu vám pochopit, jak myslí druzí,
 • naučím vás, jak poznatky o vlastní mysli i myšlení druhých úspěšně používat ve vedení lidí i při obchodních jednáních,
 • naučím vás, jak rozpoznat jazyk toho druhého, přizpůsobit se mu a lépe si tak porozumět.

V čem se zdokonalíte

 • Komunikační a prezentační dovednosti,
 • zvládání vlastní řeči těla, hlasu i slov,
 • správné čtení řeči těla druhých,
 • asertivita a vyjednávání v osobním i profesním životě,
 • nalezení vnitřní motivace u sebe i u druhých,
 • rozpoznání příznaků syndromu vyhoření a jejich účinné zvládnutí, 
 • zvládání trémy, nejistoty a přívalu nepříjemných emocí v různých situacích, 
 • sebevědomí, sebedůvěra, sebereflexe a jistota v jednání s druhými,
 • vědomé vytváření správných návyků a odstranění starých.

Konečnou podobu veškerých seminářů ráda přizpůsobím vašim přáním na základě osobního jednání. Cílem je, aby seminář maximálně naplňoval vaše očekávání a požadavky.

Veškerá poptávka z vaší strany je nezávazná a nevzniká z ní žádný závazek realizace.