Asertivní přístupy v praxi

(Sebeprosazení, zvládání manipulace a konfliktních situací)

„Myšlenka stvoří svět a pak řekne: Já to nebyla.“ David Bohm (kvantový fyzik)

Asertivita jako účinná metoda vyjednávání a zvládání konfliktů

O semináři

 • Autorem metody asertivního tréninku je americký psycholog Andrew Salter, který své žáky učil přiměřenému chování a vytrvání u svého názoru nebo požadavku.
 • Schopnost přistupovat asertivně nejen k druhým, ale i k sobě, si neseme uvnitř sebe. Nemusíme se jí učit, stačí ji v sobě znovu objevit.
 • Naše chování, jehož součástí je i komunikace, vychází z našich myšlenek. Myšlenky vytváří postoje a přesvědčení, a vyvolávají pocity. To vše ovlivňuje naše vnímání reality tam venku, rozhodování a konání. Vše, co máme uvnitř naší mysli, nás nutí reagovat na vnější podněty jistým způsobem. A někdy nám brání v tom, abychom využívali svoji přirozenou schopnost jednat asertivně.
 • Abyste lépe porozuměli tomu, co vám může v asertivním přístupu bránit, je pro vás na semináři připravený test interpersonálních vztahů. Pomůže vám objevit možné příčiny toho, proč nahlížíte na svět, sebe i komunikaci s druhými jistým způsobem. A samozřejmě dostanete doporučení, co s tím, budete-li to chtít změnit.

Co získáte účastí na semináři

 • Porozumíte lépe svému chování i chování druhých.
 • Pochopíte, které spouštěče ve vaší hlavě vás nutí reagovat jistým způsobem. Získáte tipy, jak se sebou pracovat.
 • Objevíte podvědomý záměr každé komunikace, dokážete ho u sebe správně definovat. Současně se naučíte, jak zjistit podvědomý záměr druhého.
 • Budete schopni lépe odhadnout reakce protějšku a zvolit správnou komunikační strategii.
 • Porozumíte tomu, co je nejčastějším spouštěčem konfliktů, naučíte se s tím pracovat.
 • Změnou komunikačního přístupu eliminujete vznik konfliktu.
 • Pochopíte, co uvnitř mysli nutí lidi k manipulaci, objevíte i možné typy skrytých manipulací. Naučíte se je rozpoznat, včas a příhodně na ně reagovat.
 • Osvojíte si základní princip asertivity, připomenete si podstatu a smysl komunikace.
 • Nacvičíte si praktické využití asertivních technik v jednání s druhými.
 • Krok za krokem tak budete získávat v osobním i profesním životě větší rovnováhu, sebedůvěru a sebejistotu v jednání s druhými.

Program semináře

 • Podvědomý záměr a základní smysl komunikace
 • Využití asertivních technik v praxi
 • Aktivní naslouchání jako součást asertivity
 • Emoční inteligence a asertivita
 • 3 typy chování a jejich původ
 • Co nám brání v asertivním přístupu
 • Jak vzniká manipulace
 • Hlavní spouštěče konfliktů a jak se jich vyvarovat
 • Interaktivní seminář, na kterém se zapojíte formou živé diskuse, testy i praktickým a hravým tréninkem.
 • Délka semináře: 1 den (cca 7 hodin), vhodný i jako 2 denní seminář (prostor pro důkladný nácvik asertivních technik a řešení vypjatých situací)
 • Lektor: Lenka Kubáčová

Chcete v sobě probudit asertivitu, prosadit své názory sebejistým a přesto partnerským způsobem? Napište mi, nebo zavolejte. Ráda se s vámi setkám a přizpůsobím vám nabídku na míru.