Efektivní komunikace

(Neverbální a verbální komunikace, asertivní jednání, zvládání konfliktních situací, obrana proti manipulaci)

„Intuitivní mysl je dar nebes. Intelekt je věrný služebník. My jako lidstvo jsme vytvořili společnost, která vzhlíží ke služebníkovi a zapomíná na dar nebes.“ Albert Einstein

Verbální a neverbální komunikace, asertivita a řešení konfliktů a zvládání manipulace

O semináři

 • Asertivitu často definujeme jako schopnost jasně vyjádřit a prosadit své názory a myšlenky, aniž bychom narušovali práva ostatních.
 • Chceme-li toho v komunikaci dosáhnout, pak je pro nás nezbytností správně využívat řeč svého těla a dobře číst v řeči těla druhých. Řeč těla je řečí našeho podvědomí a hraje významnou, až rozhodující roli v komunikaci.
 • Proto je i součástí tohoto semináře a budeme se jí s náležitou pozorností na semináři věnovat.
 • Hned za řečí těla rozhoduje o tom, do jaké míry v komunikaci uspějeme, náš hlas. A tak doplníme řeč těla i o tipy, jak vhodně se svým hlasem pracovat.
 • Definice asertivity a jejích technik je jedna věc, pochopení, co je asertivita a účinné využití technik v praxi věc druhá. My se na semináři zaměříme na praktické využití asertivních přístupů a pochopení, co uvnitř nás nám může bránit v asertivním postoji v jednání s druhými. A jak to změnit ku svému prospěchu i prospěchu druhých.
 • Seminář je ideální pro každého, kdo se chce vyhnout zbytečným konfliktům a vypjatým situacím v komunikaci. Lépe zvládnout sám sebe, své emoce i spontánní reakce a dosáhnout svého partnerským způsobem.

Co účastní na semináři získáte

 • Osvojíte si schopnost číst správně řeč těla druhých. Pochopíte, proč je důležité číst shluky gest a naučíte se je správně interpretovat.
 • Porozumíte tomu, proč a jak jsou naše tělo a mysl propojeny. Dokážete svými gesty, postoji i mimikou pohotově změnit své vnitřní pocity i myšlenky, i emoční rozpoložení druhých.
 • Zdokonalíte se v práci se svým hlasem, odnesete si zajímavé hlasové techniky, které vás v komunikaci s druhými podpoří.
 • Objevíte podvědomý záměr každé komunikace a naučíte se ho asertivně využívat k oboustrannému prospěchu.
 • Společně rozklíčujeme emoční náboj slov a jak s ním příhodně pracovat.
 • Nahlédneme do světa manipulátorů a odnesete si tipy a postupy, jak je rychle rozpoznat a nepodléhat jejich praktikám.
 • Odnesete si tipy a přístupy, jak se sebou pracovat, abyste v rozmluvách s druhými dosahovali svého záměru s větší lehkostí a k oboustranné spokojenosti.
 • Připomenete si, co je primárním spouštěčem konfliktů, dokážete ho rozpoznat a rychle tak vznikající konflikt zažehnat.
 • S pomocí asertivních přístupů budete i v případných konfliktech či vypjatých situacích sebevědomější, sebejistější a vnitřně klidnější.

Program semináře

 • Řeč těla a její význam v komunikaci
 • Mocná síla hlasu
 • Vytvoření souladu
 • Podstata a smysl komunikace
 • Podvědomý záměr komunikace
 • Jak vzniká manipulace a konflikt
 • 3 typy chování a komunikační bloky
 • Asertivní přístupy a řešení konfliktů
 • Seminář je veden interaktivní formou s využitím hravých cvičení. Každý účastník odejde s doporučením, jakým směrem své dosavadní komunikační dovednosti rozvíjet a stimulovat tak, aby plně využil svůj vnitřní potenciál.
 • Délka semináře: 2 dny (cca 14 hodin)
 • Lektor: Lenka Kubáčová

Chcete správně porozumět řeči těla druhých, číst varovné signály a umět na ně reagovat? Vhodně využít vlastní řeč těla a hlas, prosadit své názory sebejistým a přesto partnerským způsobem? Napište mi, nebo zavolejte. Ráda se s vámi setkám a přizpůsobím vám nabídku na míru.