Jak komunikovat jazykem toho druhého a lépe si porozumět

„Život na své nejvyšší úrovni je porozumění.“
                                Lafayette Ronald Hubbard

O semináři

 • Mluvit stejnou řečí ještě neznamená, že si rozumíme. Mozek zpracovává slova specifickým způsobem, a tak mozek každého z nás mluví trochu jiným jazykem.
 • NLP přístupy a metody nám dnes pomáhají v běžném i profesním životě. S jejich pomocí snadno a rychle pochopíme, jakým jazykem k nám mysl druhých promlouvá. Porozumíme jejich řeči a jsme schopni na ni prospěšně a partnersky reagovat.
 • Získáte návody na rozmanité postupy, které využijete k dosažení shody v jednání s druhými. Najdete nové a účinné cesty pro jednání s lidmi na různých profesních i osobních úrovních. Vaše reakce budou rychlejší a pro druhé srozumitelnější.
 • Snáze pochopíte, co máte ve svých hlavách. Jak myslíte, mluvíte, reagujete. A co vás k tomu nutí. Podíváme se na mentální mapy uvnitř našich hlav. A nahlédneme i do mentálních map druhých lidí. Objevíte jejich moc a sílu v komunikaci a dosahování úspěchu.
 • Úspěch a příznivé výsledky se tak dostaví mnohem rychleji než bez znalosti těchto přístupů.

Co získáte účastí na semináři

 • Pochopíte, jak mentální mapy ovlivňují vaše chování. A chování vaše výsledky.
 • Zjistíte, jak komunikuje váš protějšek a co ho k tomu vede.
 • Získáte účinné postupy, jak přizpůsobit komunikaci jazyku toho druhého. Dáte tak šanci sobě i druhým lépe si porozumět a dojít k oboustranně přijatelnému řešení či výsledku.
 • Naučíte se získané postupy využívat k dosažení svého záměru v jednání s druhými.
 • S pomocí NLP přístupů otestujete vnitřní motivaci, vaši vlastní i druhých lidí.
 • Vaše reakce v jednání s druhými budou rychlejší, trefnější a prospěšnější.
 • Najdete nové, účinné cesty, jak dosahovat úspěchu v jednání s lidmi na různých profesních i osobních úrovních.

Program semináře

 • Základní princip komunikace – co vše rozhoduje o srozumitelné komunikaci
 • Jak komunikuje váš protějšek, co ho k tomu vede a co z toho plyne pro vás
 • Jak přizpůsobit vaši komunikaci jazyku toho druhého
 • Komunikační bloky a jak nás ovlivňuje podvědomí
 • Komunikační stereotypy a mentální mapy v našich hlavách
 • Nejčastější chyby v komunikaci a co s tím v běžném životě dělat
 • Nácviky „ladění“ komunikace
 • Seminář je veden interaktivní formou. Zapojíte se živou diskusí, hravými cvičeními a mentálním tréninkem.
 • Délka semináře: den (cca 7 hodin)
 • Lektor: Lenka Kubáčová

Chcete se naučit porozumět jazyku toho druhého, mluvit jeho řečí a lépe si tak porozumět? Napište mi, nebo zavolejte. Ráda se s vámi setkám a přizpůsobím vám nabídku na míru.