Vzdělávací výcviky pro firmy

Motto
„Přemýšlet do budoucna a pomáhat slovem v dobách rychlých změn.“ 

Vzdělávací výcviky pro firmy

Vzdělávací výcviky jsou uceleným systémem vzdělávání pracovníků na různých pozicích. Slouží k vytvoření a ukotvení správných pracovních návyků, které následně vedou k dosažení úspěchu v každodenní pracovní činnosti.

Výcviky jsou připravovány individuálně dle konkrétních požadavků zadavatele.

Využívají se především pro pozice obchodníků a manažerů, jsou však vhodné pro jakoukoliv pozici, kde je tvorba návyků vedoucí ke zvyšování výkonu a dosahování očekávaných výsledků důležitá.

Krátkodobé semináře hrají významnou roli při posílení a rozvoji již osvojených návyků, výborně poslouží jako zdroj informací a návodů, k ukotvení nových návyků však vždy nestačí.
Proto jsou dlouhodobé vzdělávací výcviky tak důležité.

Myšlenka vzdělávacích výcviků vychází ze skutečnosti, že náš mozek potřebuje čas a správné zacházení, aby si vytvořil nové návyky.
Vytváření návyků je vědomý proces, který probíhá v tzv. pracovní paměti na vědomé úrovni mozku. K tomu, aby návyk vznikl, potřebujeme čas a správné kroky.
Až po té, co se z vědomé činnosti stane činnost podvědomá a přesune se z tzv. pracovní paměti do našeho podvědomí, vzniká návyk, který se usídlí v našem mozku trvale.

Účastníci se na jednotlivých kurzech výcviku seznámí se základními pravidly a postupy, vyzkouší si je a z kurzů odjíždí s pracovním plánem a cíli, které si pod vedením lektora definují sami. Tím se zvyšuje závazek naplnění a motivace účastníka. Do praxe je zavádějí v mezidobí do dalšího kurzu.
Na dalším kurzu dochází k rozboru dosažených výsledků, prostřednictvím týmového koučinku k odkrytí případných úskalí a definování řešení. Následuje práce s navazujícím tématem a příprava nového pracovního plánu na období mezi kurzy.

Časové intervaly mezi kurzy a délka vzdělávací výcviku je stanovena na základě požadavků zadavatele, pro kterého je vzdělávací výcvik realizován.
Doporučené intervaly mezi jednotlivými kurzy jsou cca 4 – 6 týdnů. Délka intervalu je stěžejní pro vytvoření návyku a naplnění závazku, který si účastník dal.

Součástí vzdělávacích výcviků jsou i konzultace účastníků s lektorem, které probíhají v mezidobí kurzů. Konzultace probíhají telefonicky nebo emailem, vždy na vyžádání účastníka.

S lektorem lze jako součást výcviku sjednat i supervizi. Podmínky jsou sjednávány se zadavatelem před zahájením výcviku.

Pro zvýšení účinnosti výcviku je doporučena součinnost nadřízených pracovníků účastníků výcviku.

Objevili jste ve vzdělávacích výcvicích příležitost pro sebe či své podřízené? Napište mi, nebo zavolejte. Ráda se s vámi setkám a připravím vám nabídku na míru, přesně dle vašich představ.