O mně: Učení podle mozku

„Definice šílenství: Dělat věci stále stejným způsobem

a očekávat pokaždé jiný výsledek.“ Albert Einstein

Pomáhám vám myslet a konat jinak.

Učení podle mozku

Motto
„Přemýšlet do budoucna a

  pomáhat slovem v dobách rychlých změn.“ 

Jmenuji se Lenka Kubáčová a mojí specializací je lidská mysl.

Pomáhám vám rozpoznat, co se skrývá ve vašich hlavách. A jaký vliv má dění uvnitř vašich hlav na realitu, kterou žijete, i výsledky, kterých dosahujete. Ke všem poznáním si dojdete poutavou a zážitkovou cestou. 

Zaměřuji se na mentální trénink a NLP přístupy, úspěšnou komunikaci, rétoriku a řeč těla, asertivní přístupy a sebeprosazení, psychologii v oblasti vztahů, obchodu a vedení lidí, metody vědomého a aktivního života, duševní zdraví a radostné bytí, vnitřní motivaci, sebepoznání a osobní růst.

Učení podle mozku

Komunikace ovlivňuje myšlení a myšlení ovlivňuje činy. Činy ovlivňují naše výsledky. Slova jsou nositelem informací, z informací se stávají myšlenky a z myšlenek mentální mapy, tj. podvědomé strategie mysli, podle kterých v životě jdeme. Chceme-li změnit výsledky, kterých dosahujeme, je důležité dělat věci jinak, ne lépe.

Trápení, starosti, nefungující vztahy či opakující se neúspěchy jsou často podvědomou strategií naší mysli. Negativní emoce, strach, tíseň, emoční bolest a s nimi spojené nezdary jsou indikátorem, že něco není v pořádku. Vyzývají nás, abychom cosi ve svém životě i ve své mysli změnili.

Učiníme-li to, pak odezní a promění se v příznivé a radostné emoce, které nám dodávají energii a odvahu jít dál. Začneme konat jinak a dosahovat tak nových, lepších výsledků.

Učení podle mozku

Proto učím postupy a metody, které vám pomohou ulevit od emoční bolesti, opustit podvědomé strategie nezdaru, najít řešení a udělat potřebné kroky k radostnému bytí a dosahování úspěchu. Osvojíte si způsoby, jak správně pracovat se slovy, myšlenkami i pocity. Najdete příčiny svých nezdarů a dokážete je odstranit.

Využívám velmi účinné techniky NLP, které vás proměnou rychle a hravě provedou. S jejich pomocí naleznete řešení v jakékoliv oblasti svého života. 

Všechny potřebné zdroje si nesete uvnitř sebe. Stačí je jen probudit a znovu se s nimi spojit. Hra, relaxace a zábava jsou při tom ideálními prostředníky. 

Úspěch je jen špička ledovce

Specializuji se na

 • principy fungování lidské mysli a sílu podvědomí,
 • účinné využití potenciálu lidské mysli,
 • mentální trénink a duševní zdraví,
 • komunikaci ústní i písemnou,
 • úspěšnou rétoriku a řeč těla,
 • asertivní přístupy a sebeprosazení,
 • veřejný projev a prezentační dovednosti,
 • psychologii v oblasti vztahů, obchodu a vedení lidí,
 • změny návyků a vědomou tvorbu správných návyků,
 • správnou akceptaci vnějších změn a řízení změn,
 • iniciaci a realizaci vnitřních změn,
 • mentoring pro dosahování úspěchu doma i v práci,
 • metody vědomého a aktivního života,
 • harmonizaci duše a mysli,
 • rozvoj osobnosti a sebepoznání.

Pomohu vám s řešením v těchto oblastech

 • Účinné využití řeči těla při jednání v osobním i profesním životě,
 • správná práce s akustikou a modulací hlasu,
 • řešení konfliktů v různých oblastech života,
 • pomohu vám pochopit, jak myslíte,
 • pomohu vám pochopit, jak myslí druzí,
 • naučíte se, jak poznatky o vlastní mysli i myšlení druhých úspěšně používat v osobním i profesním životě, při řízení a vedení lidí či při obchodních jednáních,
 • naučíte se, jak efektivně řídit změny a účinně je prosadit u druhých.

V čem se zdokonalíte

 • Naučíte se lépe komunikovat sami se sebou i s druhými,
 • zvýšíte svoji schopnost lépe se prosadit před jednotlivci i skupinou,
 • vylepšíte své řečnické dovednosti a posílíte sebeprosazení,
 • podpoříte své sebevědomí, sebedůvěru, sebereflexi a jistotu v jednání s druhými,
 • porozumíte řeči těla druhých i své vlastní,
 • změny budete zvládat i řídit s větší lehkostí a hravostí,
 • osvojíte si metody pro vědomé vytváření správných návyků a odstranění starých,
 • řízení a vedení lidí zvládnete s větší lehkostí, nadhledem a bravurou,
 • dosáhnete tak většího vlivu a zvýšení vlastní autority u podřízených,
 • osvojíte si principy úspěšného obchodního jednání a partnerské komunikace se zákazníky,
 • zbavíte se mýtů o plánování času a naučíte se svůj čas lépe využívat.

Jaké inspirace naleznete na mých přednáškách

 • Inspirace pro výchovu dětí 21. století,
 • lepší pochopení partnerských i mezigeneračních vztahů,
 • poznání, jak si vybíráme své partnery,
 • inspirace, jak pracovat sám na sobě, aby svět kolem nás k nám byl vlídnější,
 • schopnost rozlišit jednotlivé typy ovlivňování a správně na ně reagovat,
 • inspirace, jak se slovně správně bránit manipulátorům,
 • zlepšení komunikace díky správnému čtení řeči těla,
 • vědomou práci se slovy a jejich emočním nábojem.

Využívám

 • poznatky z neurolingvistiky a psychologie,
 • metody a postupy neurolingvistického programování (NLP), 
 • principy alternativní psychologie,
 • výsledky výzkumů kvantové fyziky a mechaniky,
 • znalosti z oblasti verbální a neverbální komunikace,
 • nejnovější poznatky o fungování lidské mysli,
 • poznatky o tvorbě návyků, jejich vlivu na naše chování a úspěch či neúspěch v životě,
 • dlouholetou praxi a zkušenosti z oblasti obchodu, řízení a vedení lidí, vzdělávání a koučování.

Ptali se mě, jak lidem pomáhám... Tady odpovídám

O mně aneb profil lektora

Kontakt         Reference

Bude mi ctí pomoci vám nalézt řešení a podpořit vás na cestě k úspěchu. Napište mi, nebo zavolejte. Ráda se s vámi setkám a připravím vám nabídku na míru. 

Navštivte vzdělávání pro firmy a podnikatele            Prohlédněte si aktuální nabídku termínů akcí

Vyzvedněte si svůj DÁREK eKnihu osobního růstu zdarma