Profil lektora: Lenka Kubáčová

     aulk   

“ Každý den mohu změnit svůj život.

    Dnes by k tomu byl vhodný den. 🙂 „

 • Absolvovala jsem řadu odborných seminářů v oblasti řízení a vedení lidí, komunikačních dovedností, typologie, tvrdých a měkkých technik řízení, manažerských stylů, psychologie, neurolingvistiky, personalistiky, rétoriky a motivace.
 • Ve svých předchozích profesích jsem získala dlouholeté praktické zkušenosti v řízení a vedení lidí, jednání s klienty, výběrových pohovorech, příjímání a zaškolování nových spolupracovníků, vytváření koncepcí a systémů zaškolení a vedení lidí, řízení pracovníků na pozicích obchodníků i manažerů.
 • Při realizaci seminářů a vzdělávacích programů využívám i svoji dlouholetou praxi ve vedení lidí, kteří pracují na živnostenský list. A to včetně jejich výběru, zaškolení, motivace, sebereflexe, sebepoznání a přijímání zodpovědnosti za vlastní činy a výsledky.
 • Po celou dobu své manažerské praxe jsem aktivně a velmi ráda využívala koučování při řízení a vedení obchodníků i manažerů. Nyní se aktivně věnuji koučování osobního rozvoje a životního růstu. 
 • Zkušenosti a praxi jsem získávala cca 2 roky v pozici obchodníka a cca 12 let ve vyšší manažerské pozici u ČMSS, a.s.
 • Současně jsem se po celou dobu věnovala lektorské činnosti se specializací na oblasti: bankovnictví, psychologie prodeje a řízení lidí, sebereflexe a její vliv na plánování času, získávání spolupracovníků a práce s nimi, komunikační dovednosti, prezentační dovednosti, motivace a obecná psychologii se zaměřením na typologii, podvědomé vzorce chování a jejich vliv na komunikaci mezi jednotlivci i ve skupinách.
 • Mojí specializací je lidská mysl a její vliv na dosahování úspěchu, prosperity a ostatních aspektů spokojeného a radostného života.

Specializuji se na

 • komunikaci ústí i písemnou,
 • rétoriku a řeč těla,
 • asertivní přístupy a sebeprosazení,
 • prezentační dovednosti a veřejný projev,
 • psychologii prodeje,
 • psychologii vedení lidí,
 • řízení změn,
 • manažerské a obchodní dovednosti,
 • vzdělávání pro školitele,
 • psychologii vztahů,
 • mentální trénink a duševní zdraví,
 • osobní rozvoj a sebereflexi,
 • NLP přístupy.

     Některé z absolvovaných kurzů a seminářů

 • Psychologie prosperity I-VI s Leou Paulínovou
 • Rozvojový seminář psychologie (Lea Paulínová)
 • Strategie řízení
 • Rétorika s Alenou Špačkovou
 • Tvorba a obnova týmu
 • Vedení a rozvoj obchodního týmu
 • Řízení změny v obchodním týmu
 • Manažerské styly
 • Komunikace, týmová spolupráce a tvorba společné vize (Josef Liška)
 • Etiketa s Ladislavem Špačkem 
 • Komunikační dovednosti I+II
 • Školení pro školitele I+II (Pavel Zeman)
 • Strategické plánování
 • Train on the job I-III
 • Prezentační dovednosti
 • Obchodní příležitosti
 • Prodejní schůzka
 • Struktogram a triogram (Vlastimil Orlita)
 • Komunikace a asertivita (Vlastimil Orlita)
 • Manažerské dovednosti pro vedení týmu (Josef Liška)
 • Techniky řízení II.- koučování a řízení podle cílů (Vlastimil Orlita)
 • Online Academy – marketing (David Kirš)
 • Workshop Narativní systemický přístup (Josef Liška)
 • Akviziční a servisní telefonát (Josef Liška)
 • Kurz Řeč těla a NLP (Peter Sasín)
 • NLP a tajemství programování budoucnosti (Peter Sasín)
 • Brain Based Coaching
 • Podnikatelé v akci a praxi
 • Prosperity Academy – roční vzdělávací program  
 • NLP a tajemství programování prosperity (Peter Sasín)
 • Restart: Jak se prosadit 
 • Konference: Principy vítězů s Randy Gagem

      V současné době se nejvíce věnuji

 • Neurolingvistice a jejímu účinnému využití v běžném i profesním životě.
 • Učím postupy a metody, které vám pomohou opustit podvědomé strategie nezdaru, ulevit od emoční bolesti, najít řešení a udělat potřebné kroky k radostnému bytí a dosahování úspěchu. Osvojíte si způsoby, jak správně pracovat se slovy, myšlenkami i pocity. Najdete příčiny svých nezdarů a dokážete je odstranit. Začneme konat jinak a dosahovat tak nových, lepších výsledků.
 • Koučování a NLP konzultacím.
 • Vzdělávání pro firmy i širokou veřejnost, pořádám semináře, workshopy i přednášky osobního růstu a sebepoznání.
 • Seminářům osobního růstu se zaměřením: NLP a alternativní psychologie, vliv podvědomí na dosahování výsledků a utváření vnější reality, účinná komunikace, asertivní přístupy, prezentační dovednosti a veřejný projev, rétorika a sebeprosazení, řeč těla a její význam i využití v komunikaci, motivace, účinné metody zvládání trémy, sebereflexe a její vliv na plánování času i výkon a výsledek, efektivní řízení změn aneb řízení změn podle mozku, týmová spolupráce, personalistika, obchodní a manažerské dovednosti.
 • Přednáškám osobního růstu na téma: Podvědomé hrátky se slovy, Emoční vývoj dítěte, Jak z řeči těla poznat lháře, Jak zvládnout puberťáka a další.
 • Spolupracuji s organizacemi a lidmi, jejichž činnost je úzce spojena s aktivitami mé vzdělávací společnosti, především s projektem přímé pomoci, vzdělávání a prosperity YeahCoach.

Kontakt

Ptali se mě, jak lidem pomáhám... Tady odpovídám   O mně aneb učení podle mozku

Moje cesta aneb profil lektora trochu jinak   Můj profil včetně referencí najdete i na LinkedIn