Manažerské styly

Manažerské styly

                    „Když nebudete moci posloužit jako dobrý příklad,
                       budete muset posloužit jako strašné varování.“

                                                                            Catherine Aird

Seminář je přínosem pro všechny pracovníky ve vedoucích pozicích v jakémkoliv oboru, se chtějí profesně rozvíjet a podporovat tak svoji vedoucí pozici i výsledky.

Řízení a vedení lidí je dlouhodobý proces, který vyžaduje dostatek talentu, trpělivosti, vytrvalosti, odhodlání a zdravé sebedůvěry. Manažer se vždy stává vzorem svým podřízeným, v dobrém i zlém. Je to podvědomá reakce, které se nevyhneme.

Cyklus seminářů je zaměřen na systémy řízení, nastavení a akceptaci pravidel, komunikaci a vyjednávání včetně základů psychologie. Klade důraz na nejdůležitější činnosti manažera a jejich správnou realizaci v praxi.

Pochopíte, jak funguje naše mysl a proč jsou pro ni pravidla důležitá. 

Současně porozumíte tomu, jakým způsobem je naše mysl ochotna pravidla akceptovat. Naučíte se je správně prezentovat.

Seznámíte se i s méně tradičními principy motivace. Stoupne tak vaše schopnost účinně lidi podporovat na cestě k dosažení výsledku a zvýšení jejich výkonu.

Naučíte se správně definovat vnitřní motivaci jednotlivce a účinně ji propojit s vnější motivací. Cesta k dosažení úspěchu bude pro všechny strany snazší a rychlejší.

S využitím typologie si určíte, jaký jste typ manažera. Budete schopni si vybrat styl řízení, který je vaší typologii blízký, a přinese vám tak nejrychleji kýžené výsledky. 

Manažerské koučování podpoří vás i vaše spolupracovníky v tvorbě nových nápadů a spolupráci. 

Metody mentálního tréninku vás podpoří na cestě k cíli. Rozvinete svoji kreativitu i kreativitu svých podřízených.  Tím podpoříte tvůrčí spolupráci a otevřete se novým přístupům a možnostem naplnění cílů. 

1.seminář – Systém a pravidla aneb budujeme tým

 • pravidla
  jednoduchý návod a základní pilíře 
  klíčový význam a role v řízení
  akceptace pravidel 
 • systém
  co to je a na čem je postaven
  příklady systémů
  základní body sestavení a hierarchie
 • systém, pravidla a tvorba neuronových spojení
 • proč náš mozek potřebuje systém a pravidla
 • priority, cíle a strategie
  základní pravidla definování cílů a priorit
  základní pravidla sestavení strategií
  typy strategií a práce s nimi
  dosažení akceptace podřízenými 

2. seminář – Techniky řízení dle vývojových cyklů obchodníka

 • výkon a výsledek
  definice
  čtyři vývojové cykly 
  optimalizace a zvyšování výkonu a výsledku
 • tah a tlak 
  jejich definice a správná aplikace v praxi
  tah, tlak a motivace – propojení
 • motivace 
  principy a zásady vnitřní a vnější motivace 
  síla spojení – vnitřní a vnější motivace
  když hrách na stěnu hází ...
  negativní motivace – netradiční, ale funkční spojení
 • manipulace v řízení lidí
  její míra uplatnění v praxi
  na čem je postavena
  rizika spojená s využitím manipulace

3. seminář – Princip „vítěz – vítěz“

 • základní principy vyjednávání a vedení lidí
 • styly řízení – členění a kombinace      
 • „styly“ dle povahy manažera 
 • princip „vítěz – vítěz“ 
 • zdravé komunikační prostředí 
 • mentální trénink 
 • manažerské koučování
 • zrcadlení aneb manažer jako vzor

Cyklus 3 seminářů, lze absolvovat i jednotlivě bez předchozí návaznosti, dle vlastního výběru.

Délka jednoho semináře: 1 den (cca 7 hodin), jednotlivé dny lze kombinovat, např. jako dvoudenní či třídenní seminář.

Lektor: Lenka Kubáčová

Chcete být skutečnými leadery svého týmu? Napište mi, nebo zavolejte. Ráda se s vámi setkám a přizpůsobím vám nabídku na míru. 

Veškerá poptávka z vaší strany je nezávazná a nevzniká z ní žádný závazek realizace.

Těším se na případné setkání s vámi.

Lenka Kubáčová
lektor, konzultant a kouč