Jak prosadit změny a inovace

„Často je potřeba více odvahy ke změně názoru než k jeho udržení.“
Geoffrey F. Abert

Seminář je určen především vedoucím pracovníkům, u kterých je součástí jejich profese prosazení a zavádění změn a inovací. Je dobrým tipem pro všechny, kteří se často dostávají do role těch, kteří nesou zodpovědnost za prosazování změn a novinek ve firmách i za jejich úspěšnou realizaci. 

Na semináři se seznámíte s tím, jak a proč náš mozek vnímá změny. A jak s tím správně při prosazení změn pracovat.

Pro úspěšnou realizaci změn je nezbytná a klíčová správná prezentace a pozitivní přijetí změn na všech pracovních úrovních.

Chceme-li, aby mozek druhých reagoval na inovace, změny a nezbytná opatření či kroky příznivým způsobem, potřebujeme pochopit, co se uvnitř mysli děje.

A osvojit si principy, které lidskou mysl v ochotě akceptovat změnu podpoří. Využít při své prezentaci specifickým způsobem práci se slovy, hlasem i řečí těla.

Proto je stěžejním bodem semináře nácvik prezentace změny, zpětná vazba, individuální doporučení a diskuse.

Ať už si to uvědomujeme či nikoliv, často je s inovacemi a změnami úzce spojená i tvorba nových návyků. Aby si lidé osvojili správné návyky, je moudré respektovat fáze návyku a jistá pravidla. 

A proto se na semináři zaměříme na správnou práci se slovy, hlasem i řečí těla, i na optimální postoj k prezentaci změny a na jednotlivé fáze změn a návykůS jejich pomocí získáte větší jistotu v prezentaci změn a vhodně podpoříte vznik nových návyků u sebe i druhých.

Porozumíte tomu, proč podvědomé reakce mozku na změny často nedokážeme vědomě ovládnout.

Proč mozek potřebuje čas a jak s tím při prosazování změn a inovací správně pracovat.

Pochopíte přínos i rizika jednotlivých fází změny i návyků. Získáte větší jistotu při vědomé práci s nimi.

Pomůžete druhým změny a inovace správně přijímat a tím si zajistíte jejich úspěšnou a trvalou realizaci. 

Zmírníte počáteční odpor svých spolupracovníků ke změnám a inovacím, naučíte se principy, které vám v tom pomohou.

Získáte konkrétní postup správné prezentace, který si na semináři i procvičíte.

Při správném využití metod a postupů minimalizujete výkyvy ve výsledcích a zajistíte jejich následný růst.

Nové komunikační a motivačnípřístupy vám dodají větší sebejistotu při prezentaci a prosazení změn, inovací nebo nápadů.

  • Jak mozek přijímá změny a proč
  • Proč náš mozek potřebuje čas
  • Jak zmírnit počáteční odpor a nejistotu
  • Struktura změny i návyku a 4 fáze
  • Prezentace změny, inovací a nápadu podle mozku
  • Správné využití slov, hlasu i řeči těla
  • Principy koučování a "negativní motivace"
  • Vnitřní naladění a jeho vliv na prosazení změny
  • 10 bodů, které prosazení změn brání

Seminář je veden intenzivní interaktivní formou, zapojíte se formou živé diskuse a inspirativního tréninku.

Délka semináře: 1 den (cca 7 hodin), lze připravit i jako dvoudenní

Lektor: Lenka Kubáčová

Čeká vás prezentace a prosazení změn nebo inovací? Patříte mezi ty, jejichž úkolem je často prosazovat a trvale zavádět změny nebo inovace?

Napište mi, nebo zavolejte. Ráda se s vámi setkám a přizpůsobím vám nabídku na míru.

Veškerá poptávka z vaší strany je nezávazná a nevzniká z ní žádný závazek realizace.

Těším se na případné setkání s vámi.

Lenka Kubáčová
lektor, konzultant a kouč