Školení pro školitele

(Lektor dalšího vzdělávání)

                                   „Moudří lidé mluví, protože mají co říci.
                                     Blázni mluví, protože něco říci musí.“
                                                                                                    Plato

Semináře jsou určeny nejen začínajícím školitelům, ale i těm, kteří již mají v tomto oboru zkušenosti a chtějí se ve své profesi zdokonalit. Jsou vhodné i pro interní firemní školitele.

Psychologie vedení seminářů a komunikační dovednosti se prolínají celým cyklem seminářů.

Práce školitele je především o slovech. O zkušenostech a poznáních, které chceme slovy účastníkům předat. Síla slova je mocná a zda z nich uděláme lék či zbraň, záleží jen na nás. Kromě našich slov, promlouvá k účastníkům i naše tělo a to mnohem silněji, než si řada z nás uvědomuje. 

Na seminářích pomáhám nejen začínajícím školitelům, osvojit si pravidla vedení seminářů i tipy a triky, které jsou osvěžením pro účastníky i školitele. Řadu inspirací zde naleznou i ti, kteří se již nějakou dobu školitelské praxi věnují.

Naučíte se správně zvolit formu a typ prezentace a pomůcky dle tématu semináře.

Využijete účinně svůj čas při přípravě i čas na samotném semináři. 

Lidé si z vašich seminářů zapamatují to důležité.

Osvojíte si důležitá pravidla pro práci s hlasem a s řečí těla. Dostanete tak snadno svůj hlas i řeč těla pod kontrolu. Dokážete jimi zaujmout a upoutat pozornost účastníků.

Lépe přečtete řeč těla účastníků a budete schopni na ni přesně a pohotově reagovat.

Rozpoznáte rizikové fáze semináře, naučíte se s nimi pracovat.

Získáte účinné tipy na hry a cvičení, kterými snadno udržíte pozornost účastníků i v rizikovějších fázích semináře. 

Získáte větší sebejistotu svého projevu a vystupování před lidmi. 

1. seminář – Průvodce pro začínající školitele 

 • Základní pravidla realizace semináře
 • Mentální a faktická příprava
 • Pomůcky na seminář a práce s nimi
 • Správné časové rozvržení semináře 
 • Pravidla pro účastníky semináře 
 • Očekávání účastníků a práce s ním 
 • Typy seminářů, jejich možné kombinace a pravidla

2. seminář – Psychologie vedení seminářů 

 • Co si udržíme v paměti a ledovec motivace 
 • Pravidla pro poutavý úvod a závěr 
 • Řeč těla – základní pravidla, význam gest, "zakázaná gesta"
 • Komunikační pyramida a verbální a neverbální projev
 • Využití celého prostoru
 • Typy otázek a jak s nimi pracovat
 • Vedení semináře a zpětná vazba, principu partner – partner

3. seminář – Tipy a triky pro školitele 

 • Rétorika – základní pravidla
 • Řeč těla účastníků – jak ji správně číst a rychle na ni reagovat
 • Aktivace účastníků - nejrizikovější fáze seminářů a jak s nimi pracovat
 • Udržení pozornosti a zapojení účastníků 
 • Koordinace a pravidla pro dotazy účastníků
 • Typy diskusí a jejich řízení
 • Provazování 

Cyklus 3 seminářů, můžete je absolvovat i jednotlivě bez předchozí návaznosti, dle vlastního výběru. Všechny semináře jsou vedeny interaktivní formou, s využitím her, cvičení a tréninku.

Délka 1 semináře: 1 den (cca 7 hodin), jednotlivé dny lze kombinovat a upravovat dle požadavků zadavatele, lze připravit jako jednodenní, dvoudenní i třídenní seminář.

Lektor: Lenka Kubáčová

Je pro vás důležitá schopnost zaujmout a učit lidi nová poznání správným způsobem? Napište mi, nebo zavolejte. Ráda se s vámi setkám a přizpůsobím vám nabídku na míru. 

Veškerá poptávka z vaší strany je nezávazná a nevzniká z ní žádný závazek realizace.

Těším se na případné setkání s vámi.

Lenka Kubáčová
lektor, konzultant a kouč