Efektivní komunikace

(Neverbální a verbální komunikace, asertivní jednání, zvládání konfliktních situací, obrana proti manipulaci)
Verbální a neverbální komunikace, asertivita a řešení konfliktů a zvládání manipulace

"Intuitivní mysl je dar nebes. Intelekt je věrný služebník.
My jako lidstvo jsme vytvořili společnost,
která vzhlíží ke služebníkovi a zapomíná na dar nebes."

Albert Einstein

Seminář je ideální pro každého, kdo se chce vyhnout zbytečným konfliktům a vypjatým situacím v komunikaci. Lépe zvládnout sám sebe, své emoce i spontánní reakce a dosáhnout svého partnerským způsobem.

Asertivitu často definujeme jako schopnost jasně vyjádřit a prosadit své názory a myšlenky, aniž bychom narušovali práva ostatních.

Definice asertivity a jejích technik je jedna věc, pochopení, co je asertivita a účinné využití technik v praxi věc druhá.

My se na semináři zaměříme na praktické využití asertivních přístupů a pochopení, co uvnitř nás nám může bránit v asertivním postoji v jednání s druhými. A jak to změnit ku svému prospěchu i prospěchu druhých.

Chceme-li toho v komunikaci dosáhnout, pak je pro nás nezbytností správně využívat řeč svého těla a dobře číst v řeči těla druhých. Řeč těla je řečí našeho podvědomí a hraje významnou, až rozhodující roli v komunikaci.

Proto je i součástí tohoto semináře a budeme se jí s náležitou pozorností na semináři věnovat.

Hned za řečí těla rozhoduje o tom, do jaké míry v komunikaci uspějeme, náš hlas. A tak doplníme řeč těla i o tipy, jak vhodně se svým hlasem pracovat.

Osvojíte si schopnost číst správně řeč těla druhých. Pochopíte, proč je důležité číst shluky gest a naučíte se je správně interpretovat.

Porozumíte tomu, proč a jak jsou naše tělo a mysl propojeny. Dokážete svými gesty, postoji i mimikou pohotově změnit své vnitřní pocity i myšlenky, i emoční rozpoložení druhých.

Zdokonalíte se v práci se svým hlasem, odnesete si zajímavé hlasové techniky, které vás v komunikaci s druhými podpoří.

Objevíte podvědomý záměr každé komunikace a naučíte se ho asertivně využívat k oboustrannému prospěchu.

Společně rozklíčujeme emoční náboj slov a jak s ním příhodně pracovat.

Nahlédneme do světa manipulátorů a odnesete si tipy a postupy, jak je rychle rozpoznat a nepodléhat jejich praktikám.

Odnesete si tipy a přístupy, jak se sebou pracovat, abyste v rozmluvách s druhými dosahovali svého záměru s větší lehkostí a k oboustranné spokojenosti.

Připomenete si, co je primárním spouštěčem konfliktů, dokážete ho rozpoznat a rychle tak vznikající konflikt zažehnat.

S pomocí asertivních přístupů budete i v případných konfliktech či vypjatých situacích sebevědomější, sebejistější a vnitřně klidnější.

 • Řeč těla a její význam v komunikaci
 • Podstata a smysl komunikace
 • Podvědomý záměr komunikace
 • Jak vzniká manipulace a konflikt
 • 3 typy chování a komunikační bloky
 • Přiměřené sebeprosazení
 • Konstruktivní komunikace v konfliktních a vypjatých situacích
 • Překážky a pravidla efektivního naslouchání
 • Techniky kladení otázek
 • Ucelená sdělení a pozitivní vyjadřování
 • Asertivní přístupy a řešení konfliktů

Seminář je veden interaktivní formou s využitím hravých cvičení. Každý účastník odejde s doporučením, jakým směrem své dosavadní komunikační dovednosti rozvíjet a stimulovat tak, aby plně využil svůj vnitřní potenciál.

Délka semináře: 2 dny (cca 12 hodin)

Lektor: Lenka Kubáčová

Chcete správně porozumět řeči těla druhých, číst varovné signály a umět na ně reagovat?

Vhodně využít vlastní řeč těla a hlas, prosadit své názory sebejistým a přesto partnerským způsobem? 

Napište mi, nebo zavolejte. Ráda se s vámi setkám a přizpůsobím vám nabídku na míru.

Veškerá poptávka z vaší strany je nezávazná a nevzniká z ní žádný závazek realizace.

Těším se na případné setkání s vámi.

Lenka Kubáčová
lektor, konzultant a kouč