Jak komunikovat jazykem toho druhého a lépe si porozumět

„Život na své nejvyšší úrovni je porozumění.“
                                Lafayette Ronald Hubbard

Mluvit stejnou řečí ještě neznamená, že si rozumíme. Mozek zpracovává slova specifickým způsobem, a tak mozek každého z nás mluví trochu jiným jazykem.

NLP přístupy a metody nám dnes pomáhají v běžném i profesním životě. S jejich pomocí snadno a rychle pochopíme, jakým jazykem k nám mysl druhých promlouvá. Porozumíme jejich řeči a jsme schopni na ni prospěšně a partnersky reagovat.

Získáte návody na rozmanité postupy, které využijete k dosažení shody v jednání s druhými. Najdete nové a účinné cesty pro jednání s lidmi na různých profesních i osobních úrovních. Vaše reakce budou rychlejší a pro druhé srozumitelnější.

Snáze pochopíte, co máte ve svých hlavách. Jak myslíte, mluvíte, reagujete. A co vás k tomu nutí. Podíváme se na mentální mapy uvnitř našich hlav. A nahlédneme i do mentálních map druhých lidí. Objevíte jejich moc a sílu v komunikaci a dosahování úspěchu.

Úspěch a příznivé výsledky se tak dostaví mnohem rychleji než bez znalosti těchto přístupů.

Pochopíte, jak mentální mapy ovlivňují vaše chování. A chování vaše výsledky.

Zjistíte, jak komunikuje váš protějšek a co ho k tomu vede.

Získáte účinné postupy, jak přizpůsobit komunikaci jazyku toho druhého. Dáte tak šanci sobě i druhým lépe si porozumět a dojít k oboustranně přijatelnému řešení či výsledku.

Naučíte se získané postupy využívat k dosažení svého záměru v jednání s druhými.

S pomocí NLP přístupů otestujete vnitřní motivaci, vaši vlastní i druhých lidí.

Vaše reakce v jednání s druhými budou rychlejší, trefnější a prospěšnější.

Najdete nové, účinné cesty, jak dosahovat úspěchu v jednání s lidmi na různých profesních i osobních úrovních.

  • Základní princip komunikace - co vše rozhoduje o srozumitelné komunikaci
  • Jak komunikuje váš protějšek, co ho k tomu vede a co z toho plyne pro vás
  • Jak přizpůsobit vaši komunikaci jazyku toho druhého
  • Komunikační bloky a jak nás ovlivňuje podvědomí
  • Komunikační stereotypy a mentální mapy v našich hlavách
  • Nejčastější chyby v komunikaci a co s tím v běžném životě dělat
  • Nácviky "ladění" komunikace

Seminář je veden interaktivní formou. Zapojíte se živou diskusí, hravými cvičeními a mentálním tréninkem.

Délka semináře: den (cca 7 hodin)

Lektor: Lenka Kubáčová

Chcete se naučit porozumět jazyku toho druhého, mluvit jeho řečí a lépe si tak porozumět? Napište mi, nebo zavolejte. Ráda se s vámi setkám a přizpůsobím vám nabídku na míru. 

Veškerá poptávka z vaší strany je nezávazná a nevzniká z ní žádný závazek realizace.

Těším se na případné setkání s vámi.

Lenka Kubáčová
lektor, konzultant a kouč