Psychologie hlasu a slov

"Řeč byla dána člověku, aby zakryl své myšlenky."
Talleyrand-Perigord

Se schopností ovlivňovat druhé se rodíme, neseme si ji v genetické výbavě. Během života ji však každý rozvineme trochu jiným způsobem. I proto se stává, že některým věříme každé jejich slovo a u jiných stále pochybujeme.

Seminář je zaměřený na verbální a neverbální techniky ovlivňování. Na jejich správné využití, a také na to, jak rozpoznat jejich zneužívání a nepodlehnout mu.

Porozumíte tomu, jak mozek pracuje se slovy, jak slova a jejich emoční náboj ovlivňují naše podvědomí, a to pak naše rozhodování a činy. Naučíte se, jak a proč se slovy vědomě pracovat.

Zjistíte, kdy hlas i slova vyvolají trému a proč. Jak s ní pracovat a správně využít techniky na zvládnutí trémy.

Porozumíte tomu, jak mozek pracuje se slovy, a proč úspěšní lidé některá slova neříkají.

Zjistíte, co je emoční náboj slov, jak vzniká a jak působí na naše chování i rozhodování.

A proč slova ovlivňují myšlenky a myšlenky naše chování.

Objevíte, jak slova ovlivňují utváření naší osobnosti.
Porozumíte tomu, jak se mozek orientuje ve vnějším světě a jak to souvisí s ovlivňováním.

Naučíte se rozpoznat, kdy druzí verbální techniky zneužívají, i vhodné reakce na ně.

Odhalíte spouštěče trémy, pochybností a nejistoty, a dostanete tipy, jak s nimi pracovat a zvládnout je.

  • Jak mozek pracuje se slovy
  • Refraiming a jeho vliv na komunikaci
  • Verbální techniky upoutání pozornosti
  • Práce s hlasem a princip nenápadného ovlivňování
  • Priming a síla sugesce i autosugesce
  • Barnumovy výpovědi, Forerův experiment
  • Síla podvědomí a magie řeči úspěšných
  • Cvičení pro lepší znělost hlasu, artikulaci a dýchání
  • Metody pro úspěšné zvládání trémy

Seminář probíhá zážitkovou a debatní formou. Užijete si hravý nácvik, jak využít síly sugesce, nenápadného ovlivňování i jak se zbavit trémy.

Délka semináře: 1 den (cca 7 hodin)

Lektor: Lenka Kubáčová

Chcete umět včas rozpoznat, kdy druzí principy psychologie ovlivňování zneužívají? Umět vhodně reagovat a metody ovlivňování partnersky využívat? Napište mi, nebo zavolejte. Ráda se s vámi setkám a přizpůsobím vám nabídku na míru.

Veškerá poptávka z vaší strany je nezávazná a nevzniká z ní žádný závazek realizace.

Těším se na případné setkání s vámi.

Lenka Kubáčová
lektor, konzultant a kouč