Řeč těla v profesním jednání

„Můžeme mlčet, ale nemůžeme nekomunikovat.“ Paul Watzlawick

Seminář pomůže těm, kteří jsou v každodenním kontaktu nejen se zákazníky nebo obchodními partnery, ale i při hovorech s kolegy, nadřízenými nebo spolupracovníky v týmu.

Cílem semináře je naučit účastníky, jak správně číst shluky gest i mimiku tváře a jak na ně vhodným způsobem reagovat. A současně jak svoji vlastní řečí těla podpořit úspěšný průběh i výsledek jednání.

Součástí semináře jsou i hry s řečí těla a gest, soulad v komunikaci a správné pojetí zrcadlení a vedení rozhovoru.

Slova ovlivňujeme na vědomé úrovni, a ne vždy jsou k nám druzí upřímní. Řeč těla je řeč našeho podvědomí, a tak k nám promlouvá upřímněji než slova. 

Proto si na semináři ukážeme, jak z ní snáze než ze slov rozpoznat, kdy jsou k nám druzí upřímní a kdy ne. 

Zaměříme se na nejdůležitější zásady a pravidla čtení řeči těla, které v profesní praxi ke své úspěšné práci potřebujete znát.

Rozpoznáte, co vám lidé opravdu sdělují a naučíte se správně reagovat.

Zjistíte, jak se rychle „naladit na stejnou vlnu“ a dovést rozhovor k úspěšnému výsledku.

Dostanete svoji řeč těla snadno a správně pod kontrolu.

Naučíte se přečíst druhého již při podání ruky.

Snadno zvládnete udělat skvělý první dojem.

Odhalíte z řeči těla, kdy vám druzí lžou. 

Osvojíte si postupy, jak se rychle dostat do dobré nálady a jak příznivě ovlivnit druhé. 

Zjistíte, jak udržet pozornost pohledem, nebo jak podpořit rozhodnutí toho druhého vlastní řečí těla.

 • Proč jsme neupřímní a jak „lež“ z řeči těla rozpoznat
 • První dojem a jeho vliv na průběh jednání
 • Co vyčtete z podání ruky
 • Jednotlivé části těla a seskupení gest
 • Signály tělem a vhodné verbální reakce
 • Nejčastější chyby ve čtení neverbální komunikace
 • Autosugesce a její vliv na neverbální projev
 • Mysl a tělo jsou propojeny, jak toho využít
 • Kdy nám druzí neuvěří
 • Co to je raport, jeho význam a důležitost v jednání
 • Jak a kdy raport správně vytvářet
 • Kdy raport nevytvářet a proč

Seminář je veden interaktivní formou. Aby vám byl den opravdu přínosem a seminář svižně ubíhal, zapojíte se živou diskusí, hravými testy a zážitkovým nácvikem.

Délka semináře: 1 den (cca 7 hodin), lze připravit i jako dvoudenní

Lektor: Lenka Kubáčová

Chcete v debatách s druhými rychle a dobře rozpoznat, co vám svým tělem, gesty i mimikou sdělují? 

Napište mi, nebo zavolejte. Ráda se s vámi setkám a přizpůsobím vám nabídku na míru.

Veškerá poptávka z vaší strany je nezávazná a nevzniká z ní žádný závazek realizace.

Těším se na případné setkání s vámi.

Lenka Kubáčová
lektor, konzultant a kouč