Řeč těla pro obchodníky

Řeč těla pro obchodníky

                            „To, co leží před námi, a to, co leží za námi,
                        má malý význam v porovnání s tím, co leží v nás.“
                                                                             Raplh Waldo Emerson

Seminář je dobrým tipem pro ty, kterým není průběh ani výsledek jejich komunikace s druhými lhostejný. Těm, kteří chtějí komunikovat přesvědčivě, s lehkostí a bravurou.

Slova ovlivňujeme na vědomé úrovni a ne vždy jsou k nám druzí upřímní. Řeč těla je řeč našeho podvědomí, a tak k nám promlouvá upřímněji, než slova. 

Proto je tento seminář z velké části věnovaný právě řeči těla. Zaměříme se na nejdůležitější zásady a pravidla čtení řeči těla, které v obchodní praxi ke své úspěšné práci potřebujete znát.

Část semináře věnujeme i dalším složkám komunikace, které rozhodují o výsledku jednání již méně, přesto v něm své důležité zastoupení mají. 

Druhou velmi důležitou součástí komunikace je náš hlas. Proto se zaměříme i na jeho mocnou sílu a jak ji prospěšně využít. 

Slova mají podle výzkumů minimální vliv na výsledek jednání. Přesto v sobě nesou silný emoční náboj, který na naše podvědomí působí. I proto úspěšní některá slova takřka neříkají a my si ve třetí části trilogie prozradíme, která to jsou a proč. 

Rozpoznáte, co vám lidé opravdu sdělují a naučíte se správně reagovat.

Zjistíte, jak se rychle „naladit na stejnou vlnu“ a dovést rozhovor s klientem k úspěšnému výsledku.

Dostanete svoji řeč těla snadno a správně pod kontrolu.

Naučíte se přečíst klienta již při podání ruky.

Snadno zvládnete udělat skvělý první dojem.

Odhalíte z řeči těla, kdy vám druzí lžou. 

Osvojíte si postupy, jak se rychle dostat do dobré nálady a jak příznivě ovlivnit druhé. 

Zjistíte, jak udržet pozornost pohledem, nebo jak podpořit rozhodnutí toho druhého vlastní řečí těla.

Naučíte se lépe zvládat vlastní hlas, správně se ptát a podpoříte tak soulad, důvěru i partnerskou atmosféru v jednání. 

Naučíte se i se slovy pracovat novým, posilujícím způsobem.

1. seminář – Naučte se správně číst znamení

 • První dojem a jeho vliv na průběh jednání
 • Co vyčtete z podání ruky
 • Jednotlivé části těla a seskupení gest
 • Signály tělem a vhodné verbální reakce 
 • Nejčastější chyby ve čtení neverbální komunikace
 • Co nám brání číst v řeči těla druhých

2. seminář – Vytvořte jedinečný dojem 

 • Autosugesce a její vliv na neverbální projev
 • Mysl a tělo jsou propojeny, jak toho využít
 • Kdy nám druzí neuvěří
 • Ideomotorický pohyb 
 • Respektování teritoria
 • Vytvoření souladu a 4 techniky 

3. seminář – Objevte řeč úspěšných

 • Priming – vliv slov na naše chování
 • Síla vnější sugesce
 • Magická síla řeči úspěšných
 • Akustika a její vliv na rozhodnutí klienta
 • Fakta a mýty o „universálních slovech“ a jejich „záruce úspěchu“
 • 2 základní pilíře úspěšné komunikace

Interaktivní seminář, na kterém si zábavnou a poutavou formou otestujete řeč svého podvědomí, sílu hlasu i emoční náboj slov a naučíte se s nimi správně pracovat. 

Cyklus 3 seminářů, lze absolvovat i jednotlivě bez předchozí návaznosti, dle vlastního výběru.

Délka jednoho semináře: 1 den (cca 7 hodin), jednotlivé dny lze kombinovat, např. jako dvoudenní či třídenní seminář.

Lektor: Lenka Kubáčová

Chcete komunikovat s druhými přesvědčivě, zdravě sebevědomě a s lehkostí? Napište mi, nebo zavolejte. Ráda se s vámi setkám a přizpůsobím vám nabídku na míru. 

Veškerá poptávka z vaší strany je nezávazná a nevzniká z ní žádný závazek realizace.

Těším se na případné setkání s vámi.

Lenka Kubáčová
lektor, konzultant a kouč