Obchodní komunikace a vyjednávání

„Tajemství úspěchu je porozumět hledisku toho druhého

a dívat se na věci jeho očima.“ Henry Ford

Seminář je dobro příležitostí pro ty, kteří jsou si vědomi toho, že s neustále se měnícím světem kolem nás, se mění i náš zákazník. A tak je pro úspěch každého, kdo je v častém kontaktu s klienty, důležité, aby neustále rozvíjel své znalosti a dovednosti i v komunikaci a vyjednávání. 

Na semináři se seznámíte s konkrétními postupy a metodami, které vám pomohou dobře se zorientovat v cíli a záměru partnera. Podpoří vás v účinném vedení jednání a uzavření dohod.

Osvojíte si některé techniky, které vám pomohou rychle rozpoznat i skrytý nátlak ze strany partnera a vhodně na něj reagovat.

Součástí semináře je i praktický nácvik, abyste si co nejvíce zapamatovali a dokázali aplikovat získané zkušenosti v praxi.

Lépe porozumíte zákonitostem vyjednávání a naučíte se rozpoznat, jak druzí myslí.

Získáte nový úhel pohledu na přípravu před jednáním. Odpovědi na klíčové otázky vám mohou správně definovat cíl a sestavit účinnou strukturu jednání. 

Správnou přípravou a odpovědí na klíčové otázky ušetříte čas při přípravě i během jednání. Zkrátíte cestu k úspěšnému cíli a dohodě sobě i klientovi.

Dostanete tipy, jak pozitivně ovlivnit první dojem a vzbudit zájem klienta o dané téma hned v úvodu jednání.

K dosažení úspěchu v jednání je nezbytný správně vytvořený raport, neboli komunikační soulad.

Naučíte se správně pracovat s vytvořením verbálního a neverbálního raportu. Dokážete rozpoznat i jeho přerušení a znovu ho obnovit.

Osvojíte si něco z typologie, naučíte se včas rozpoznat základní znaky nátlaku a manipulace a vhodně na ně reagovat.

 • Podvědomý záměr, smysl a podstata komunikace
  • Porozumění zákonitostem vyjednávání
  • Rozpoznání, jak druzí myslí
 • Význam a správný postup při přípravě na jednání
  • Odpovědi na klíčové otázky
  • Stanovení svých cílů a struktura 
 • Zahájení jednání – správný a účinný úvod
  • Jak pozitivně ovlivnit první dojem a vzbudit zájem
  • Správné ověření cílů zákazníka a sladění s cíli obchodníka 
  • Vytvoření neverbálního a verbálního souladu
 • Úspěšné vedení jednání
  • Jak uvažují lidé nejen businessu
  • Vhodná prezentace technických parametrů
  • Reakce na verbální a neverbální signály a námitky
  • Zakončení jednání a pravidlo 5 vteřin
 • Trochu typologie zákazníka a její využití v praxi
 • Včasné rozlišení nátlaku a manipulace
  • Verbální a neverbální signály
  • Vhodné reakce na ně
  • Odvrácení rizika konfliktu a opětovné vytvoření souladu

Seminář je veden interaktivní formou. Zapojíte se formou živé diskuse, hravých cvičení a tréninku, které vám mohou získané znalosti rychleji uplatnit v praxi.

Délka semináře: 1 den (cca 7 hodin), lze připravit i jako dvoudenní

Lektor: Lenka Kubáčová

Patříte mezi ty, kteří jsou v častém nebo dokonce každodenním kontaktu s klienty? A řadíte se k těm, kteří vědí, že jedno z tajemství úspěchu je neustálé sebe zdokonalování?

Napište mi, nebo zavolejte. Ráda se s vámi setkám a přizpůsobím vám nabídku na míru.

Veškerá poptávka z vaší strany je nezávazná a nevzniká z ní žádný závazek realizace.

Těším se na případné setkání s vámi.

Lenka Kubáčová
lektor, konzultant a kouč