Manažerské vzdělávání

"Definice šílenství: Dělat věci stále stejným způsobem očekávat pokaždé jiný výsledek." 
Albert Einstein   
Proto vám pomáhám myslet a konat jinak
Motto
„Přemýšlet do budoucna a pomáhat slovem v dobách rychlých změn.“ 

Manažerské vzdělávání je spojením praktických zkušeností s poznatky z psychologie, neurolingvistiky, emoční inteligence, manažerského koučování, verbální i neverbální komunikace a asertivních přístupů.

Typologie jednotlivce a psychologie vedení lidí vám umožní lépe odhadnout chování a reakce druhých, najít společnou řeč s různými typy lidí. Posílí vaši schopnost partnersky ovlivňovat druhé.

Mentální techniky vám pomohou využívat vyšší potenciál své mysli, být kreativnější, nastavit si své hranice, rozvíjet silné stránky, najít nové cesty i větší lehkost při dosahování cílů.

Najdete řešení v těchto oblastech

• Osvojíte si princip efektivního řízení změn, jejich správnou prezentaci a prosazení,
• zvýšíte schopnost pracovat s vnitřní motivací vlastní i druhých,
• využijete manažerské přístupy podle typologie jednotlivce,
• zvolíte vhodný manažerský styl pro váš typ osobnosti,
• využijete manažerské principy podle vývojových cyklů,
• asertivní přístupy vám usnadní řešení konfliktů v různých oblastech života,
• prohloubíte schopnost týmové komunikace a spolupráce,
• lépe porozumíte tomu, jak myslíte i jak myslí druzí,

• poznatky o lidské mysli úspěšně použijete při řízení lidí, zvyšování výkonu a dosahování cílů.

V čem se zdokonalíte

• Získáte větší jistotu ve vystupování před skupinou,
osvojíte si správné návyky v prezentaci nápadu, změn,
posílíte své řečnické dovednosti a schopnost prosadit se,
lépe a prospěšně využijete asertivní přístupy ve vyjednávání,
naučíte se účinné principy koučování týmu i jednotlivce,
rozpoznáte komunikační návyky a jazyk druhých,
využijete toho pro lepší a účinnější týmovou komunikaci a spolupráci,
novými přístupy zvýšíte svoji sebedůvěru a jistotu v jednání s druhými,
při řízení a vedení lidí získáte větší vliv a podpoříte sílu vlastní autority u podřízených.

Bude mi ctí i potěšením podpořit vás na vaší cestě k úspěchu. Napište mi, nebo zavolejte. Ráda se s vámi setkám a připravím vám nabídku na míru. V případě vašeho zájmu o realizaci, domluvíme i místo a termín konání semináře. 

Týmová komunikace a spolupráce

• Role lídra a typologie jednotlivce
• Vnitřní motivace 
• Rizika syndromu vyhoření
• Cesty dohod a řešení konfliktů
• Prezentace nápadu podle mozku 

Jak prosadit změny a inovace

• Jak mozek přijímá změny a proč
• Jak toho využít při prosazení změn
• Proč náš mozek potřebuje čas
• Jak zmírnit počáteční odpor
• Správná volba slov, hlas a řeč těla

Vedení lidí a firemní komunikace

• Test profesních přístupů
• Typy řízení a vliv na komunikaci
• Argumentace a zpětná vazba
• Zásady firemní komunikace
• Motivace versus syndrom vyhoření

Manažerské minimum

• Přirozená autorita lídra
• Specifika jednotlivých činností
• Skupinové a individuální vedení
• Komunikace v týmu a ve firmě
• Ústní a písemná komunikace

Manažerské zručnosti

• Moc jasného záměru
• Model generování nápadů
• Princip negativní motivace
• 4 fáze zručnosti
• Zásady účinné prezentace

Personalistika

• Ideální obraz kandidáta
• Osobní priority a práce s nimi
• Nadšení versus motivace
• 3 pravidla úspěšného týmu
• Komunikační styly v řízení
Efektivní řízení změn,
aneb řízení změn podle mozku
• Jak je vystavěn náš mozek
• Jak mozek přijímá změny a proč
• Účinná prezentace řízení změn
• Podstata negativní motivace
• Principy koučování při řízení změn

Řízení změn ve firmách

• Správný postup při zavádění změn
• Princip systému nepohody
• Strategie a využití techniky TOTE
• 10 bodů, které brání změně
• Typy lidí, kteří brání ve změně

Vedení obchodního týmu

• Role a autorita manažera
• Styly řízení a jejich využití
• 4 fáze zručnosti
• Skupinové a individuální vedení
• Zásady a cíle učení a tréninku

Manažerské styly

• Systém a pravidla, budujeme tým
• Řízení dle vývojových cyklů 
• Princip „vítěz – vítěz“
• Manažerské koučování
• Zdravé komunikační prostředí

Efektivní supervize

• Příprava supervize dle typu a cíle
• Typy supervizí a způsob vedení
• Efektivní vedení supervize
• NLP a orientace na řešení
• Využití metody SMART

Denní řízení a kontrola

• Základní mechanismy
• Denní rituály aneb návyky
• Denní řízení v praxi
• 4 komunikační styly
• Jednotlivé fáze řízení změn

Konečnou podobu veškerých seminářů ráda přizpůsobím vašim přáním na základě osobního jednání. Cílem je, aby seminář maximálně naplňoval vaše očekávání a požadavky.

Veškerá poptávka z vaší strany je nezávazná a nevzniká z ní žádný závazek realizace.

Těším se na případné setkání s vámi.

Lenka Kubáčová
lektor, konzultant a kouč

Vybírat můžete i tady

Stáhněte si zdarma

eKnihy zdarma

Nejnovější příspěvky

Když zazní dětské „A proč?“

Na chvilku se zastavte. Přivřete oči, zasněte se. Ať už jsou dnes vaše děti jakkoliv velké, vybavte si ve své mysli vzpomínku na některý z okamžiků, když byly ještě malé. Nechte ze svých vzpomínek vytanout okamžik, kdy se vaše dítko ptá: „A proč?“. Jak jste tehdy reagovali? Odpovězte si spontánně, bez přemýšlení.

  1. Proč náš mozek potřebuje čas Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč náš mozek potřebuje čas
  2. Jak často zažíváte mentální jojo efekt? Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak často zažíváte mentální jojo efekt?
  3. Proč naslouchat vlastním myšlenkám Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč naslouchat vlastním myšlenkám
  4. Řeč těla v otázkách a odpovědích Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Řeč těla v otázkách a odpovědích
  5. Proč zachytíme jen 5 % reality Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč zachytíme jen 5 % reality
  6. Učení podle mozku Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Učení podle mozku
  7. Co mají společného emoční bolest, koučování, mentální trénink a NLP Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co mají společného emoční bolest, koučování, mentální trénink a NLP
  8. Metaprogramy, aneb proč si občas nerozumíme Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Metaprogramy, aneb proč si občas nerozumíme
  9. Proč z nás čtení moudrých knih mistry nedělá Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč z nás čtení moudrých knih mistry nedělá