Manažerské vzdělávání

"Definice šílenství: Dělat věci stále stejným způsobem očekávat pokaždé jiný výsledek." 
Albert Einstein   
Proto vám pomáhám myslet a konat jinak
Motto
„Přemýšlet do budoucna a pomáhat slovem v dobách rychlých změn.“ 

Manažerské vzdělávání je spojením praktických zkušeností s poznatky z psychologie, neurolingvistiky, emoční inteligence, manažerského koučování, verbální i neverbální komunikace a asertivních přístupů.

Typologie jednotlivce a psychologie vedení lidí vám umožní lépe odhadnout chování a reakce druhých, najít společnou řeč s různými typy lidí. Posílí vaši schopnost partnersky ovlivňovat druhé.

Mentální techniky vám pomohou využívat vyšší potenciál své mysli, být kreativnější, nastavit si své hranice, rozvíjet silné stránky, najít nové cesty i větší lehkost při dosahování cílů.

Najdete řešení v těchto oblastech

• Osvojíte si princip efektivního řízení změn, jejich správnou prezentaci a prosazení,
• zvýšíte schopnost pracovat s vnitřní motivací vlastní i druhých,
• využijete manažerské přístupy podle typologie jednotlivce,
• zvolíte vhodný manažerský styl pro váš typ osobnosti,
• využijete manažerské principy podle vývojových cyklů,
• asertivní přístupy vám usnadní řešení konfliktů v různých oblastech života,
• prohloubíte schopnost týmové komunikace a spolupráce,
• lépe porozumíte tomu, jak myslíte i jak myslí druzí,

• poznatky o lidské mysli úspěšně použijete při řízení lidí, zvyšování výkonu a dosahování cílů.

V čem se zdokonalíte

• Získáte větší jistotu ve vystupování před skupinou,
osvojíte si správné návyky v prezentaci nápadu, změn,
posílíte své řečnické dovednosti a schopnost prosadit se,
lépe a prospěšně využijete asertivní přístupy ve vyjednávání,
naučíte se účinné principy koučování týmu i jednotlivce,
rozpoznáte komunikační návyky a jazyk druhých,
využijete toho pro lepší a účinnější týmovou komunikaci a spolupráci,
novými přístupy zvýšíte svoji sebedůvěru a jistotu v jednání s druhými,
při řízení a vedení lidí získáte větší vliv a podpoříte sílu vlastní autority u podřízených.

Bude mi ctí i potěšením podpořit vás na vaší cestě k úspěchu. Napište mi, nebo zavolejte. Ráda se s vámi setkám a připravím vám nabídku na míru. V případě vašeho zájmu o realizaci, domluvíme i místo a termín konání semináře. 

Týmová komunikace a spolupráce

• Role lídra a typologie jednotlivce
• Vnitřní motivace 
• Rizika syndromu vyhoření
• Cesty dohod a řešení konfliktů
• Prezentace nápadu podle mozku 

Jak prosadit změny a inovace

• Jak mozek přijímá změny a proč
• Jak toho využít při prosazení změn
• Proč náš mozek potřebuje čas
• Jak zmírnit počáteční odpor
• Správná volba slov, hlas a řeč těla

Vedení lidí a firemní komunikace

• Test profesních přístupů
• Typy řízení a vliv na komunikaci
• Argumentace a zpětná vazba
• Zásady firemní komunikace
• Motivace versus syndrom vyhoření

Manažerské minimum

• Přirozená autorita lídra
• Specifika jednotlivých činností
• Skupinové a individuální vedení
• Komunikace v týmu a ve firmě
• Ústní a písemná komunikace

Manažerské zručnosti

• Moc jasného záměru
• Model generování nápadů
• Princip negativní motivace
• 4 fáze zručnosti
• Zásady účinné prezentace

Personalistika

• Ideální obraz kandidáta
• Osobní priority a práce s nimi
• Nadšení versus motivace
• 3 pravidla úspěšného týmu
• Komunikační styly v řízení
Efektivní řízení změn,
aneb řízení změn podle mozku
• Jak je vystavěn náš mozek
• Jak mozek přijímá změny a proč
• Účinná prezentace řízení změn
• Podstata negativní motivace
• Principy koučování při řízení změn

Řízení změn ve firmách

• Správný postup při zavádění změn
• Princip systému nepohody
• Strategie a využití techniky TOTE
• 10 bodů, které brání změně
• Typy lidí, kteří brání ve změně

Vedení obchodního týmu

• Role a autorita manažera
• Styly řízení a jejich využití
• 4 fáze zručnosti
• Skupinové a individuální vedení
• Zásady a cíle učení a tréninku

Manažerské styly

• Systém a pravidla, budujeme tým
• Řízení dle vývojových cyklů 
• Princip „vítěz – vítěz“
• Manažerské koučování
• Zdravé komunikační prostředí

Efektivní supervize

• Příprava supervize dle typu a cíle
• Typy supervizí a způsob vedení
• Efektivní vedení supervize
• NLP a orientace na řešení
• Využití metody SMART

Denní řízení a kontrola

• Základní mechanismy
• Denní rituály aneb návyky
• Denní řízení v praxi
• 4 komunikační styly
• Jednotlivé fáze řízení změn

Konečnou podobu veškerých seminářů ráda přizpůsobím vašim přáním na základě osobního jednání. Cílem je, aby seminář maximálně naplňoval vaše očekávání a požadavky.

Veškerá poptávka z vaší strany je nezávazná a nevzniká z ní žádný závazek realizace.

Těším se na případné setkání s vámi.

Lenka Kubáčová
lektor, konzultant a kouč

Vybírat můžete i tady

Stáhněte si zdarma

eKnihy zdarma

Nejnovější příspěvky

  1. Řeč těla v otázkách a odpovědích Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Řeč těla v otázkách a odpovědích
  2. Proč zachytíme jen 5 % reality Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč zachytíme jen 5 % reality
  3. Učení podle mozku Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Učení podle mozku
  4. Co mají společného emoční bolest, koučování, mentální trénink a NLP Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co mají společného emoční bolest, koučování, mentální trénink a NLP
  5. Metaprogramy, aneb proč si občas nerozumíme Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Metaprogramy, aneb proč si občas nerozumíme
  6. Proč z nás čtení moudrých knih mistry nedělá Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč z nás čtení moudrých knih mistry nedělá
  7. Turisté v našich hlavách Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Turisté v našich hlavách
  8. Kouzlo jménem všímavost Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kouzlo jménem všímavost
  9. Jak úspěšně zvládnout 4 fáze návyku Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak úspěšně zvládnout 4 fáze návyku