Soft skills a mentální trénink

Soft skills
"Definice šílenství: Dělat věci stále stejným způsobem

očekávat pokaždé jiný výsledek." Albert Einstein   

Pomáhám vám myslet a konat jinak.

Vzdělávací akce pro veřejnost

♣ Asertivita jako životní styl
♣ Řeč těla a rétorika
♣ Energie slova a podvědomí
♣ Vývoj osobnosti a emoce
♣ Psychologie a psychika
♣ Skryté manipulace a další

Vzdělávání pro firmy

♠ Rozvoj osobnosti
♠ Komunikace verbální i neverbální
♠ Asertivita a zvládání konfliktů
♠ Psychologie prodeje a vedení lidí
♠ Práce s vnitřní motivací
♠ Koučovací programy a další

Individuální poradenství

♥ Koučování
♥ NLP konzultace
♥ Mentální trénink
♥ Průvodce sebepoznáním
♥ Psychická pomoc a podpora
♥ Zvládání životních změn a další
"Jsme to, čemu věříme, a svět tam venku je takový, za jaký ho považujeme."

Cesta sebepoznání je cesta zpátky k sobě.

Jmenuji se Lenka Kubáčová. V profesním světě jsem intuitivní kouč, mentální trenér, NLP konzultant, lektor soft skills a osobního růstu. Mojí specializací je lidská mysl.

Jsem inspirativní průvodce na vaší cestě sebepoznáním, cestě zpátky k sobě. Pomáhám vám rozpomenout si, kým jste byli, když jste přišli na tento svět. Uvolnit vnitřní limity a objevit svobodu bytí uvnitř sebe.

Věnuji se mentálnímu tréninku, NLP a dalším přístupům, porozumění principům úspěšné komunikace verbální i neverbální, asertivitě uvnitř nás, zvládání konfliktů a sebeprosazení, vnitřní motivaci a syndromu vyhoření, psychologii, metodám vědomého a aktivního života, duševního zdraví a radostného bytí, sebepoznání a osobnímu růstu.

Jaká řešení u mě najdete i v čem se zdokonalíte zjistíte tady.

Pomáhám vám využívat mysl jinak, než jsme se naučili. Propojit ji znovu s tím, kým skutečně jsme, ne s tím, kým jsme se stali. Propojit ji se svojí intuicí, naplno využívat své vnitřní nadání a dary, objevit uvnitř sebe radost ze života i emoční stabilitu.

Pomáhám vám rozpoznat, co se skrývá ve vašich hlavách. Porozumět tomu, jaký vliv má dění uvnitř vašich hlav na realitu, kterou žijete, i výsledky, kterých dosahujete. Ke všem poznáním, řešením i proměnám si dojdete inspirativní a zážitkovou cestou. Nazývám to učení podle mozku.

Lidé se na mě obracejí, když potřebují uvnitř sebe najít odpovědi na konkrétní otázky. Chodí za mnou, když mají trápení, na chvíli se ztratí na své cestě životem. Vyhledávají mě, když potřebují najít řešení, chytit nový směr, získat jiný úhel pohledu, vyřešit problém, objevit, co opravdu v životě chtějí, pojmenovat si své talenty i touhy.

Zabývám se psychologií a lidskou psychikou, tj. procesy v našich myslích a jejich prožíváním, které se promítá do chování. Když se ocitnete na životních křižovatkách nebo v situacích, kde vám není dobře, pomáhám vám objevit příčinu, najít řešení a chytit správný směr.

Nevyřeším za vás všechny vaše problémy, ale krok za krokem vás naučím mentální postupy, díky kterým se naučíte ze svého života odstraňovat překážky, když se v něm objeví.

Mentální přístupy vám pomohou vidět sebe sama i svět jinýma očima. A tak i problémy a překážky začnete vnímat i zdolávat jinak než doposud. Najdete cesty, jak do svého života vrátit větší psychickou pohodu, odolnost proti stresu i pevnější fyzické zdraví. Objevíte svět uvnitř sebe a tím i cestu zpátky k sobě.
Moje motto

„Přemýšlet do budoucna a pomáhat slovem v dobách rychlých změn.“ 

Slovo je jedním ze vstupních impulzů pro utváření našeho myšlení. Mozek na slova reaguje specifickým způsobem, zpracovává je a mění v myšlenky. Rej v naší hlavě běží naplno, utváří náš systém víry, hodnot a přesvědčení.

Uvnitř nás vznikají myšlenkové a komunikační stereotypy, které utváří naši osobnost, chování, výsledky, vnímání sebe sama i druhých, psychiku a tím prožívání reality všedních dnů.

Komunikace je podvědomý návyk. Aniž si to uvědomujeme, jednáme v konkrétních situacích stále stejným způsobem.

Nezdary, neúspěchy, konflikty i opakující se situace, ve kterých nám není dobře, mají často svůj původ v komunikaci. Ve způsobu, jakým komunikujeme se sebou i s druhými.

Komunikace ovlivňuje myšlení a myšlení ovlivňuje činy. Činy ovlivňují naše výsledky. Slova jsou nositelem informací. Každá informace v sobě nese i silný emoční náboj, který nás ovlivňuje na úrovni podvědomí.

Z informací se stávají myšlenky a z myšlenek mentální mapy, tj. podvědomé strategie a návyky, podle kterých v životě jdeme.

Chceme-li změnit výsledky, kterých dosahujeme, je důležité změnit mentální mapy. Pracovat vědomě se slovy i myšlenkami. Skrze ně se světem za myšlenkami, s podvědomím, které je zdrojem myšlenek. Tím se promění vnímání sebe sama i okolního světa, chování i výsledky. Utváří se nová realita našeho života. 
Pokud chcete načerpat inspiraci na cestě sebepoznání, naučit se lépe pracovat s myšlenkami a emocemi, porozumět emočnímu náboji slov, nebo získat tipy, jak pracovat s hlasem, řečí těla a zvládnout vystupování před lidmi, pak si vyberte některou z eKnih a stáhněte si ji zdarma.

Přečtěte si, prosím, Zásady ochrany osobních údajů.

Jeden citát velmi výstižně říká: „Můžeme mlčet, ale nemůžeme nekomunikovat.“

Proto kromě pochopení slov, myšleneksvěta za myšlenkami, vám pomáhám porozumět řeči těla druhých i vaší vlastní.

Proniknete do tajemství řeči těla a prohloubíte svoji schopnost správně vnímat signály mimiky, gest i postojů, kterými nám druzí prozrazují, co si skutečně myslí, co cítí. A lépe porozumíte tomu, kdy má smysl ovlivňovat vlastní řeč těla a kdy nikoliv.
Psychologické semináře, které vám pomohou lépe porozumět sobě i druhým. Najdete na nich spoustu tipů a inspirací, které vám usnadní komunikaci s druhými, budování vztahů i schopnost prosadit se a plnit si své sny a přání. Lépe porozumíte řeči těla i kouzlu rétoriky. Objevíte cesty zpátky k sobě i asertivitu uvnitř sebe.
Asertivita, způsob komunikace
i životní styl
○ Co nás od ní odpojuje a proč
○ Jak objevit asertivitu uvnitř sebe
○ Vědomé mentální techniky
Rozpoznejte skryté manipulace
v komunikaci
○ Co jsou skryté manipulace
○ Důsledky v dětství i dospělosti
○ Vhodná slovní sebeobrana

Magie hlasu a slov

○ Jak myšlenky ovlivňují chování
○ Princip nenápadného ovlivňování
○ Magie řeči úspěšných

Inspirace z psychologie

Soft skills a psychologie

Prohlédněte si videa k akcím

Soft skills

Nejnovější příspěvky

Když zazní dětské „A proč?“

Na chvilku se zastavte. Přivřete oči, zasněte se. Ať už jsou dnes vaše děti jakkoliv velké, vybavte si ve své mysli vzpomínku na některý z okamžiků, když byly ještě malé. Nechte ze svých vzpomínek vytanout okamžik, kdy se vaše dítko ptá: „A proč?“. Jak jste tehdy reagovali? Odpovězte si spontánně, bez přemýšlení.

  1. Proč náš mozek potřebuje čas Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč náš mozek potřebuje čas
  2. Jak často zažíváte mentální jojo efekt? Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak často zažíváte mentální jojo efekt?
  3. Proč naslouchat vlastním myšlenkám Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč naslouchat vlastním myšlenkám
  4. Řeč těla v otázkách a odpovědích Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Řeč těla v otázkách a odpovědích
  5. Proč zachytíme jen 5 % reality Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč zachytíme jen 5 % reality
  6. Učení podle mozku Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Učení podle mozku
  7. Co mají společného emoční bolest, koučování, mentální trénink a NLP Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co mají společného emoční bolest, koučování, mentální trénink a NLP
  8. Metaprogramy, aneb proč si občas nerozumíme Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Metaprogramy, aneb proč si občas nerozumíme
  9. Proč z nás čtení moudrých knih mistry nedělá Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč z nás čtení moudrých knih mistry nedělá