Soft skills a mentální trénink

Soft skills
"Definice šílenství: Dělat věci stále stejným způsobem

očekávat pokaždé jiný výsledek." Albert Einstein   

Pomáhám vám myslet a konat jinak.

Vzdělávací akce pro veřejnost

♣ Asertivita jako životní styl
♣ Řeč těla a rétorika
♣ Energie slova a podvědomí
♣ Vývoj osobnosti a emoce
♣ Psychologie a psychika
♣ Skryté manipulace a další

Vzdělávání pro firmy

♠ Rozvoj osobnosti
♠ Komunikace verbální i neverbální
♠ Asertivita a zvládání konfliktů
♠ Psychologie prodeje a vedení lidí
♠ Práce s vnitřní motivací
♠ Koučovací programy a další

Individuální poradenství

♥ Koučování
♥ NLP konzultace
♥ Mentální trénink
♥ Průvodce sebepoznáním
♥ Psychická pomoc a podpora
♥ Zvládání životních změn a další
"Jsme to, čemu věříme, a svět tam venku je takový, za jaký ho považujeme."

Cesta sebepoznání je cesta zpátky k sobě.

Jmenuji se Lenka Kubáčová. V profesním světě jsem intuitivní kouč, mentální trenér, NLP konzultant, lektor soft skills a osobního růstu. Mojí specializací je lidská mysl.

Jsem inspirativní průvodce na vaší cestě sebepoznáním, cestě zpátky k sobě. Pomáhám vám rozpomenout si, kým jste byli, když jste přišli na tento svět. Uvolnit vnitřní limity a objevit svobodu bytí uvnitř sebe.

Pomáhám vám využívat mysl jinak, než jsme se naučili. Propojit ji znovu s tím, kým skutečně jsme, ne s tím, kým jsme se stali. Propojit ji se svojí intuicí, naplno využívat své vnitřní nadání a dary, objevit uvnitř sebe radost ze života i emoční stabilitu.

Pomáhám vám rozpoznat, co se skrývá ve vašich hlavách. Porozumět tomu, jaký vliv má dění uvnitř vašich hlav na realitu, kterou žijete, i výsledky, kterých dosahujete. Ke všem poznáním, řešením, proměnám i novým návykům si dojdete inspirativní a zážitkovou cestou. Nazývám to učení podle mozku.

Věnuji se mentálnímu tréninku, NLP a dalším přístupům, porozumění principům úspěšné komunikace verbální i neverbální, asertivitě uvnitř nás, zvládání konfliktů a sebeprosazení, vnitřní motivaci a syndromu vyhoření, psychologii, metodám vědomého a aktivního života, duševního zdraví a radostného bytí, sebepoznání a osobnímu růstu.

Jaká řešení u mě najdete i v čem se zdokonalíte zjistíte tady.

Nevyřeším za vás všechny vaše problémy, ale krok za krokem vás naučím mentální postupy, díky kterým se naučíte ze svého života odstraňovat překážky, když se v něm objeví.

Mentální přístupy vám pomohou vidět sebe sama i svět jinýma očima. A tak i problémy a překážky začnete vnímat i zdolávat jinak než doposud. Najdete cesty, jak do svého života vrátit větší psychickou pohodu, odolnost proti stresu i pevnější fyzické zdraví. Objevíte svět uvnitř sebe a tím i cestu zpátky k sobě.
Mysl, psychika a zdraví

„Pokud není zdravá hlava, nemůže být ani zbytek těla. 

Již staří Řekové zkoumali, jak naše mysl funguje a co vše dokáže v našem životě způsobit. Od té doby psychologie ušla dlouhou vzrušující cestu objevování tajů lidské mysli.  

Dnes se psychologie snoubí s neurovědami a společně přináší klíčová poznání o činnosti mozku a mysli v ní ukryté. O jejich vlivu na utváření naší osobnosti i chování, které osobnost navenek reprezentuje.

Přináší i zásadní informace o jejich vlivu na psychické a fyzické zdraví. Protože tělo a mysl jsou spojené nádoby. Myšlení ovlivňuje emoce, psychiku. Ta spouští celou řadu fyziologických procesů v těle a ty se promítají do našeho zdraví i nemoci. 

Všechna tato poznání nám dávají možnost s myslí vědomě pracovat a svoji osobnost vědomě ovlivňovat. Dnešní doba nám dává možnost změnit to, co nás brzdí či jinak omezuje. Dává nám prostor uzdravit se na duši, mysli i těle. Záleží jen na nás, jak se této příležitosti chopíme a jak se svým životem naložíme.
Pokud chcete načerpat inspiraci na cestě sebepoznání, naučit se lépe pracovat s myšlenkami a emocemi, porozumět emočnímu náboji slov, nebo získat tipy, jak pracovat s hlasem, řečí těla a zvládnout vystupování před lidmi, pak si vyberte některou z eKnih a stáhněte si ji zdarma.

Přečtěte si, prosím, Zásady ochrany osobních údajů.

Moje motto

„Přemýšlet do budoucna a pomáhat slovem v dobách rychlých změn.“ 

Slovo je jedním ze vstupních impulzů pro utváření našeho myšlení. Mozek na slova reaguje specifickým způsobem, zpracovává je a mění v myšlenky. Rej v naší hlavě běží naplno, utváří náš systém víry, hodnot a přesvědčení.

Uvnitř nás vznikají myšlenkové a komunikační stereotypy, které utváří naši osobnost, chování, výsledky, vnímání sebe sama i druhých, psychiku a tím prožívání reality všedních dnů.

Komunikace je podvědomý návyk. Aniž si to uvědomujeme, jednáme v konkrétních situacích stále stejným způsobem.

Nezdary, neúspěchy, konflikty i opakující se situace, ve kterých nám není dobře, mají často svůj původ v komunikaci. Ve způsobu, jakým komunikujeme se sebou i s druhými.

Komunikace ovlivňuje myšlení a myšlení ovlivňuje činy. Činy ovlivňují naše výsledky. Slova jsou nositelem informací. Každá informace v sobě nese i silný emoční náboj, který nás ovlivňuje na úrovni podvědomí.

Z informací se stávají myšlenky a z myšlenek mentální mapy, tj. podvědomé strategie a návyky, podle kterých v životě jdeme.

Chceme-li změnit výsledky, kterých dosahujeme, je důležité změnit mentální mapy. Pracovat vědomě se slovy i myšlenkami. Skrze ně se světem za myšlenkami, s podvědomím, které je zdrojem myšlenek. Tím se promění vnímání sebe sama i okolního světa, chování i výsledky. Utváří se nová realita našeho života. 

Jeden citát velmi výstižně říká: „Můžeme mlčet, ale nemůžeme nekomunikovat.“

Proto kromě pochopení slov, myšlenek a světa za myšlenkami, vám pomáhám porozumět řeči těla druhých i vaší vlastní.

Proniknete do tajemství řeči těla a prohloubíte svoji schopnost správně vnímat signály mimiky, gest i postojů, kterými nám druzí prozrazují, co si skutečně myslí, co cítí. A lépe porozumíte tomu, kdy má smysl ovlivňovat vlastní řeč těla a kdy nikoliv.
Psychologické semináře, které vám pomohou lépe porozumět sobě i druhým. Najdete na nich spoustu tipů a inspirací, které vám usnadní komunikaci s druhými, budování vztahů i schopnost prosadit se a plnit si své sny a přání. Lépe porozumíte řeči těla i kouzlu rétoriky. Objevíte cesty zpátky k sobě i asertivitu uvnitř sebe.
Asertivita, způsob komunikace
i životní styl
○ Co nás od ní odpojuje a proč
○ Jak objevit asertivitu uvnitř sebe
○ Vědomé mentální techniky
Rozpoznejte skryté manipulace
v komunikaci
○ Co jsou skryté manipulace
○ Důsledky v dětství i dospělosti
○ Vhodná slovní sebeobrana

Magie hlasu a slov

○ Jak myšlenky ovlivňují chování
○ Princip nenápadného ovlivňování
○ Magie řeči úspěšných

Inspirace z psychologie

Soft skills a psychologie

Prohlédněte si videa k akcím

Soft skills

Nejnovější příspěvky

  1. Proč zachytíme jen 5 % reality Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč zachytíme jen 5 % reality
  2. Učení podle mozku Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Učení podle mozku
  3. Co mají společného emoční bolest, koučování, mentální trénink a NLP Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co mají společného emoční bolest, koučování, mentální trénink a NLP
  4. Metaprogramy, aneb proč si občas nerozumíme Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Metaprogramy, aneb proč si občas nerozumíme
  5. Proč z nás čtení moudrých knih mistry nedělá Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč z nás čtení moudrých knih mistry nedělá
  6. Turisté v našich hlavách Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Turisté v našich hlavách
  7. Kouzlo jménem všímavost Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kouzlo jménem všímavost
  8. Jak úspěšně zvládnout 4 fáze návyku Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak úspěšně zvládnout 4 fáze návyku
  9. Jak často zažíváte mentální jojo efekt? Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak často zažíváte mentální jojo efekt?