Co mají společného emoční bolest, koučování, mentální trénink a NLP

Myšlení ovlivňuje prožívání každodenní reality. Myšlenky a emoce jsou jako dvojčata. Myšlenky ovlivňují emoce, emoce ovlivňují myšlenky. Emoční bolest se nám často promítá do zdraví, zkresluje vnímání sebe sama, lidí kolem nás i jejich chování. Dobrou zprávou je, že mozek je plasticitní a dokáže se měnit celý život.  Pokud nasměrujeme proud myšlenek správným směrem, dosáhneme emoční úlevy. A s ní přichází i proměny v našem životě.

Klikatá cesta životem

Životní cesta každého z nás vede jinudy. Potkáváme na ní celou řadu lidí, událostí, okamžiků, objevujeme svět kolem sebe i uvnitř sebe. Cesta, po které životem kráčíme je málokdy přímá, jen zřídka dohlédneme na její konec. Většinou nevíme, co nás na ni potká a jak to dopadne. I když si to často vědět přejeme.

Jak tak životem kráčíme, občas i uháníme a ženeme se bezhlavě vpřed, zažíváme spoustu radostných a šťastných chvil. A zažíváme i chvíle, které do našich životů přinesou smutek, bolest, rozčarování. Zažíváme vzestupy i pády, obojí k životu patří.

Občas se stane, že nám život naloží příliš a my nemáme sílu jít dál. Svět tam venku i uvnitř nás zšedne a někdy i zčerná. Nevidíme „světlo na konci tunelu“, ať už v osobním nebo profesním životě.

Zažíváme emoční bolest a zbavujeme se jí všemožnými způsoby. Často takovými, které nám neprospívají.

Emoční bolest uvnitř nás

Těžké životní chvíle leckdy neblaze ovlivní naše myšlení. Způsob, jakým pak přemýšlíme o světě uvnitř sebe i tam venku, vyvolá šeď a někdy i černotu našeho života. Zaměříme myšlenky špatným směrem a dovolíme emoční bolesti zachvátit naši mysl, tělo i život.

Naše mysl vnímá emoční bolest jako stav ohrožení, snaží se jí zbavit. Mnohdy bez našeho vědomí a dost podivnými způsoby, které barevnost světa do našeho života nevrací, spíš naopak.

Řada lidí vstoupí do role oběti a domáhá se u druhých, aby je zbavili jejich emoční bolesti. Někteří kopou kolem sebe, trefují se do druhých, litují se, obviňují druhé ze své bolesti, uzavírají se do sebe. Život jim zhořkne ještě víc.

Jiní dělají vše proto, aby se druhým zavděčili, obětovali se druhým. Jdou za hranu svých možností, bojí se říci „ne“. Věří, že je za to druzí budou mít rádi, projeví jim ocenění a uznání. Když se ocenění zvenčí náležitě nedostaví, jejich emoční bolest sílí. A s ní i potíže a nepříjemné pocity, které do života přináší.

Nechtěně stále přemýšlí o svých problémech nešikovným způsobem. Aniž si to uvědomují, svoji bolest a trápení tím prohlubují. 

Dobrá a pro někoho i špatná zpráva

Emoční bolest se nám často promítá do zdraví, zkresluje nám vnímání sebe sama, lidí kolem nás i jejich chování. Ovlivňuje způsob, jakým události všedních dnů prožíváme, i výsledky, kterých v každodenním životě dosahujeme.

Dobrou zprávou je, že z většiny životních potíží existuje cesta ven. Jen ji v danou chvíli nevidíme. Druhou zprávou, pro někoho dobrou, pro jiného ne, je, že příčinu i řešení problému si neseme uvnitř sebe.

I když to někteří lidé neradi slyší, do řady těžkých životních situací jsme se dostali svým vlastním přičiněním. Ne nadarmo se říká, že náš život začíná a končí uvnitř naší hlavy. Myšlení ovlivňuje vnímání sebe sama, prožívání každodenní reality a naše chování. A tak je častou příčinou situací, do kterých se v životě dostáváme. Těch dobrých i těch zlých.

I proto ten, kdo je skutečně schopen naše starosti vyřešit, zbavit nás emoční bolesti, jsme my sami. Jen k tomu potřebujeme ty správné „nástroje“. A na nějaký čas i někoho, kdo nás s nimi naučí pracovat, abychom dlouhodobě dokázali sami sobě na cestě životem pomáhat.

Plasticita mozku

Plasticita mozku a prožívání reality

Potřebujeme objevit správné způsoby, jak nahlédnout dovnitř sebe, objevit ve svém nitru místa, která naši situaci způsobila, uvolnit je a nechat ze svého života odejít. S nimi odejde i emoční bolest a my dostaneme příležitost vnímat sebe sama i svět tam venku jinýma, radostnějšíma a prospěšnějšíma očima. Dáme šanci sami sobě prožívat jinou, hezčí realitu života. Naše cesta se bude ubírat novým směrem.

Jak už jsem zmínila, myšlení ovlivňuje naše prožívání každodenní reality. Dobrou zprávou je, že mozek je plasticitní a dokáže se měnit celý náš život. A s jeho proměnami přichází i proměny v našem životě.

I já jsem na své cestě životem zažila spoustu kotrmelců a přemetů, které mě přinutily zastavit se a rozmyslet, co dál se svým životem. I díky tomu jsem našla celou řadu způsobů, jak sama se sebou pracovat, objevit radost ze života uvnitř sebe a udělat ze života příjemnější místo sobě i druhým kolem sebe.

Krok za krokem jsem se učila s metodami pracovat a tiše sledovala, co se uvnitř mě děje. Pak jsem začala svá poznání předávat dál. Učím druhé, jak se sebou pracovat, aby opustili nefunkční vzorce chování, dosáhli bodu úlevy a zvolili si cestu, kterou se bude jejich život ubírat.

Myšlenka a emoce

Myšlenky a emoce jsou jako dvojčata

Cest, jak se z nepříjemných situací dostat, je nespočet. I metod a postupů, jak objevit tu nejpřijatelnější pro sebe.

Jednou z metod, která pomáhá najít optimální cestu, na jejímž konci je vyřešení problému i bolestné situace, je koučování.

Koučování se řídí hezkým čínským příslovím: „S myšlenkami a nápady je to jako s dětmi, ty vlastní máme nejraději.“ A proto pomáhá objevovat řešení uvnitř naší hlavy.

I já jsem koučování zvolila jako jednu z účinných cest, jak pomáhat sobě i druhým. Vedu své klienty tak, aby dokázali co nejlépe porozumět příčině svých potíží a dokázali ji odstranit.

Ne nadarmo se říká, že myšlenky a emoce jsou jako dvojčata. Myšlenky ovlivňují emoce, emoce ovlivňují myšlenky. Pokud nasměrujeme proud myšlenek správným směrem, dosáhneme emoční úlevy, která nám umožní znovu vidět „světlo na konci tunelu“ v podobě řešení situace a cesty k němu. Emoční úleva současně přinese pocity, které nám dodají vnitřní sílu i odvahu jít dál a řešení zrealizovat.

Kouč průvodce

Kouč v roli průvodce

Slovo kouč pochází z anglického coach, a v překladu znamená vést, trénovat. I proto je kouč v roli průvodce. Provází svého klienta na cestě dovnitř jeho hlavy. Pomáhá mu zaměřit pozornost správným směrem. Nasměrovat proud jeho myšlenek od pitvání problému k nalezení řešení.

I moje role kouče je role průvodce. Pomáhám vám nahlédnout do vaší mysli, lépe porozumět sobě, a tím i lidem kolem sebe a světu tam venku. To vám dovolí s větší lehkostí řešit životní obtíže, snáz reagovat v nepříjemných situacích a rozhodovat se více sami za sebe.

Mentální trénink

Mentální trénink

Mozek je někdy pěkná potvora a pokud s ním nedostatečně vědomě pracujeme, může si s námi pěkně zahrávat. A tak riskujeme, že se do stejné nebo podobné situace dostaneme za nějaký čas znovu. A mozek nás bude nutit řešit ji způsobem, který nás v minulosti už do potíží dostal.

Aby tomu tak nebylo, kombinuji koučování s mentální tréninkem. Mentální trénink využívá plasticity mozku. Umožní nám vytvořit nové mentální mapy uvnitř naší hlavy. Mentální mapy jsou vzorce chování, návyky, které nás nutí reagovat na lidi a situace konkrétním způsobem.

Změna mentální map způsobí změnu našich reakcí, chování. To pak ovlivňuje výsledky, kterých v životě dosahujeme a způsoby, kterými k vzniklým situacím přistupujeme.

Na mentálních technikám mám ráda, že využívají principy, na kterých mozek i tělo bez našeho vědomí už po staletí fungují. Proto jsou pro naši mysl i tělo přirozené a jejich vědomé učení nám jde o to rychleji.

Učím lidi využívat principy fungování lidské mysli k jejich prospěchu. Aby dokázali vědomě pracovat s tím, co se bez jejich vědomí uvnitř hlav odehrává neustále. Mentální cvičení mění naše myšlení. Myšlení mění pocity, rozhodování i chování.

Pronikněte do hlubších struktur

I přesto, že když chování druhých nerozumíme, rádi ho komentujeme větou: „Proč to dělá, vždyť k tomu nemá žádný důvod.“, není tomu tak. Náš mozek má pro vše, k čemu nás nutí, důvod.

Jinými slovy, všechna naše rozhodnutí, činy, reakce na lidi a vnější události mají svoji příčinu. A to i tehdy, když ji sami nejsme schopni rozpoznat a na obligátní otázku: „Proč to děláš?“, odpovídáme: „Já nevím.“

Mozek nerozlišuje, zda si tím, co děláme ubližujeme nebo pomáháme. Na hlubší podvědomé úrovni pouze spouští vzorce chování, které zde má uložené. Ty vychází z podvědomých přesvědčení, že takové reakce jsou správné a bezpečné.

Přijali jsme je na cestě životem, převážně v dětství. A ne všechny nám prospívají. Podrobněji o jejich utváření, příčinách a důsledcích v nějakém dalším článku.

Podstatné je, že součástí vzorců chování jsou i naše podvědomá limitující přesvědčení, která nás nutí ubližovat svých chováním sobě, a někdy i druhým. Jsou jedním z nejsilnějších spouštěčů našich nezdarů i emoční bolesti. Dobrou zprávou je, že při troše mentálního tréninku a sebepoznání, jsme schopni je odstranit.

Příležitostí k hlubšímu sebepoznání a uvolnění mentálních bloků i limitů jsou NLP konzultace. Spojují NLP přístupy s koučováním a mentálním tréninkem.

Toto spojení nám dovolí pojmenovat hlubší příčinu potíží, která je ukryta v našich myslích, porozumět jí a odstranit ji.

Porozumíte tomu, co se děje v hlubších strukturách uvnitř vašich hlav, co si tím v životě způsobujete. Naučíte se s tím vědomě pracovat, uvolnit mentální limity a nechat ze života odejít.

Relaxace

Dýchání, relaxace a asertivita

Koučování, mentální trénink ani NLP přístupy nevyřeší všechny naše problémy. Ani nejsou zárukou toho, že nás v životě nic nepříjemného nepotká, nic nezaskočí. Ale naučí nás pracovat se svou myslí i tělem tak, abychom se k tomu, co přijde, dokázali postavit s větší lehkostí a vnitřním klidem.

Proto součástí mentálního tréninku a NLP přístupů jsou asertivními přístupy, dechová a relaxační cvičení. Podporují proměny mentálních map, posilují kognitivní funkce i schopnost zvládat stres. Vedou k rychlému uvolnění mysli i těla. To nám umožňuje reagovat v nepříjemných situacích s větším nadhledem. Snáz zvládáme sami sebe a tím i situace, které nám život přihraje do cesty.

Cílem mým i používaných metod je, abyste si došli k poznáním, která vás podpoří na cestě životem, dodají vám dostatek sil k řešení situací, sebedůvěru, odvahu a chuť jít dál. Abyste vrátili sami sebe do života právě tak, jak si přejete.

Pokud jste ochotni přijmout myšlenku, že se dokážete zbavit emočních zranění a limitujících přesvědčení, které vám nepříjemně zkreslují výhled na sebe i svět kolem sebe, pak mi bude ctí být vaším průvodcem.

Autor: Lenka Kubáčová