Učení podle mozku

Učení podle mozku: Lenka Kubáčová
"Definice šílenství: Dělat věci stále stejným způsobem 

očekávat pokaždé jiný výsledek." Albert Einstein   

Proto vám pomáhám myslet a konat jinak.
Mysl, psychika a zdraví
„Pokud není zdravá hlava, nemůže být ani zbytek těla.“

Učení podle mozku přináší proměnu vnímání sebe sama, druhých i prožívání událostí v našem životě. Změna myšlení znamená změnu chování. A změna chování přináší nové výsledky, nové zkušenosti a nové události do našich životů.

Více se rozhodujeme sami za sebe, a ne podle názorů, které nám vnutili druzí. Vědomá práce s myslí zvyšuje kvalitu našeho života, přináší radost i úspěchy, upevňuje fyzické zdraví. Podporuje uzdravení těla, duše a mysli. A proto stojí za to se sám sobě, své mysli a kvalitě svého životě vědomě věnovat.

Již staří Řekové zkoumali, jak naše mysl funguje a co vše dokáže v našem životě způsobit. Od té doby psychologie ušla dlouhou vzrušující cestu objevování tajů lidské mysli.  

Dnes se psychologie snoubí s neurovědami a společně přináší klíčová poznání o činnosti mozku a mysli v ní ukryté. O jejich vlivu na utváření naší osobnosti i chování, které osobnost navenek reprezentuje.

Přináší i zásadní informace o jejich vlivu na psychické a fyzické zdraví. Protože tělo a mysl jsou spojené nádoby. Myšlení ovlivňuje emoce, psychiku. Ta spouští celou řadu fyziologických procesů v těle a ty se promítají do našeho zdraví i nemoci. 

Všechna tato poznání nám dávají možnost s myslí vědomě pracovat a svoji osobnost vědomě ovlivňovat. Dnešní doba nám dává možnost změnit to, co nás brzdí či jinak omezuje. Dává nám prostor uzdravit se na duši, mysli i těle. Záleží jen na nás, jak se této příležitosti chopíme a jak se svým životem naložíme.

Mozek funguje na velmi sofistikovaných principech, které ovlivňují, kdo jsme, jak reagujeme, jakých výsledků dosahujeme, jak se cítíme. Říkáme tomu myšlení.

Díky výzkumům a pokročilé technologii jsme dnes schopni porozumět řadě z nich. A využívat je vědomě ke svému prospěchu.

Nevím, zda se nám někdy podaří odhalit všechna tajemství uvnitř našich myslí ukrytá. Co vím určitě je, že stojí za to pracovat vědomě s tím, co už o dění uvnitř našich hlav víme.

Proto i učení podle mozku využívá principy, které jsou pro naši mysl přirozené. Mozek na nich již po staletí funguje bez našeho vědomí. Utváří tak naši osobnost i způsob, jakým prožíváme dění kolem sebe. A protože jsou pro naši mysl přirozené, jsme schopni si je vědomě rychle osvojit. Naučit se s nimi pracovat ke svému prospěchu.

Když tomu, co se děje uvnitř nás porozumíme, umíme s tím pracovat, pak lépe rozumíme sami sobě i chování druhým. Máme větší kontrolu nad svými reakcemi, rozhodováním a způsoby, jakými řešíme v životě situace. Získáme emoční nadhled, větší vnitřní klid, rovnováhu i rozvahu. To, co nás dřív vytáčelo do běla, nás nechá klidným. A tak i naše reakce jsou klidnější a trefnější.

Netrápíme sami sebe zbytečně dlouho mizernými pocity sebelítosti, agrese a vzteku. Dokážeme rychle a vhodně změnit svůj postoj, změnit své emoce. Uleví se nám. Pozitivně ovlivníme i svůj zdravotní stav, do kterého se myšlení a psychika výrazně promítají. 

Vracíme se zpátky k sobě, k podstatě svého bytí.

Jmenuji se Lenka Kubáčová a mojí specializací je lidská mysl. V profesním světě jsem mentální trenér, NLP konzultant a kouč, lektor soft skills a osobního růstu. 

Pomáhám vám rozpoznat, co se skrývá ve vašich hlavách. A jaký vliv má dění uvnitř vašich hlav na realitu, kterou žijete, i výsledky, kterých dosahujete. Ke všem poznáním i proměnám si dojdete poutavou a zážitkovou cestou

Věnuji se mentálnímu tréninku a NLP přístupům, sebepoznání, komunikaci verbální i neverbální, vnitřní motivaci, asertivitě a dalším oblastem seberozvoje.

• principy fungování lidské mysli a sílu podvědomí,
• účinné využití potenciálu lidské mysli,
• mentální trénink a duševní zdraví,
• komunikaci ústní i písemnou,
• úspěšnou rétoriku a řeč těla,
• asertivitu, zvládání konfliktů a sebeprosazení,
• veřejný projev a prezentační dovednosti,

• psychologii v oblasti vztahů, obchodu a vedení lidí,

• týmovou komunikaci a spolupráci,
• změny návyků a vědomou tvorbu správných návyků,
• správnou akceptaci vnějších změn a řízení změn,
• vnitřní motivaci a syndrom vyhoření,
• mentoring pro dosahování úspěchu doma i v práci,
• metody vědomého a aktivního života,
• harmonizaci duše, těla a mysli,

• rozvoj osobnosti a sebepoznání.

Motto
„Přemýšlet do budoucna a pomáhat slovem v dobách rychlých změn.“ 

Jedním ze vstupních impulzů pro utváření našeho myšlení je slovo. Mozek na slova reaguje specifickým způsobem, zpracovává je a mění v myšlenky. Rej v naší hlavě běží naplno, utváří náš systém víry, hodnot a přesvědčení. Utváří se naše osobnost a s ní chování.

Komunikace ovlivňuje myšlení a myšlení ovlivňuje činy. Činy ovlivňují naše výsledky. Slova jsou nositelem informací, z informací se stávají myšlenky a z myšlenek mentální mapy, tj. podvědomé strategie mysli, stereotypy, podle kterých v životě jdeme. 

Chceme-li změnit výsledky, kterých dosahujeme, je důležité konat jinak. Pouštět do své mysli jiné vstupní informace a vědomě s nimi pracovat. Vědomě komunikovat se sebou i s druhými. 

Pracovat vědomě se slovy i myšlenkami. Jejich prostřednictvím se světem za myšlenkami, s naším podvědomím, kde myšlenky vznikají. Tím se promění naše chování, vnímání sebe sama i okolního světa, výsledky. Utváří se nová realita našeho života. 

Trápení, starosti, nefungující vztahy, zdravotní potíže či opakující se neúspěchy v osobním i profesním životě jsou často podvědomou strategií naší mysli. Negativní emoce, strach, tíseň, emoční bolest a s nimi spojené nezdary jsou indikátorem, že něco není v pořádku. Vyzývají nás, abychom cosi ve svém životě i ve své mysli změnili.

Učiníme-li to, pak odezní a promění se v příznivé a radostné emoce, které nám dodávají energii a odvahu jít dál. Objevíme nová, prospěšná řešení i cesty k dosažení svých cílů. Opět zažíváme úspěch a radost ze života. I tělo se začne uzdravovat a řada zdravotních potíží zmizí. Začneme konat jinak a dosahovat tak nových, prospěšnějších výsledků.

Proto učím postupy a metody, které vám pomohou ulevit od emoční bolesti, opustit podvědomé strategie nezdaru, najít řešení a udělat potřebné kroky k radostnému bytí a dosahování úspěchu. Osvojíte si způsoby, jak správně pracovat se slovy, myšlenkami, pocity i světem za myšlenkami. Najdete příčiny svých nezdarů a dokážete je odstranit.

Využívám i velmi účinné techniky NLP, které vás proměnou rychle a hravě provedou. S jejich pomocí najdete řešení v jakékoliv oblasti svého života. 

Všechny potřebné zdroje si nesete uvnitř sebe. Stačí je jen probudit a znovu se s nimi spojit. Hravý trénink, inspirativní cvičení, relaxace i zábava jsou při tom ideálními prostředníky. 

Pomoc a řešení u mě najdete na skupinových akcích: semináře, přednášky a workshopy pro veřejnost i firmy, nebo prostřednictvím individuálního poradenství: NLP konzultace, koučování, specializované poradenství a mentální tréninky.  

Vybírat můžete z nabídky na webu, nebo mě kontaktujte, probereme vaše přání a potřeby osobně a společně pro vás vybereme nejvhodnější řešení. 

Lenka Kubáčová
lektor, konzultant a kouč
• Pochopíte, jak myslíte,
• a porozumíte tomu, jak myslí druzí,
• naučíte se poznatky o myšlení používat v praxi,
• dokážete je využít pro účinnou komunikaci s druhými,

• porozumíte řeči těla, naučíte se s ní pracovat,

• využijete vhodně akustiku a modulaci hlasu,
• lépe zvládnete řešení konfliktů doma i v práci,
• posílíte týmovou komunikaci a spolupráci,
• naučíte se s větším klidem zvládat změny,
• a vhodně je prosadit u druhých.
• Naučíte se prospěšně komunikovat se sebou i druhými,
• zvýšíte svoji schopnost prosadit se,
• zdokonalíte své řečnické dovednosti i sebeprezentaci,
• podpoříte své sebevědomí a sebereflexi,
• sebedůvěru a jistotu v jednání s druhými,
• využijete řeč těla k pochopení druhých i v debatách,

• změny zvládnete s větší lehkostí a hravostí,

• osvojíte si metody pro vědomé vytváření návyků,
• a postupy k odstranění nefunkčních návyků,
• vedení lidí vám půjde s větší lehkostí a bravurou,
• dosáhnete přirozeného vlivu a autority u okolí,
• osvojíte si principy úspěšného obchodního jednání,
• i principy partnerské komunikace se zákazníky,

• zbavíte se mýtů o plánování času, lépe ho využijete.

• Inspirace pro výchovu dětí 21. století,
• lepší pochopení partnerských vztahů,
• i porozumění mezigeneračních vztahům,
• poznání, jak si vybíráme své partnery,
• inspirace, jak prospěšně pracovat sám na sobě,
• schopnost rozlišit jednotlivé typy ovlivňování,
• a umět na ně správně reagovat,
• inspirace, jak se slovně správně bránit manipulátorům,
• zlepšení komunikace díky správnému čtení řeči těla,

• vědomou práci se slovy a jejich emočním nábojem.

• poznatky z neurolingvistiky a psychologie,
• metody a postupy NLP,
• principy klasické i alternativní psychologie,
• výsledky výzkumů kvantové fyziky a mechaniky,

• znalosti z oblasti verbální a neverbální komunikace,

• nejnovější poznatky o fungování lidské mysli,
• poznatky o tvorbě návyků, jejich vlivu na naše chování,
• i vlivu na úspěch a neúspěch doma i v práci,
• dlouholetou praxi a zkušenosti z oblasti obchodu,
• a zkušenosti s vedením lidí, ve vzdělávání a koučování.

Bude mi ctí pomoci vám nalézt řešení a podpořit vás na cestě k úspěchu.

Pokud jste si prohlédli aktuální nabídku akcí a vypsaný termín nevyhovuje, nebo potřebujete nabídku na míru, napište mi, nebo zavolejte

Ráda se s vámi setkám, vše společně probereme a připravíme podle vašich představ.

Veškerá poptávka z vaší strany je nezávazná a nevzniká z ní žádný závazek realizace.

Těším se na případné setkání s vámi.

Lenka Kubáčová
lektor, konzultant a kouč

Před časem jsem se potkala s inspirativním člověkem. Jmenuje se Pavel Ponížil a je autorem terapeutické metody Mi5M.

Pavel mě požádal o rozhovor. A tak vzniklo video, ve kterém se s vámi dělím o své zkušenosti nejen s NLP a fungováním lidské mysli.

Stáhněte si zdarma

Učení podle mozku

Individuální poradenství

Učení podle mozku

Nejnovější příspěvky

  1. Řeč těla v otázkách a odpovědích Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Řeč těla v otázkách a odpovědích
  2. Proč zachytíme jen 5 % reality Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč zachytíme jen 5 % reality
  3. Učení podle mozku Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Učení podle mozku
  4. Co mají společného emoční bolest, koučování, mentální trénink a NLP Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co mají společného emoční bolest, koučování, mentální trénink a NLP
  5. Metaprogramy, aneb proč si občas nerozumíme Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Metaprogramy, aneb proč si občas nerozumíme
  6. Proč z nás čtení moudrých knih mistry nedělá Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč z nás čtení moudrých knih mistry nedělá
  7. Turisté v našich hlavách Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Turisté v našich hlavách
  8. Kouzlo jménem všímavost Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kouzlo jménem všímavost
  9. Jak úspěšně zvládnout 4 fáze návyku Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak úspěšně zvládnout 4 fáze návyku