O mně: Učení podle mozku

"Definice šílenství: Dělat věci stále stejným způsobem 
očekávat pokaždé jiný výsledek." 

Albert Einstein   

Proto vám pomáhám myslet a konat jinak.
Motto
„Přemýšlet do budoucna a pomáhat slovem v dobách rychlých změn.“ 

Jmenuji se Lenka Kubáčová a mojí specializací je lidská mysl. Jsem lektor, NLP konzultant a kouč osobního růstu.

Pomáhám vám rozpoznat, co se skrývá ve vašich hlavách. A jaký vliv má dění uvnitř vašich hlav na realitu, kterou žijete, i výsledky, kterých dosahujete. Ke všem poznáním si dojdete poutavou a zážitkovou cestou. 

Zaměřuji se na mentální trénink a NLP přístupy, úspěšnou komunikaci, rétoriku a řeč těla, prezentaci a veřejný projev, asertivní přístupy, zvládání konfliktů a sebeprosazení, vnitřní motivaci a syndrom vyhoření, týmovou komunikaci a spolupráci, psychologii v oblasti vztahů, obchodu a vedení lidí, metody vědomého a aktivního života, duševní zdraví a radostné bytí, sebepoznání a osobní růst.

Komunikace ovlivňuje myšlení a myšlení ovlivňuje činy. Činy ovlivňují naše výsledky. Slova jsou nositelem informací, z informací se stávají myšlenky a z myšlenek mentální mapy, tj. podvědomé strategie mysli, podle kterých v životě jdeme. Chceme-li změnit výsledky, kterých dosahujeme, je důležité dělat věci jinak, ne lépe.

Trápení, starosti, nefungující vztahy či opakující se neúspěchy jsou často podvědomou strategií naší mysli. Negativní emoce, strach, tíseň, emoční bolest a s nimi spojené nezdary jsou indikátorem, že něco není v pořádku. Vyzývají nás, abychom cosi ve svém životě i ve své mysli změnili.

Učiníme-li to, pak odezní a promění se v příznivé a radostné emoce, které nám dodávají energii a odvahu jít dál. Začneme konat jinak a dosahovat tak nových, lepších výsledků.

Proto učím postupy a metody, které vám pomohou ulevit od emoční bolesti, opustit podvědomé strategie nezdaru, najít řešení a udělat potřebné kroky k radostnému bytí a dosahování úspěchu. Osvojíte si způsoby, jak správně pracovat se slovy, myšlenkami i pocity. Najdete příčiny svých nezdarů a dokážete je odstranit.

Využívám velmi účinné techniky NLP, které vás proměnou rychle a hravě provedou. S jejich pomocí naleznete řešení v jakékoliv oblasti svého života. 

Všechny potřebné zdroje si nesete uvnitř sebe. Stačí je jen probudit a znovu se s nimi spojit. Hra, relaxace a zábava jsou při tom ideálními prostředníky. 

Pomoc a řešení u mě najdete na skupinových akcích: semináře, přednášky a workshopy pro veřejnost i firmy, nebo prostřednictvím individuálního poradenství: NLP konzultace, koučování, specializované poradenství a tréninky.  

• principy fungování lidské mysli a sílu podvědomí,
• účinné využití potenciálu lidské mysli,
• mentální trénink a duševní zdraví,
• komunikaci ústní i písemnou,
• úspěšnou rétoriku a řeč těla,
• asertivitu, zvládání konfliktů a sebeprosazení,
• veřejný projev a prezentační dovednosti,

• psychologii v oblasti vztahů, obchodu a vedení lidí,

• týmovou komunikaci a spolupráci,
• změny návyků a vědomou tvorbu správných návyků,
• správnou akceptaci vnějších změn a řízení změn,
• vnitřní motivaci a syndrom vyhoření,
• mentoring pro dosahování úspěchu doma i v práci,
• metody vědomého a aktivního života,
• harmonizaci duše a mysli,

• rozvoj osobnosti a sebepoznání.

• Účinné využití řeči těla při jednání v osobním
  i profesním životě,
• správná práce s akustikou a modulací hlasu,
• řešení konfliktů v různých oblastech života,
• efektivní rozvoj týmové komunikace a spolupráce,
• pomohu vám pochopit, jak myslíte,

• pomohu vám pochopit, jak myslí druzí,

• naučíte se, jak poznatky o vlastní mysli i myšlení
  druhých úspěšně používat v osobním i profesním životě,
  při řízení a vedení lidí či při obchodních jednáních,
• naučíte se, jak efektivně řídit změny a účinně je prosadit
  u druhých,
• dokážete poznatky využít pro účinnou komunikaci

  s jednotlivci i se skupinou.

• Naučíte se prospěšně a účinně komunikovat sami se
  sebou i s druhými,
• zvýšíte svoji schopnost prosadit se před jednotlivci
  i skupinou,
• vylepšíte své řečnické dovednosti a schopnost 
  sebeprosazení,
• podpoříte své sebevědomí, sebedůvěru, sebereflexi
  a jistotu v jednání s druhými,
• porozumíte řeči těla druhých i své vlastní,

• změny budete zvládat i řídit s větší lehkostí a hravostí,

• osvojíte si metody pro vědomé vytváření správných
  návyků a odstranění nefunkčních návyků,
• řízení a vedení lidí zvládnete s větší lehkostí,
  nadhledem a bravurou,
• dosáhnete tak většího vlivu a zvýšení vlastní autority
  u podřízených,
• osvojíte si principy úspěšného obchodního jednání
  a partnerské komunikace se zákazníky,
• zbavíte se mýtů o plánování času a naučíte se svůj

  čas lépe využívat.

• Inspirace pro výchovu dětí 21. století,
• lepší pochopení partnerských
  i mezigeneračních vztahů,
• poznání, jak si vybíráme své partnery,
• inspirace, jak pracovat sám na sobě, aby svět

  kolem nás k nám byl vlídnější,

• schopnost rozlišit jednotlivé typy ovlivňování
  a správně na ně reagovat,
• inspirace, jak se slovně správně bránit manipulátorům,
• zlepšení komunikace díky správnému čtení řeči těla,

• vědomou práci se slovy a jejich emočním nábojem.

• poznatky z neurolingvistiky a psychologie,
• metody a postupy neurolingvistického programování
  (NLP), 
• principy klasické i alternativní psychologie,
• výsledky výzkumů kvantové fyziky a mechaniky,

• znalosti z oblasti verbální a neverbální komunikace,

• nejnovější poznatky o fungování lidské mysli,
• poznatky o tvorbě návyků, jejich vlivu na naše chování
  a úspěch či neúspěch v životě,
• dlouholetou praxi a zkušenosti z oblasti obchodu,

  řízení a vedení lidí, vzdělávání a koučování.

Před časem jsem se potkala s inspirativním člověkem. Jmenuje se Pavel Ponížil a je autorem terapeutické metody Mi5M.

Pavel mě požádal o rozhovor. A tak vzniklo video, ve kterém se s vámi dělím o své zkušenosti nejen s NLP a fungováním lidské mysli.
Bude mi ctí pomoci vám nalézt řešení a podpořit vás na cestě k úspěchu. Napište mi, nebo zavolejte.

Ráda se s vámi setkám a připravím vám nabídku na míru. 

Veškerá poptávka z vaší strany je nezávazná a nevzniká z ní žádný závazek realizace.

Těším se na případné setkání s vámi.

Lenka Kubáčová
lektor, konzultant a kouč

Přidejte se k nám i na Facebooku

Facebook Pagelike Widget

Stáhněte si zdarma

Individuální poradenství

Nejnovější příspěvky

  1. Řeč těla, aneb jak tělo promlouvá Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Řeč těla, aneb jak tělo promlouvá
  2. Dítě jako osobnost Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dítě jako osobnost
  3. Jak z řeči těla poznat lháře Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak z řeči těla poznat lháře
  4. Kouzelná rétorika Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kouzelná rétorika
  5. Asertivita, způsob komunikace i životní styl Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Asertivita, způsob komunikace i životní styl
  6. Skryté manipulace v komunikaci Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Skryté manipulace v komunikaci
  7. Jak zvládnout puberťáka Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak zvládnout puberťáka
  8. Úspěšná prezentace a sebeprosazení Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Úspěšná prezentace a sebeprosazení
  9. Jak úspěšně zvládnout 4 fáze návyku Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak úspěšně zvládnout 4 fáze návyku