Učení podle mozku

"Definice šílenství: Dělat věci stále stejným způsobem 

očekávat pokaždé jiný výsledek." Albert Einstein   

Proto vám pomáhám myslet a konat jinak.
Motto
„Přemýšlet do budoucna a pomáhat slovem v dobách rychlých změn.“ 

Jmenuji se Lenka Kubáčová a mojí specializací je lidská mysl. Jsem lektor, NLP konzultant a kouč osobního růstu.

Pomáhám vám rozpoznat, co se skrývá ve vašich hlavách. A jaký vliv má dění uvnitř vašich hlav na realitu, kterou žijete, i výsledky, kterých dosahujete. Ke všem poznáním i řešením si dojdete poutavou a zážitkovou cestou. 

Zaměřuji se na mentální trénink a NLP přístupy, úspěšnou komunikaci, rétoriku a řeč těla, prezentaci a veřejný projev, asertivní přístupy, zvládání konfliktů a sebeprosazení, vnitřní motivaci a syndrom vyhoření, týmovou komunikaci a spolupráci, psychologii v oblasti vztahů, obchodu a vedení lidí, metody vědomého a aktivního života, duševní zdraví a radostné bytí, sebepoznání a osobní růst.

• principy fungování lidské mysli a sílu podvědomí,
• účinné využití potenciálu lidské mysli,
• mentální trénink a duševní zdraví,
• komunikaci ústní i písemnou,
• úspěšnou rétoriku a řeč těla,
• asertivitu, zvládání konfliktů a sebeprosazení,
• veřejný projev a prezentační dovednosti,

• psychologii v oblasti vztahů, obchodu a vedení lidí,

• týmovou komunikaci a spolupráci,
• změny návyků a vědomou tvorbu správných návyků,
• správnou akceptaci vnějších změn a řízení změn,
• vnitřní motivaci a syndrom vyhoření,
• mentoring pro dosahování úspěchu doma i v práci,
• metody vědomého a aktivního života,
• harmonizaci duše a mysli,

• rozvoj osobnosti a sebepoznání.

• Účinné využití řeči těla při jednání v osobním
  i profesním životě,
• správná práce s akustikou a modulací hlasu,
• řešení konfliktů v různých oblastech života,
• efektivní rozvoj týmové komunikace a spolupráce,
• pomohu vám pochopit, jak myslíte,

• pomohu vám pochopit, jak myslí druzí,

• naučíte se, jak poznatky o vlastní mysli i myšlení
  druhých úspěšně používat v osobním i profesním životě,
  při řízení a vedení lidí či při obchodních jednáních,
• naučíte se, jak efektivně řídit změny a účinně je prosadit
  u druhých,
• dokážete poznatky využít pro účinnou komunikaci

  s jednotlivci i se skupinou.

• Naučíte se prospěšně a účinně komunikovat sami se
  sebou i s druhými,
• zvýšíte svoji schopnost prosadit se před jednotlivci
  i skupinou,
• vylepšíte své řečnické dovednosti a schopnost 
  sebeprosazení,
• podpoříte své sebevědomí, sebedůvěru, sebereflexi
  a jistotu v jednání s druhými,
• porozumíte řeči těla druhých i své vlastní,

• změny budete zvládat i řídit s větší lehkostí a hravostí,

• osvojíte si metody pro vědomé vytváření správných
  návyků a odstranění nefunkčních návyků,
• řízení a vedení lidí zvládnete s větší lehkostí,
  nadhledem a bravurou,
• dosáhnete tak většího vlivu a zvýšení vlastní autority
  u podřízených,
• osvojíte si principy úspěšného obchodního jednání
  a partnerské komunikace se zákazníky,
• zbavíte se mýtů o plánování času a naučíte se svůj

  čas lépe využívat.

• Inspirace pro výchovu dětí 21. století,
• lepší pochopení partnerských
  i mezigeneračních vztahů,
• poznání, jak si vybíráme své partnery,
• inspirace, jak pracovat sám na sobě, aby svět

  kolem nás k nám byl vlídnější,

• schopnost rozlišit jednotlivé typy ovlivňování
  a správně na ně reagovat,
• inspirace, jak se slovně správně bránit manipulátorům,
• zlepšení komunikace díky správnému čtení řeči těla,

• vědomou práci se slovy a jejich emočním nábojem.

• poznatky z neurolingvistiky a psychologie,
• metody a postupy neurolingvistického programování
  (NLP), 
• principy klasické i alternativní psychologie,
• výsledky výzkumů kvantové fyziky a mechaniky,

• znalosti z oblasti verbální a neverbální komunikace,

• nejnovější poznatky o fungování lidské mysli,
• poznatky o tvorbě návyků, jejich vlivu na naše chování
  a úspěch či neúspěch v životě,
• dlouholetou praxi a zkušenosti z oblasti obchodu,

  řízení a vedení lidí, vzdělávání a koučování.

Vybírat můžete z nabídky pro veřejnost, pro firmy i z individuálního vzdělávání

Nebo mě kontaktujte a probereme vaše přání a potřeby osobně. 

Z našeho setkání vám žádný závazek nevzniká a pro mě bude ctí i potěšením se s vámi poznat.

Lenka Kubáčová
lektor, konzultant a kouč

Komunikace ovlivňuje myšlení a myšlení ovlivňuje činy. Činy ovlivňují naše výsledky. Slova jsou nositelem informací, z informací se stávají myšlenky a z myšlenek mentální mapy, tj. podvědomé strategie mysli, podle kterých v životě jdeme. Chceme-li změnit výsledky, kterých dosahujeme, je důležité dělat věci jinak, ne lépe.

Trápení, starosti, nefungující vztahy či opakující se neúspěchy v osobním i profesním životě jsou často podvědomou strategií naší mysli. Negativní emoce, strach, tíseň, emoční bolest a s nimi spojené nezdary jsou indikátorem, že něco není v pořádku. Vyzývají nás, abychom cosi ve svém životě i ve své mysli změnili.

Učiníme-li to, pak odezní a promění se v příznivé a radostné emoce, které nám dodávají energii a odvahu jít dál. Objevíme nová, prospěšná řešení i cesty k dosažení svých cílů. Opět zažíváme úspěch. Začneme konat jinak a dosahovat tak nových, lepších výsledků.

Proto učím postupy a metody, které vám pomohou ulevit od emoční bolesti, opustit podvědomé strategie nezdaru, najít řešení a udělat potřebné kroky k radostnému bytí a dosahování úspěchu. Osvojíte si způsoby, jak správně pracovat se slovy, myšlenkami i pocity. Najdete příčiny svých nezdarů a dokážete je odstranit.

Využívám velmi účinné techniky NLP, které vás proměnou rychle a hravě provedou. S jejich pomocí naleznete řešení v jakékoliv oblasti svého života. 

Všechny potřebné zdroje si nesete uvnitř sebe. Stačí je jen probudit a znovu se s nimi spojit. Hravý trénink, inspirativní cvičení, relaxace i zábava jsou při tom ideálními prostředníky. 

Pomoc a řešení u mě najdete na skupinových akcích: semináře, přednášky a workshopy pro veřejnost i firmy, nebo prostřednictvím individuálního poradenství: NLP konzultace, koučování, specializované poradenství a tréninky.  

Bude mi ctí pomoci vám nalézt řešení a podpořit vás na cestě k úspěchu.

Pokud jste si prohlédli aktuální nabídku akcí a vypsaný termín nevyhovuje, nebo potřebujete nabídku na míru, napište mi, nebo zavolejte

Ráda se s vámi setkám, vše společně probereme a připravíme podle vašich představ.

Veškerá poptávka z vaší strany je nezávazná a nevzniká z ní žádný závazek realizace.

Těším se na případné setkání s vámi.

Lenka Kubáčová
lektor, konzultant a kouč

Před časem jsem se potkala s inspirativním člověkem. Jmenuje se Pavel Ponížil a je autorem terapeutické metody Mi5M.

Pavel mě požádal o rozhovor. A tak vzniklo video, ve kterém se s vámi dělím o své zkušenosti nejen s NLP a fungováním lidské mysli.

Přidejte se k nám i na Facebooku

Facebook Pagelike Widget

Stáhněte si zdarma

Individuální poradenství

Nejnovější příspěvky

  1. Psychologie hlasu a slov Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Psychologie hlasu a slov
  2. Dárkové poukazy Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dárkové poukazy
  3. Mozek a finanční gramotnost Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mozek a finanční gramotnost
  4. Jak z řeči těla poznat lháře Napsat komentář
  5. Podvědomé hrátky se slovy Napsat komentář
  6. Asertivita, způsob komunikace i životní styl Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Asertivita, způsob komunikace i životní styl
  7. Magie hlasu a slov Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Magie hlasu a slov
  8. Úspěšná prezentace a sebeprosazení Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Úspěšná prezentace a sebeprosazení
  9. Proč z nás čtení moudrých knih mistry nedělá Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč z nás čtení moudrých knih mistry nedělá