Lenka Kubáčová: Koníček jako profese

"Definice šílenství: Dělat věci stále stejným způsobem 

očekávat pokaždé jiný výsledek." Albert Einstein   

Proto vám pomáhám myslet a konat jinak.
Moje motto
"Přemýšlet do budoucna a pomáhat slovem v dobách rychlých změn."

Jmenuji se Lenka Kubáčová a klikatá cesta životem mě dovedla do bodu, kdy se můj koníček stal i mojí profesí. Díky tomu dnes mohu podávat pomocnou ruku lidem, kteří potřebuji chytit nový směr, najít řešení, nový úhel pohledu nebo inspiraci k radostnému bytí. Ráda pomůžu i vám.

Životní cesta každého z nás vede jinudy. Málokdy je přímá a málokdy víme, kudy vede a kam nás dovede. Na cestě životem zažíváme spoustu krásných a radostných chvil. Někdy však vzestupy vystřídají pády, po kterých je důležité umět vstát a jít dál.

I já jsem na své životní cestě zažila spoustu vzestupů a pádů, životních přemetů a kotrmelců, po kterých na nějaký ten čas zůstal na mé duši nejeden šrám. A právě touha naučit se z pádů, přemetů a životních kotrmelců vytěžit pro sebe i lidi kolem sebe to nejlepší, mě dovedla na cestu zkoumání lidské mysli. Do světa psychologie, neurovědy a oborů s nimi spřízněnými.

Jsem obyčejná ženská, které se zkoumání hlubin lidské mysli i psychiky stalo celoživotním koníčkem a profesí zároveň. Mám ráda život, naučila jsem se to. A naučila jsem se objevovat uvnitř sebe radost ze života i z každodenních maličkostí. Mám ráda slunce, léto, zvířata, svoji rodinu, svůj domov. Mám ráda i nové výzvy a příležitosti. A jsem vděčná za každý krásný okamžik i dobrou zprávu.

Když jsem se kdysi poprvé setkala s principem „změň sebe, změníš svůj život“, moc jsem tomu nerozuměla. Ptala jsem se sama sebe, jak to autor myslí, jak to mám udělat. Tenkrát byl u nás internet ještě v plenkách a literatury o fungování lidské mysli bylo taky pomálu. Alespoň té, která je dnes běžně dostupná.

I tak jsem se na tu cestu vydala a začala objevovat svět uvnitř sebe. Krok za krokem jsem se učila pracovat s mentálními technikami a alternativními přístupy, které kopírují fungování naší mysli i těla. Pomohly mi porozumět tomu, co se uvnitř mě děje a pracovat s tím.

Dovolily mi objevovat a chápat divoký rej uvnitř mé hlavy, kterému říkáme myšlení. Díky nim jsem se naučila porozumět tomu, co mě nutí chovat se v konkrétních situacích konkrétním způsobem. A jak to změnit, když mi to nevyhovuje, nebo dokonce ubližuje.

Čím víc jsem dění uvnitř sebe rozuměla, tím víc jsem byla schopna porozumět i tomu, co druhé nutí k jejich chování a reakcím na vnější svět. Ulevilo se mi, začalo se měnit moje vnímání sebe sama i okolního světa. I když jsem někdy pochybovala, zda to dokážu, můj život se skutečně začal měnit k lepšímu.

Současně mi došlo, že vědomý způsob bytí není běh na krátkou trať. Je to celoživotní cesta, životní styl, díky kterému po celý život vědomě objevujeme a měníme sami sebe. Postupně se uvnitř sebe potkáváme s tím, kým jsme byli, když jsme přišli na tento svět. Učíme se žít radostný a spokojený život.

Svět internetu i toku informací se mezitím změnil. Dnes je internet plný informací, jak změnit sám sebe, zbavit se emočních zátěží, bloků a toho, co nás v životě limituje. Přesto jsme měla, a stále mívám pocit, že lidí, kteří skutečně pracují sami se sebou vědomě a ke svému prospěchu, příliš nepřibývá.

Všímala jsem si, jak se cyklí ve svých myšlenkových stereotypech a vzorcích chování. Ubližují si a domáhají se rozhřešení tam venku. Přemýšlela jsem nad tím, proč to tak je. Důvodů jsem našla celou řadu a uvědomila si, že do spousty z nich nemám právo zasahovat.

A znovu jsem přemýšlela. Tentokrát nad tím, do čeho zasahovat můžu. Tak se přede mnou začala otevírat cesta, jak tím, co umím a sama prožívám, mohu pomáhat druhým na jejich cestě životem. Začala jsem objevovat způsoby, jak lidem předat to, co umím. Aby i oni mohli pomáhat sami sobě. A tím se před pár lety z mého celoživotního koníčku stala moje profese.

V profesním světě jsem intuitivní kouč, mentální trenér, NLP konzultant, lektor soft skills a osobního růstu.

Věnuji se mentálnímu tréninku a NLP přístupům, sebepoznání, principům vědomého bytí, komunikaci verbální i neverbální, vnitřní motivaci, asertivitě a dalším oblastem seberozvoje.

Mojí specializací je lidská mysl. Pomáhám vám rozpoznat, co se skrývá ve vašich hlavách. A jaký vliv má dění uvnitř vašich hlav na realitu, kterou žijete, i výsledky, kterých dosahujete.

Lidé se na mě obracejí, když potřebují uvnitř sebe nalézt odpovědi na konkrétní otázky. Chodí za mnou, když mají trápení, na chvíli se ztratí na své cestě životem. Vyhledávají mě, když potřebují najít řešení, chytit nový směr, získat jiný úhel pohledu, vyřešit problém, objevit, co opravdu v životě chtějí, pojmenovat si své talenty i touhy.

Zabývám se psychologií a lidskou psychikou, tj. procesy v našich myslích a jejich prožíváním, které se promítá do chování. Když se ocitnete na životních křižovatkách nebo v situacích, kde vám není dobře, pomáhám vám objevit příčinu, najít řešení a chytit správný směr.

Pomáhám vám tam, kde si sami řeknete. Jsem průvodcem na vaší cestě sebepoznání. Provedu vás cestou poznání a porozumění, proč se vám v životě některé věci dějí, opakují. Jak z toho najít cestu ven a změnit to, když se vám daná realita nelíbí.

Nevyřeším za vás všechny vaše problémy, ale krok za krokem vás naučím mentální metody a postupy, díky kterým se naučíte odstraňovat překážky ze života sami, když se v něm objeví. Mentální techniky vám pomohou vidět sebe sama i svět jinýma očima. A tak i problémy a překážky začnete vnímat i zdolávat jinak než doposud.

Pomůžu vám najít odpovědi na otázky, které si nesete uvnitř sebe. Na individuálních setkáních i skupinových akcích budu ráda vaším inspirativním průvodcem na cestě sebepoznání, porozumění sobě i druhým, objevení rovnováhy a vnitřní radosti ze života.

Stačí se mi ozvat a domluvíme se na setkání. Nebo si můžete vybrat některý ze seminářů a odesláním přihlášky si rezervovat místo.

Bude mi ctí i potěšením se s vámi osobně poznat.

S přáním laskavých a inspirativních dnů

Lenka Kubáčová

• principy fungování lidské mysli a sílu podvědomí,
• účinné využití potenciálu lidské mysli,
• mentální trénink a duševní zdraví,
• komunikaci ústní i písemnou,
• úspěšnou rétoriku a řeč těla,
• asertivu, zvládání konfliktů a sebeprosazení,
• veřejný projev a prezentační dovednosti,

• psychologii v oblasti vztahů, obchodu a vedení lidí,

• týmovou komunikaci a spolupráci,
• změny návyků a vědomou tvorbu správných návyků,
• správnou akceptaci vnějších změn a řízení změn,
• vnitřní motivaci a syndrom vyhoření,
• mentoring pro dosahování úspěchu doma i v práci,
• metody vědomého a aktivního života,
• harmonizaci duše a mysli,

• rozvoj osobnosti a sebepoznání.

Stáhněte si zdarma

Inspirace pro každý den

Nejnovější příspěvky

Když zazní dětské „A proč?“

Na chvilku se zastavte. Přivřete oči, zasněte se. Ať už jsou dnes vaše děti jakkoliv velké, vybavte si ve své mysli vzpomínku na některý z okamžiků, když byly ještě malé. Nechte ze svých vzpomínek vytanout okamžik, kdy se vaše dítko ptá: „A proč?“. Jak jste tehdy reagovali? Odpovězte si spontánně, bez přemýšlení.

  1. Proč náš mozek potřebuje čas Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč náš mozek potřebuje čas
  2. Jak často zažíváte mentální jojo efekt? Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak často zažíváte mentální jojo efekt?
  3. Proč naslouchat vlastním myšlenkám Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč naslouchat vlastním myšlenkám
  4. Řeč těla v otázkách a odpovědích Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Řeč těla v otázkách a odpovědích
  5. Proč zachytíme jen 5 % reality Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč zachytíme jen 5 % reality
  6. Učení podle mozku Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Učení podle mozku
  7. Co mají společného emoční bolest, koučování, mentální trénink a NLP Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co mají společného emoční bolest, koučování, mentální trénink a NLP
  8. Metaprogramy, aneb proč si občas nerozumíme Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Metaprogramy, aneb proč si občas nerozumíme
  9. Proč z nás čtení moudrých knih mistry nedělá Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč z nás čtení moudrých knih mistry nedělá