Proč náš mozek potřebuje čas – 1. díl

hqdefault-25

Mozek … jakési mystické místo uvnitř nás. Skrývá tolik tajemství… Mnohá z nich už byla lidstvem odhalena a mnohá ještě na svá odhalení čekají. 

Je zvláštní, že mnohé, co se týká fungování mozku, často nazýváme esoterikou. Nemyslím teď anatomii mozku, ale procesy v něm probíhající. Sílu myšlenky, energii, kterou vydává a moc, kterou při utváření naší reality má.

1. díl – Mozek je kvantové prostředí

neurons-1428454_960_720Jak se z esoteriky stala exoterika
Esoterikou to někteří nazývají nejspíš proto, že lidé s oblibou vše, co si neumí vysvětlit, nebo na co si nemohou sáhnout, přiřazují čemusi záhadnému, nadpřirozenému a pak tomu říkají esoterika. S tím názvem je to trochu jinak.

Název esoterika, nebo také esoterismus, pochází z řeckého původu a je označením pro souhrn vědomostí určených výhradně pro úzký okruh zasvěcených.

Vzhledem k tomu, že o objevech kolem fungování mozku se mluví a píše více a více, nelze ho již za esoterické učení považovat.

V minulosti tomu tak skutečně bylo. Všechna poznání, která jsou o fungování mozku, síle myšlenky a moci podvědomí známá již po staletí, byla záměrně utajována. Byli do nich zasvěceni jen ti „nejpovolanější“. Věděli, jaká je v nich moc a síla, a proto je sdělovali jen „vyvoleným“.

Podíváme-li se do historie, nalezneme v každé době prvky využití a současně i zneužití vědění o tom, jak funguje náš mozek, mysl v něm ukrytá, myšlenky zde proudící, energetická pole a vše s tím související.

Dnes již toto vědění můžeme nazvat spíše exoterika, nebo exoterismus, což naopak představuje obecně známé vědění.

Z esoterismu se zde stává exoterismus. Než se tak stalo, muselo uplynout mnoho vody, a tak leckdy již „odhalená tajemství“ dnešní vyspělá civilizace objevuje a odhaluje znovu. A vědecky potvrzuje.

neurons-1739997_960_720Když si naše mysl dělá, co chce
I přes to, že dnes již toho o mozku tolik víme, stále se celé řadě lidí nežije tak dobře, jak si přejí. Proč? Důvodů je celá řada.

Jak jsem již řekla, objevy spojené s fungováním mozku ještě velká část lidí řadí mezi „esoterické“, řada lidí nevěří tomu, že by to mohlo fungovat, proto to ani nezkusí, a vysoké procento těch, kteří tomu věří, podle toho stále nežijí.

Nechme teď být ty, kteří na „zázraky“ našeho mozku a jeho energetických a mentálních schopností ještě nevěří, ale pojďme se podívat na ty, kteří věří, ale přesto stále ve svém životě něco postrádají.

Mozek je kvantové prostředí, funguje tedy na principu elektrochemických reakcí, kde probíhá celá řada procesů bez našeho vědomí, automaticky.
Mozek je dokonalý systém a k většině svých činností nás jaksi nepotřebuje. A čím více mu to dovolíme, tím více si dělá, co chce.

Neřídíme-li své myšlenky a pocity s nimi spojené, řídí si je náš mozek sám a to převážně na základě zkušeností a programů, které do nás vložili druzí skrze svá přesvědčení a své zkušenosti. 

Zkušenosti a přesvědčení vytváří na podvědomé úrovni našeho mozku očekávání. A očekávání utváří realitu našich dnů. Znáte to, když se něco přihodí, ohodnotíme to slovy: „To jsem přesně čekal.“ Takže ať to bylo cokoliv, mozek splnil váš příkaz, naplnil vaše očekávání. 

brain-744207_960_720Naše mysl nesoudí, ona koná
Mozek nesoudí, mozek nezvažuje, zda je to pro nás dobré či nikoliv.

Mozek zpracovává informace a vjemy, které mu na své cestě životem posíláme. Zpracuje je, uloží je a řídí se jimi. Proč?

Protože jsme mu to dovolili. A pokud mu dovolíme danou informaci přijmout, zpracovat a uložit, pak to náš mozek vnímá jako naše přání a vytvoří nám podvědomý program, na základě kterého pak žijeme, rozhodujeme se, reagujeme, vnímáme a vyhodnocujeme svět kolem sebe.

Aby tomu tak nebylo, je potřeba pro to něco udělat. Naučit se filtrovat a na vědomé úrovni se rozhodovat, jaké povely svému mozku dáme. Co mu odsouhlasíme, aby uložil a co nikoliv. A tady je začátek toho, proč i ti, kteří již o fungování mozku něco vědí a věří tomu, stále nežijí podle vlastních představ, ale podle přestav druhých.

Je to prosté … jedna strana mince je „vědět“, a druhá strana je řídit se tím, tedy „konat“. To druhé se nám, resp. našemu vědomí, zdá obtížnější, a proto to řada lidí po čase vzdá. Řeknou: „Nefunguje to.“ a vrátí se ke svým starým vzorcům chování. Staré vzorce zaplesají radostí a posílí, neb tím, že se k nim vrátíme, jim poskytneme notnou dávku energie.

Jak to tedy udělat, abychom skutečně rozpoznali, co je pro nás dobré a co nikoliv? Jak dosáhnout toho, abychom žili podle vlastních představ a ne podle přestav druhých?
O tom v druhé části článku. 

brain-1093904_960_720Krátké shrnutí
Síla myšlenky je mocná. Je to energie, která se stává realitou našich dnů.
Mozek nesoudí, nezvažuje. Mozek plní naše příkazy.
Dáváme-li je nevědomě, pak se leckdy divíme, co se v našich životech děje.
Vědomé řízení myšlenek a volba příkazů, udělá s našimi životy úžasné zázraky.
Vědět, jak to funguje, je jen začátek.
Chceme-li uspět, pak je důležité konat. A vytrvat.
Neb i vědomé ovládání myšlenek a povelů naší mysli je návyk. 

Autor: Lenka Kubáčová

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.