Rozvoj osobnosti

"Definice šílenství: Dělat věci stále stejným způsobem očekávat pokaždé jiný výsledek." 
Albert Einstein   
Proto vám pomáhám myslet a konat jinak.
Motto
„Přemýšlet do budoucna a pomáhat slovem v dobách rychlých změn.“ 

Rozvoj osobnosti je o pochopení světa uvnitř nás i světa tam venku. Všechny naše úspěchy i neúspěchy jsou důsledkem našich podvědomých očekávání, přesvědčení a návyků, kterým podřizujeme své chování. Proto vám pomáhám pochopit, co se děje ve vašich hlavách, a vedu vás k pozitivním změnám v profesním i osobním životě.

Osvojíte se psychologické a asertivní postupy i mentální metody. Zlepšíte jimi své reakce na vnější podněty i rozhodování. A tím i výsledky nejen v komunikaci a vyjednávání. Posílíte svoji psychickou odolnost v běžném i profesním životě.

Najdete řešení v těchto oblastech

• Účinně využijete řeč těla a hlas v osobním i profesním životě,
• pochopíte emoční náboj slov a jeho správné využití,
• usnadníte si vystupování před skupinou i jednotlivci,
• uplatníte asertivní přístupy ve vyjednávání a dosahování dohod,
• snáz vyřešíte konflikty v různých oblastech života,
• porozumíte tomu, jak myslíte i jak myslí druzí,
• poznatky o myšlení svém i druhých úspěšně použijete ve vedení lidí i obchodních jednáních,

• naučíte se, jak rozpoznat jazyk toho druhého, přizpůsobit se mu a lépe si tak porozumět.

V čem se zdokonalíte

• Komunikační a prezentační dovednosti,
• zvládání vlastní řeči těla, hlasu i slov,
• správné čtení řeči těla druhých,
• asertivita a vyjednávání v osobním i profesním životě,
• nalezení vnitřní motivace u sebe i u druhých,
• rozpoznání příznaků syndromu vyhoření a jejich účinné zvládnutí, 
• zvládání trémy, nejistoty a přívalu nepříjemných emocí v různých situacích, 
• sebevědomí, sebedůvěra, sebereflexe a jistota v jednání s druhými,
• vědomé vytváření správných návyků a odstranění starých.

Bude mi ctí i potěšením podpořit vás na vaší cestě k úspěchu. Napište mi, nebo zavolejte. Ráda se s vámi setkám a připravím vám nabídku na míru. V případě vašeho zájmu o realizaci, domluvíme i místo a termín konání semináře. 

Psychologie hlasu a slov

• Jak mozek pracuje se slovy
• Refraiming a komunikace
• Techniky upoutání pozornosti
• Princip nenápadného ovlivňování
• Priming a Forerův experiment

Klíč k vnitřní motivaci a ...

• Motivace jako součást komunikace
• Vnitřní motivace a jazyk naší mysli
• Návyk a čtyři fáze zručnosti
• Rutina a syndrom vyhoření
• Brzdy a pohony vnitřní motivace

Efektivní komunikace

• Neverbální a verbální komunikace
• Asertivní jednání
• Zvládání konfliktů
• Antimanipulativní stragegie
• Vytvoření souladu

Asertivní přístupy v praxi

• Sebeprosazení a vyjednávání
• Zvládání manipulace a konfliktů
• 3 typy chování a jejich původ
• Test interpersonální vztahů
• Manipulace a spouštěče konfliktů

Prezentační dovednosti a rétorika

• Účinná příprava a typy prezentací
• Jak zaujmout a udržet pozornost
• Verbální a neverbální komunikace
• Práce s trémou a mentální trénink
• Hlasová a dechová cvičení

Řeč těla v profesním jednání

• Proč lžeme a jak lež rozpoznat
• Vliv prvního dojmu na jednání
• Co vyčtete z podání ruky
• Signály tělem a vhodné reakce
• Raport, kdy ho vytvořit a kdy ne

Rozpoznejte skryté manipulace

• Vznik komunikačních stereotypů
• Proč si je předáváme po generace
• Vliv na dětství a utváření identity
• Co si odnášíme do dospělosti
• Nejčastější skryté manipulace
Jak komunikovat jazykem toho druhého a lépe si porozumět
• Podstata a smysl komunikace
• Jak komunikuje váš protějšek
• Komunikace jazykem druhého
• Komunikační stereotypy 
• Nácviky „ladění“ komunikace

Zvládání konfliktních situací

• Podstata a smysl komunikace
• Odhalení podvědomého záměru
• Asertivní puzzle
• Kritické myšlení v praxi
• Správné využití hlasu a řeči těla

Komunikační dovednosti

• Úvod do pravidel komunikace
• Emailová a telefonní komunikace
• Osobní jednání
• Prezentace před skupinou
• Základní sociální potřeby

Asertivita jako životní styl

• Co je to asertivita
• Proč se s asertivitou rodíme
• Co nás odpojuje od asertivity
• Smysl asertivních práv a zásad
• Vědomé mentální techniky

Sebeprezentace a sebeprosazení

• Image a klíčové body jednání
• NLP a klíčová slova
• Umění vedení rozhovoru
• 6 technik pro dobrý dojem
• Rétorika a řeč těla
Soulad a překlenutí povrchové komunikace
• Rozhodující faktory v komunikaci
• Co rozhoduje o úspěchu
• Síla zrcadlení a vedení
• Princip povrchové komunikace
• Techniky k jejímu překlenutí

Účinná písemná komunikace

• Pravidla písemné komunikace
• Specifika elektronické komunikace
• Správná definice záměru
• Vzhled a struktura
• Obsah a forma sdělení

Školení pro školitele

• Průvodce pro školitele
• Psychologie vedení seminářů
• Tipy a triky pro školitele
• Efektivní komunikace
• Princip vedení partner-partner

Konečnou podobu veškerých seminářů ráda přizpůsobím vašim přáním na základě osobního jednání. Cílem je, aby seminář maximálně naplňoval vaše očekávání a požadavky.

Veškerá poptávka z vaší strany je nezávazná a nevzniká z ní žádný závazek realizace.

Těším se na případné setkání s vámi.

Lenka Kubáčová
lektor, konzultant a kouč

Vybírat můžete i tady

Stáhněte si zdarma

eKnihy zdarma

Nejnovější příspěvky

Když zazní dětské „A proč?“

Na chvilku se zastavte. Přivřete oči, zasněte se. Ať už jsou dnes vaše děti jakkoliv velké, vybavte si ve své mysli vzpomínku na některý z okamžiků, když byly ještě malé. Nechte ze svých vzpomínek vytanout okamžik, kdy se vaše dítko ptá: „A proč?“. Jak jste tehdy reagovali? Odpovězte si spontánně, bez přemýšlení.

  1. Proč náš mozek potřebuje čas Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč náš mozek potřebuje čas
  2. Jak často zažíváte mentální jojo efekt? Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak často zažíváte mentální jojo efekt?
  3. Proč naslouchat vlastním myšlenkám Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč naslouchat vlastním myšlenkám
  4. Řeč těla v otázkách a odpovědích Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Řeč těla v otázkách a odpovědích
  5. Proč zachytíme jen 5 % reality Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč zachytíme jen 5 % reality
  6. Učení podle mozku Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Učení podle mozku
  7. Co mají společného emoční bolest, koučování, mentální trénink a NLP Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co mají společného emoční bolest, koučování, mentální trénink a NLP
  8. Metaprogramy, aneb proč si občas nerozumíme Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Metaprogramy, aneb proč si občas nerozumíme
  9. Proč z nás čtení moudrých knih mistry nedělá Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč z nás čtení moudrých knih mistry nedělá