Rozvoj osobnosti

"Definice šílenství: Dělat věci stále stejným způsobem očekávat pokaždé jiný výsledek." 
Albert Einstein   
Proto vám pomáhám myslet a konat jinak.
Motto
„Přemýšlet do budoucna a pomáhat slovem v dobách rychlých změn.“ 

Semináře osobního růstu jsou významnou podporou pro ty, kteří jsou připraveni rozvíjet své vyjednávací dovednosti i schopnost sebeprosazení, využívat naplno potenciál své mysli a svých talentů, posilovat správné návyky, pracovat na sobě, poznávat sami sebe, a upevňovat tak svoji profesní pozici a cestu úspěchu.

S využitím praxí prověřených poznatků z oboru psychologie, neurolingvistiky a jim příbuzných oborů posílíte svoji sebedůvěru, sebevědomí, sebeprosazení, odkryjete své talenty a lépe je uplatníte v profesním životě. Zdokonalíte své komunikační a prezentační dovednosti, rétoriku, práci s hlasem i řečí těla. S pomocí asertivních přístupů budete připravení zvládat konfliktní situace i manipulaci druhých. Probudíte vnitřní motivaci a odhodlání k dosažení stanovených výsledků a cílů.

Bude mi ctí i potěšením podpořit vás na vaší cestě k úspěchu. Napište mi, nebo zavolejte. Ráda se s vámi setkám a připravím vám nabídku na míru. V případě vašeho zájmu o realizaci, domluvíme i místo a termín konání semináře. 

Zvládání konfliktních situací

• Podstata a smysl komunikace
• Odhalení podvědomého záměru
• Asertivní puzzle
• Kritické myšlení v praxi
• Správné využití hlasu a řeči těla

Klíč k vnitřní motivaci a ...

• Motivace jako součást komunikace
• Vnitřní motivace a jazyk naší mysli
• Návyk a čtyři fáze zručnosti
• Rutina a syndrom vyhoření
• Brzdy a pohony vnitřní motivace

Efektivní komunikace

• Neverbální a verbální komunikace
• Asertivní jednání
• Zvládání konfliktů
• Antimanipulativní stragegie
• Vytvoření souladu

Asertivní přístupy v praxi

• Sebeprosazení a vyjednávání
• Zvládání manipulace a konfliktů
• 3 typy chování a jejich původ
• Test interpersonální vztahů
• Manipulace a spouštěče konfliktů

Prezentační dovednosti a rétorika

• Účinná příprava a typy prezentací
• Jak zaujmout a udržet pozornost
• Verbální a neverbální komunikace
• Práce s trémou a mentální trénink
• Hlasová a dechová cvičení

Řeč těla v profesním jednání

• Proč lžeme a jak lež rozpoznat
• Vliv prvního dojmu na jednání
• Co vyčtete z podání ruky
• Signály tělem a vhodné reakce
• Raport, kdy ho vytvořit a kdy ne

Rozpoznejte skryté manipulace

• Vznik komunikačních stereotypů
• Proč si je předáváme po generace
• Vliv na dětství a utváření identity
• Co si odnášíme do dospělosti
• Nejčastější skryté manipulace
Jak komunikovat jazykem toho druhého a lépe si porozumět
• Podstata a smysl komunikace
• Jak komunikuje váš protějšek
• Komunikace jazykem druhého
• Komunikační stereotypy 
• Nácviky „ladění“ komunikace

Školení pro školitele

• Průvodce pro školitele
• Psychologie vedení seminářů
• Tipy a triky pro školitele
• Efektivní komunikace
• Princip vedení partner-partner

Komunikační dovednosti

• Úvod do pravidel komunikace
• Emailová a telefonní komunikace
• Osobní jednání
• Prezentace před skupinou
• Základní sociální potřeby

Asertivita jako životní styl

• Co je to asertivita
• Proč se s asertivitou rodíme
• Co nás odpojuje od asertivity
• Smysl asertivních práv a zásad
• Vědomé mentální techniky

Sebeprezentace a sebeprosazení

• Image a klíčové body jednání
• NLP a klíčová slova
• Umění vedení rozhovoru
• 6 technik pro dobrý dojem
• Rétorika a řeč těla
Soulad a překlenutí povrchové komunikace
• Rozhodující faktory v komunikaci
• Co rozhoduje o úspěchu
• Síla zrcadlení a vedení
• Princip povrchové komunikace
• Techniky k jejímu překlenutí

Účinná písemná komunikace

• Pravidla písemné komunikace
• Specifika elektronické komunikace
• Správná definice záměru
• Vzhled a struktura
• Obsah a forma sdělení
Sebereflexe a její vliv
na výkon a výsledek
• Typologie a její vliv
• Vnitřní pravidla a hranice
• Brzdy a pohony
• Očekávání a jeho limity
• Motivace a hranice výkonnosti

Najdete řešení v těchto oblastech

• Účinné využití řeči těla a hlasu v osobním i profesním životě,
• emoční náboj slov a jeho správné využití, 
• vystupování před skupinou i jednotlivci,
• asertivní přístupy ve vyjednávání a dosahování dohod,
• řešení konfliktů v různých oblastech života,
• pomohu vám pochopit, jak myslíte,
• pomohu vám pochopit, jak myslí druzí,
• naučím vás, jak poznatky o vlastní mysli i myšlení druhých úspěšně používat ve vedení lidí i při obchodních jednáních,

• naučím vás, jak rozpoznat jazyk toho druhého, přizpůsobit se mu a lépe si tak porozumět.

V čem se zdokonalíte

• Komunikační a prezentační dovednosti,
• zvládání vlastní řeči těla, hlasu i slov,
• správné čtení řeči těla druhých,
• asertivita a vyjednávání v osobním i profesním životě,
• nalezení vnitřní motivace u sebe i u druhých,
• rozpoznání příznaků syndromu vyhoření a jejich účinné zvládnutí, 
• zvládání trémy, nejistoty a přívalu nepříjemných emocí v různých situacích, 
• sebevědomí, sebedůvěra, sebereflexe a jistota v jednání s druhými,
• vědomé vytváření správných návyků a odstranění starých.

Konečnou podobu veškerých seminářů ráda přizpůsobím vašim přáním na základě osobního jednání. Cílem je, aby seminář maximálně naplňoval vaše očekávání a požadavky.

Veškerá poptávka z vaší strany je nezávazná a nevzniká z ní žádný závazek realizace.

Těším se na případné setkání s vámi.

Lenka Kubáčová
lektor, konzultant a kouč

Přidejte se k nám i na Facebooku

Facebook Pagelike Widget

Vybírat můžete i tady

Stáhněte si zdarma

eKnihy zdarma

Nejnovější příspěvky

  1. Turisté v našich hlavách Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Turisté v našich hlavách
  2. Kouzlo jménem všímavost Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kouzlo jménem všímavost
  3. Tajemství ve slovech ukrytá Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tajemství ve slovech ukrytá
  4. Kouzelná rétorika Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kouzelná rétorika
  5. Nové termíny akcí Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nové termíny akcí
  6. Řeč těla, aneb jak tělo promlouvá Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Řeč těla, aneb jak tělo promlouvá
  7. Klíč k vnitřní motivaci Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Klíč k vnitřní motivaci
  8. Asertivita, způsob komunikace i životní styl Napsat komentář
  9. Skryté manipulace v komunikaci Napsat komentář