Rozvoj osobnosti

"Definice šílenství: Dělat věci stále stejným způsobem očekávat pokaždé jiný výsledek." 
Albert Einstein   
Proto vám pomáhám myslet a konat jinak.
Motto
„Přemýšlet do budoucna a pomáhat slovem v dobách rychlých změn.“ 

Rozvoj osobnosti je o pochopení světa uvnitř nás i světa tam venku. Všechny naše úspěchy i neúspěchy jsou důsledkem našich podvědomých očekávání, přesvědčení a návyků, kterým podřizujeme své chování. Proto vám pomáhám pochopit, co se děje ve vašich hlavách, a vedu vás k pozitivním změnám v profesním i osobním životě.

Osvojíte se psychologické a asertivní postupy i mentální metody. Zlepšíte jimi své reakce na vnější podněty i rozhodování. A tím i výsledky nejen v komunikaci a vyjednávání. Posílíte svoji psychickou odolnost v běžném i profesním životě.

Najdete řešení v těchto oblastech

• Účinně využijete řeč těla a hlas v osobním i profesním životě,
• pochopíte emoční náboj slov a jeho správné využití,
• usnadníte si vystupování před skupinou i jednotlivci,
• uplatníte asertivní přístupy ve vyjednávání a dosahování dohod,
• snáz vyřešíte konflikty v různých oblastech života,
• porozumíte tomu, jak myslíte i jak myslí druzí,
• poznatky o myšlení svém i druhých úspěšně použijete ve vedení lidí i obchodních jednáních,

• naučíte se, jak rozpoznat jazyk toho druhého, přizpůsobit se mu a lépe si tak porozumět.

V čem se zdokonalíte

• Komunikační a prezentační dovednosti,
• zvládání vlastní řeči těla, hlasu i slov,
• správné čtení řeči těla druhých,
• asertivita a vyjednávání v osobním i profesním životě,
• nalezení vnitřní motivace u sebe i u druhých,
• rozpoznání příznaků syndromu vyhoření a jejich účinné zvládnutí, 
• zvládání trémy, nejistoty a přívalu nepříjemných emocí v různých situacích, 
• sebevědomí, sebedůvěra, sebereflexe a jistota v jednání s druhými,
• vědomé vytváření správných návyků a odstranění starých.

Bude mi ctí i potěšením podpořit vás na vaší cestě k úspěchu. Napište mi, nebo zavolejte. Ráda se s vámi setkám a připravím vám nabídku na míru. V případě vašeho zájmu o realizaci, domluvíme i místo a termín konání semináře. 

Psychologie hlasu a slov

• Jak mozek pracuje se slovy
• Refraiming a komunikace
• Techniky upoutání pozornosti
• Princip nenápadného ovlivňování
• Priming a Forerův experiment

Klíč k vnitřní motivaci a ...

• Motivace jako součást komunikace
• Vnitřní motivace a jazyk naší mysli
• Návyk a čtyři fáze zručnosti
• Rutina a syndrom vyhoření
• Brzdy a pohony vnitřní motivace

Efektivní komunikace

• Neverbální a verbální komunikace
• Asertivní jednání
• Zvládání konfliktů
• Antimanipulativní stragegie
• Vytvoření souladu

Asertivní přístupy v praxi

• Sebeprosazení a vyjednávání
• Zvládání manipulace a konfliktů
• 3 typy chování a jejich původ
• Test interpersonální vztahů
• Manipulace a spouštěče konfliktů

Prezentační dovednosti a rétorika

• Účinná příprava a typy prezentací
• Jak zaujmout a udržet pozornost
• Verbální a neverbální komunikace
• Práce s trémou a mentální trénink
• Hlasová a dechová cvičení

Řeč těla v profesním jednání

• Proč lžeme a jak lež rozpoznat
• Vliv prvního dojmu na jednání
• Co vyčtete z podání ruky
• Signály tělem a vhodné reakce
• Raport, kdy ho vytvořit a kdy ne

Rozpoznejte skryté manipulace

• Vznik komunikačních stereotypů
• Proč si je předáváme po generace
• Vliv na dětství a utváření identity
• Co si odnášíme do dospělosti
• Nejčastější skryté manipulace
Jak komunikovat jazykem toho druhého a lépe si porozumět
• Podstata a smysl komunikace
• Jak komunikuje váš protějšek
• Komunikace jazykem druhého
• Komunikační stereotypy 
• Nácviky „ladění“ komunikace

Zvládání konfliktních situací

• Podstata a smysl komunikace
• Odhalení podvědomého záměru
• Asertivní puzzle
• Kritické myšlení v praxi
• Správné využití hlasu a řeči těla

Komunikační dovednosti

• Úvod do pravidel komunikace
• Emailová a telefonní komunikace
• Osobní jednání
• Prezentace před skupinou
• Základní sociální potřeby

Asertivita jako životní styl

• Co je to asertivita
• Proč se s asertivitou rodíme
• Co nás odpojuje od asertivity
• Smysl asertivních práv a zásad
• Vědomé mentální techniky

Sebeprezentace a sebeprosazení

• Image a klíčové body jednání
• NLP a klíčová slova
• Umění vedení rozhovoru
• 6 technik pro dobrý dojem
• Rétorika a řeč těla
Soulad a překlenutí povrchové komunikace
• Rozhodující faktory v komunikaci
• Co rozhoduje o úspěchu
• Síla zrcadlení a vedení
• Princip povrchové komunikace
• Techniky k jejímu překlenutí

Účinná písemná komunikace

• Pravidla písemné komunikace
• Specifika elektronické komunikace
• Správná definice záměru
• Vzhled a struktura
• Obsah a forma sdělení

Školení pro školitele

• Průvodce pro školitele
• Psychologie vedení seminářů
• Tipy a triky pro školitele
• Efektivní komunikace
• Princip vedení partner-partner

Konečnou podobu veškerých seminářů ráda přizpůsobím vašim přáním na základě osobního jednání. Cílem je, aby seminář maximálně naplňoval vaše očekávání a požadavky.

Veškerá poptávka z vaší strany je nezávazná a nevzniká z ní žádný závazek realizace.

Těším se na případné setkání s vámi.

Lenka Kubáčová
lektor, konzultant a kouč

Vybírat můžete i tady

Stáhněte si zdarma

eKnihy zdarma

Nejnovější příspěvky

  1. Řeč těla v otázkách a odpovědích Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Řeč těla v otázkách a odpovědích
  2. Proč zachytíme jen 5 % reality Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč zachytíme jen 5 % reality
  3. Učení podle mozku Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Učení podle mozku
  4. Co mají společného emoční bolest, koučování, mentální trénink a NLP Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co mají společného emoční bolest, koučování, mentální trénink a NLP
  5. Metaprogramy, aneb proč si občas nerozumíme Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Metaprogramy, aneb proč si občas nerozumíme
  6. Proč z nás čtení moudrých knih mistry nedělá Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč z nás čtení moudrých knih mistry nedělá
  7. Turisté v našich hlavách Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Turisté v našich hlavách
  8. Kouzlo jménem všímavost Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kouzlo jménem všímavost
  9. Jak úspěšně zvládnout 4 fáze návyku Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak úspěšně zvládnout 4 fáze návyku