Manažerské vzdělávání

Semináře pro manažery najdete tady.

Ve chvíli, kdy vstupujeme na vedoucí pozici, a je jedno v jakém oboru, jsme plni očekávání, nadšení, nápadů a iluzí. Většina z nás je na počátku přesvědčená, že má zcela jasnou představu o tom, jak lidi povede, bude řídit a jak skupina jim svěřená, bude vzkvétat.

Po krátkém čase dochází ke konfrontaci iluzí a nápadů s realitou. Někde se naše nápady potkají s odezvou a realita odpovídá naší představě, jinde je tomu naopak.

U řady lidí, kteří vstoupí na manažerskou pozici, dochází po nějaké době k rozčarování z toho, co vše tato pozice obnáší a leckdy i z toho, že ne vždy jsou lidé ochotni udělat to, co po nich jejich nadřízený žádá.

face-535764_960_720

I po letech praxe se v životě manažera mohou objevit nová úskalí, a to v podobě rutiny a návyků, které přestaly v čase fungovat. A hledáme cestu ven

Proč tomu tak je? A je v našich silách to změnit? Jak dosáhnout toho, aby s námi druzí ochotně spolupracovali, následovali nás a byli ochotni přijímat naše požadavky?

Možná někoho napadne, přikázat, pohrozit a následně zkontrolovat, zda dotyčný úkol splnil. A když ne, „spravedlivě“ ho potrestat, aby si to napříště pamatoval…

Jiného třeba zase napadá, že když slíbí podřízeným dostatečnou odměnu, udělají, co mu na očích vidí… Není divu, že to mnohé z nás napadne, vždyť jsou to „techniky“ v řízení lidí tak běžné.

Doba se mění a lidé s nimi. Dnes jsou lidé již vnitřně mnohem svobodnější. Touží po samostatnosti, osobním rozvoji a růstu. Chtějí za sebou vidět výsledky, na kterých se svými nápady podíleli oni sami a ne jen výsledky, ke kterým je „dotlačili“ druzí.

Proto i řízení a vedení lidí doznává jistých změn. Pokud tyto proměny pochopíme, přijmeme za své a využijeme je při své práci s druhými, zajistíme si tím úspěch i radost z odvedené práce a dosažených výsledků.

leadership-913043_960_720

Na mnohé otázky, které si manažeři, myslící to se svou prací vážně, kladou, najdeme odpovědi v poznatcích z psychologie, neurovědy a dalších souvisejících oborů.

Věda již dnes ví, za jakých podmínek jsme schopni přijmout změnu a proč, kdy se učíme rychleji a jak dosáhnout toho, aby nás lidé následovali s ochotou a odhodláním.

Tyto poznatky jsou dnes v některých firmách zaváděny do praxe. Těmto firmám se říká šťastné a svobodné firmy. A v řadě firem na své zavedení teprve čekají….

Tyto poznatky jsem začlenila i do svých seminářů. Proto v nich najdete odpovědi na řadu otázek, inspirace a nová poznání, jak práci manažera zefektivnit a vytvořit úspěšné prostředí pro sebe i podřízené.

Autor: Lenka Kubáčová

Semináře pro manažery najdete tady.
Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.