Co vám o návycích nejspíš neřekli – 1. díl

1. díl – Když se setká vědomí s podvědomím

Stalo se vám, že jste se rozhodli pro něco nového a vůbec jste nezačali? Zůstalo u úvah, přemítání a činy nikde? Nebo máte za sebou zkušenost, kdy jste odhodlaně vyrazili na cestu za novým návykem, ale do cíle nedošli? Co vede naši mysl k tomu, že nás vrací do starých kolejí?

Před časem mi moje kamarádka vyprávěla, jak objevila skvělý návod k vytvoření návyku za 30 dní. Postupovala podle něj krok za krokem. Vydržela celých 30 dní. Když 30 dní uplynulo, měla radost, že vydržela. Po čase však zjistila, že její „nový návyk“ je ten tam a ona se opět pohybuje ve starých kolejích. Byla zklamaná.

Zeptala jsem se, jaký návyk si chtěla vytvořit. „Rozhodla jsem se, že budu ráno dřív vstávat a začnu chodit na procházky.“, odvětila. „A co byl ten cíl?“, vyzvídala jsem. Nechápavě odvětila, že bude dřív vstávat a začne chodit na procházky.

„A jak sis těch 30 dní užívala?“, tázala jsem se dál. „Těšila jsem se, až je budu mít za sebou.“, reagovala bleskově moje kamarádka. Po krátkém povídání mi bylo jasné, proč ji její podvědomá mysl dovedla po krátké době zpět ke starým návykům a její ranní procházky a dřívější vstávání bylo to tam.

footprints-1189780_960_720Návyk jako změna
Vytvoření nového návyku je pro naši podvědomou mysl změna. A naše podvědomá mysl nemá změny ráda, vyhodnocuje je jako chybu či hrozbu.

Jedním z hlavních úkolů podvědomí je chránit nás. Pokud něco nezná, vyšle do vědomí signál, že se jedná o hrozbu. Nezná to, nemůže nás tedy dostatečně chránit. Tento program si neseme z dob minulých od našich dávných předků. Bez něj by naši předkové v minulosti nepřežili.
Pro nás je důležité mít na paměti, že tento podvědomý program v naší mysli máme a správně s ním naložit.

hands-1461555427fad-1Když se potká vědomí s podvědomím
Podvědomí je to, které umí a koná. Vědomí si přeje a žádá. Když se setká vědomí s podvědomím, podvědomí vždy zvítězí.

Proto je pro naplňování našich životních změn, včetně tvorby nových návyků, důležité, dostat vědomí a podvědomí do souladu.
Ve chvíli, kdy tak neučiníme, začne nám podvědomí naši touhu po změně rozmlouvat, vytváří energii odporu a naše cesta k cíli se komplikuje.
Jak to tedy udělat, abychom vytvořili harmonii mezi vědomím a podvědomím, a cestu k cíli si užili?

Proces versus cílfeeling-697557_960_720
Prvním důležitým krokem je odlišit proces od cíle. Celá řada lidí definuje proces namísto cíle. Stejně tomu bylo i u mé kamarádky, řekla: „Budu dřív vstávat a začnu chodit na procházky.“ To je proces, nikoliv cíl.

Návyk je hustá síť neuronových spojení v našem podvědomí. Mentální mapa, podle které jdeme od chvíle, kdy si ji pevně vytvoříme v naší mysli. Ve chvíli, kdy se rozhodneme jít podle nové mapy, podvědomí nám to rozmlouvá, pokud jsme mu jasně nesdělili svůj cíl. Neví, kam má jít a jakou mapu má vytvořit.

Ve chvíli, kdy si určíte proces namísto cíle, říkáte svému podvědomí: “Budu dělat něco, co neznáš. Ó, to bude těžké.“ Aniž byste si to uvědomili, začnete vytvářet energii odporu. Vaše podvědomí přesně neví, co má dělat a tak vám začne celou akci rozmlouvat.

headache-388876_640Naše podvědomí je doslovné
Podvědomá mysl všemu přiděluje význam. Proto je důležité věnovat pozornost povelům, které jí dáváme. Každý povel, který svému podvědomí vyšleme, plní doslovně. Jinak to neumí. Je to jednoduchý princip: „Ano, můj pane, tvé přání je mi rozkazem.“

Má kamarádka použila výraz: „Začnu chodit na procházky.“ A tak dala svému podvědomí povel, že chce začít. Podvědomí konalo a ona začala.

Ve chvíli, kdy sami sobě říkáte, že chcete s něčím začít, budete začínat stále znovu a znovu. Pořád dokola. Neb přesně tento pokyn jste dali svému podvědomí. A vaše podvědomí doslovně koná a plní vaše povely.

V následujícím díle projdeme krok za krokem, jak si cestu nového návyku co nejvíce usnadnit a zpříjemnit. Podíváme se, jak to v cíli vypadá.

5560436312_88a8d87322_o

Malé shrnutí 
Návyk je změna. A změny podvědomí na počátku odmítá.
Plánujte cíl, ne proces. Zmírníte tím odpor ke změně a celý proces si usnadníte.
Když se potká vědomí s podvědomím, podvědomí vždy zvítězí.
Než začnete tvořit nový návyk, vytvořte harmonii mezi vědomím a podvědomím.
Naše podvědomí doslovně plní naše pokyny. Proto svůj cíl pojmenujte co nejkonkrétněji a nejpřesněji.

Autor: Lenka Kubáčová
Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.