Profesní profil: Lenka Kubáčová

"Definice šílenství: Dělat věci stále stejným způsobem 

očekávat pokaždé jiný výsledek." Albert Einstein   

Proto vám pomáhám myslet a konat jinak.
“Každý den mohu změnit svůj život. Dnes by k tomu byl vhodný den.:)„

Na následujících řádcích najdete informace o mém profesním životě, vzdělání a na co se specializuji. O tom, jak se můj celoživotní koníček stal mojí profesí se dočtete tady.

Absolvovala jsem řadu odborných seminářů v oblasti řízení a vedení lidí, strategického řízení, obchodních dovedností, komunikačních dovedností, tvrdých a měkkých technik řízení, týmové komunikace a spolupráce, zavádění a řízení změn, manažerských stylů, psychologie, typologie, neurolingvistiky, personalistiky, rétoriky, prezentačních a lektorských dovedností a motivace.

Ve svých předchozích profesích jsem získala dlouholeté praktické zkušenosti v řízení a vedení lidí, jednání s klienty, výběrových pohovorech, příjímání a zaškolování nových spolupracovníků, vytváření koncepcí a systémů zaškolení a vedení lidí, řízení pracovníků na pozicích obchodníků i manažerů.

Při realizaci seminářů a vzdělávacích programů využívám i svoji dlouholetou praxi ve vedení lidí. A to včetně jejich výběru, zaškolení, motivace, sebereflexe, sebepoznání a přijímání zodpovědnosti za vlastní činy a výsledky.

Po celou dobu své manažerské praxe jsem aktivně a velmi ráda využívala individuální i skupinové koučování jako součást rozvoje a vedení obchodníků i manažerů. Nyní se aktivně věnuji koučování osobního rozvoje a životního růstu. 

Zkušenosti a praxi jsem získávala především v pozici obchodníka (cca 2 roky) a  ve vyšší manažerské pozici (cca 12 let) u ČMSS, a.s. 

Současně jsem se po celou dobu věnovala lektorské činnosti se specializací na oblasti: bankovnictví, psychologie prodeje a řízení lidí, sebereflexe a její vliv na plánování času, získávání spolupracovníků a práce s nimi, komunikační dovednosti, prezentační dovednosti, motivace a obecná psychologie se zaměřením na typologii, podvědomé vzorce chování a jejich vliv na komunikaci mezi jednotlivci i ve skupinách.

Mojí specializací je lidská mysl a její vliv na dosahování úspěchu, prosperity a ostatních aspektů spokojeného a radostného života.

• principy fungování lidské mysli a sílu podvědomí,
• účinné využití potenciálu lidské mysli,
• mentální trénink a duševní zdraví,
• komunikaci ústní i písemnou,
• úspěšnou rétoriku a řeč těla,
• asertivitu, zvládání konfliktů a sebeprosazení,
• veřejný projev a prezentační dovednosti,

• psychologii v oblasti vztahů, obchodu a vedení lidí,

• týmovou komunikaci a spolupráci,
• změny návyků a vědomou tvorbu správných návyků,
• správnou akceptaci vnějších změn a řízení změn,
• vnitřní motivaci a syndrom vyhoření,
• mentoring pro dosahování úspěchu doma i v práci,
• metody vědomého a aktivního života,
• harmonizaci duše a mysli,

• rozvoj osobnosti a sebepoznání.

• Psychologie prosperity I-VI (PhDr. Lea Paulínová)
• Rozvojový seminář psychologie (PhDr. Lea Paulínová)
• Poruchy osobnosti (PhDr. Lea Paulínová)
• Psychologie pro manažery (PhDr. Lea Paulínová)
• Typologie a její využití v profesní komunikaci
  (PhDr. Lea Paulínová)
• Strategie řízení (Vlastmil Orlita)
• Personal Address Management (Pavel Hrubeš)
• Horsemanship (Josef Liška)
• Rétorika (Alena Špačková)
• Tvorba a obnova týmu (Vilímec a spol.)
• Vedení a rozvoj obchodního týmu
• Řízení změny v obchodním týmu (Josef Liška)
• Manažerské styly (Josef Liška)
• Komunikace, týmová spolupráce a tvorba společné vize
  (Josef Liška)
• Etiketa (Ladislav Špaček) 
• Komunikační dovednosti I+II
• Školení pro školitele I+II (Pavel Zeman)
• Strategické plánování (Vlastimil Orlita)
• Train on the job I-III
• Prezentační dovednosti (Lukáš Kadlec)
• Obchodní příležitosti
• Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku   
  (Michal Dubec)
• Prodejní schůzka
• Manuál pro mozek (Mgr. Alžběta Protivanská)
• Raný vývoj mozku a attachment (PhDr. Petra Winnette)
• Vyjednávání v otázkách a odpovědích
  (Ing. Vít Prokůpek)
• Jak odhalit lež (Ing. Vít Prokůpek)

• Jak si připravit dobrou řeč (Vít Skalický)

• Struktogram a triogram (Vlastimil Orlita)
• Komunikace a asertivita (Vlastimil Orlita)
• Manažerské dovednosti pro vedení týmu (Josef Liška)
• Prezentační dovednosti a rétorika pro zkušené lektory
  (Alena Špačková)
• Techniky řízení II. - koučování a řízení podle cílů
  (Vlastimil Orlita)
• Marketing (Ivo Toman)
• Nabídka, která opravdu prodává (Ivo Toman)
• Strategie (Ivo Toman)
• Zavádění změn ve firmách (Ivo Toman)
• Online Academy – marketing (David Kirš)
• Workshop Narativní systemický přístup (Josef Liška)
• Akviziční a servisní telefonát (Josef Liška)
• Kurz Řeč těla a NLP (Peter Sasín)
• NLP a principy kódování mysli (Peter Sasín)
• Obchodní myšlení (Jan Laibl)
• 3x o komunikaci (PhDr. Michaela Peterková)
• Prosperity Academy – roční vzdělávací program  
• NLP a práce s podvědomými programy (Peter Sasín)
• Asertivita, restart: Jak se prosadit 
• Jak na PowerPoint chytře (Tomáš Langer)
• Tvorba moderních a atraktivních materiálů     
  (Tomáš Langer)
• Základy pro svět prezentací (Lukáš Hrdlička)
• Konference: Principy vítězů s Randy Gagem
• Jak vzdělávat děti (Petra Krupková)
• Rétorika: Hlas, rádce i zrádce (Mgr. Jarmila Skopalová)
• Kurz psychologie: Pohoda v práci
  (PhDr. Michaela Peterková)
• Kurz psychologie: Psychologie a psychika
  (PhDr. Michaela Peterková)

 

Neurolingvistice a jejímu účinnému využití v běžném i profesním životě.

Koučování, NLP konzultacím, specializovanému poradenství a mentálním tréninkům.

Skupinovému vzdělávání pro firmy i širokou veřejnostpořádám rozvojové semináře, workshopy i přednášky osobního růstu a sebepoznání.

Semináře osobního růstu jsou se zaměřením: NLP a alternativní psychologie, vliv podvědomí na dosahování výsledků a utváření vnější reality, účinná komunikace, asertivní přístupy, prezentační dovednosti a veřejný projev, rétorika a sebeprosazení, řeč těla a její význam i využití v komunikaci, vnitřní motivace a rizika synddromu vyhoření, účinné metody zvládání trémy, sebereflexe a její vliv na plánování času i výkon a výsledek, efektivní řízení změn aneb řízení změn podle mozku, týmová spolupráce, personalistika, obchodní a manažerské dovednosti.

Přednášky osobního růstu jsou na téma: Podvědomé hrátky se slovy, Emoční vývoj dítěte, Jak z řeči těla poznat lháře, Jak zvládnout puberťáka a další.

Dnes je již obecně známo a vědecky potvrzeno, že systém podvědomých přesvědčení, postojů a návyků utváří naše chování. Chování utváří naše výsledky. Výsledky jsou pilířem úspěchu firem i jednotlivce.

Proto vám pomáhám rozpoznat, co vás brzdí a co posouvá vpřed. A jak s tím účinně pracovat k dosažení prospěšných proměn ve svém chování, komunikaci a výsledcích.

Učím postupy a metody, které vám pomohou opustit podvědomé strategie nezdaru, ulevit od emoční bolesti, najít řešení a udělat potřebné kroky k radostnému bytí a dosahování úspěchu. 

Osvojíte si způsoby, jak správně pracovat se slovy, myšlenkami i pocity. Najdete příčiny svých nezdarů a dokážete je odstranit. Začneme konat jinak a dosahovat tak nových, lepších výsledků.

Spolupracuji s organizacemi a lidmi, jejichž činnost je úzce spojena s mými aktivitami. Především se společnostmi a organizacemi: 1. VOX a.s., Centrum D8 o. p. s. (vzdělávání pěstounů), Šance na vzdělání o. p. s. (Projekt „Šance na restart 2“ pro OZP) a projekt přímé pomoci, vzdělávání a prosperity YeahCoach.

Stáhněte si zdarma

Inspirace pro každý den

Nejnovější příspěvky

  1. Řeč těla v otázkách a odpovědích Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Řeč těla v otázkách a odpovědích
  2. Proč zachytíme jen 5 % reality Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč zachytíme jen 5 % reality
  3. Učení podle mozku Napsat komentář
  4. Educio IT kurzy, vývoj aplikací Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Educio IT kurzy, vývoj aplikací
  5. Zinzino | Zdraví a psychická rovnováha Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zinzino | Zdraví a psychická rovnováha
  6. Šance na vzdělání | Šance na restart Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Šance na vzdělání | Šance na restart
  7. Co mají společného emoční bolest, koučování, mentální trénink a NLP Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co mají společného emoční bolest, koučování, mentální trénink a NLP
  8. Metaprogramy, aneb proč si občas nerozumíme Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Metaprogramy, aneb proč si občas nerozumíme
  9. Psychologie hlasu a slov Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Psychologie hlasu a slov