Profil lektora: Lenka Kubáčová

"Definice šílenství: Dělat věci stále stejným způsobem 
očekávat pokaždé jiný výsledek." 

Albert Einstein   

Proto vám pomáhám myslet a konat jinak.
“Každý den mohu změnit svůj život. Dnes by k tomu byl vhodný den.🙂„

Absolvovala jsem řadu odborných seminářů v oblasti řízení a vedení lidí, komunikačních dovedností, typologie, tvrdých a měkkých technik řízení, manažerských stylů, psychologie, neurolingvistiky, personalistiky, rétoriky a motivace.

Ve svých předchozích profesích jsem získala dlouholeté praktické zkušenosti v řízení a vedení lidí, jednání s klienty, výběrových pohovorech, příjímání a zaškolování nových spolupracovníků, vytváření koncepcí a systémů zaškolení a vedení lidí, řízení pracovníků na pozicích obchodníků i manažerů.

Při realizaci seminářů a vzdělávacích programů využívám i svoji dlouholetou praxi ve vedení lidí, kteří pracují na živnostenský list. A to včetně jejich výběru, zaškolení, motivace, sebereflexe, sebepoznání a přijímání zodpovědnosti za vlastní činy a výsledky.

Po celou dobu své manažerské praxe jsem aktivně a velmi ráda využívala koučování při řízení a vedení obchodníků i manažerů. Nyní se aktivně věnuji koučování osobního rozvoje a životního růstu. 

Zkušenosti a praxi jsem získávala cca 2 roky v pozici obchodníka a cca 12 let ve vyšší manažerské pozici u ČMSS, a.s.

Současně jsem se po celou dobu věnovala lektorské činnosti se specializací na oblasti: bankovnictví, psychologie prodeje a řízení lidí, sebereflexe a její vliv na plánování času, získávání spolupracovníků a práce s nimi, komunikační dovednosti, prezentační dovednosti, motivace a obecná psychologie se zaměřením na typologii, podvědomé vzorce chování a jejich vliv na komunikaci mezi jednotlivci i ve skupinách.

Mojí specializací je lidská mysl a její vliv na dosahování úspěchu, prosperity a ostatních aspektů spokojeného a radostného života.

• principy fungování lidské mysli a sílu podvědomí,
• účinné využití potenciálu lidské mysli,
• mentální trénink a duševní zdraví,
• komunikaci ústní i písemnou,
• úspěšnou rétoriku a řeč těla,
• asertivní přístupy a sebeprosazení,
• veřejný projev a prezentační dovednosti,

• psychologii v oblasti vztahů, obchodu a vedení lidí,

• změny návyků a vědomou tvorbu správných návyků,
• správnou akceptaci vnějších změn a řízení změn,
• iniciaci a realizaci vnitřních změn,
• mentoring pro dosahování úspěchu doma i v práci,
• metody vědomého a aktivního života,
• harmonizaci duše a mysli,

• rozvoj osobnosti a sebepoznání.

• Psychologie prosperity I-VI (Lea Paulínová)
• Rozvojový seminář psychologie (Lea Paulínová)
• Strategie řízení (Vlastmil Orlita)
• Personal Address Management (Pavel Hrubeš)
• Rétorika (Alenou Špačková)
• Tvorba a obnova týmu
• Vedení a rozvoj obchodního týmu
• Řízení změny v obchodním týmu
• Manažerské styly (Josef Liška)
• Komunikace, týmová spolupráce a tvorba společné vize
  (Josef Liška)
• Etiketa (Ladislavem Špačkem) 
• Komunikační dovednosti I+II
• Školení pro školitele I+II (Pavel Zeman)
• Strategické plánování
• Train on the job I-III
• Prezentační dovednosti
• Obchodní příležitosti

• Prodejní schůzka

• Struktogram a triogram (Vlastimil Orlita)
• Komunikace a asertivita (Vlastimil Orlita)
• Manažerské dovednosti pro vedení týmu (Josef Liška)
• Techniky řízení II. - koučování a řízení podle cílů
  (Vlastimil Orlita)
• Online Academy – marketing (David Kirš)
• Workshop Narativní systemický přístup (Josef Liška)
• Akviziční a servisní telefonát (Josef Liška)
• Kurz Řeč těla a NLP (Peter Sasín)
• NLP a tajemství programování budoucnosti
  (Peter Sasín)
• Brain Based Coaching
• Podnikatelé v akci a praxi
• Prosperity Academy – roční vzdělávací program  
• NLP a tajemství programování prosperity (Peter Sasín)
• Restart: Jak se prosadit 
• Jak na PowerPoint chytře (Tomáš Langer)

• Konference: Principy vítězů s Randy Gagem

Neurolingvistice a jejímu účinnému využití v běžném i profesním životě.

Učím postupy a metody, které vám pomohou opustit podvědomé strategie nezdaru, ulevit od emoční bolesti, najít řešení a udělat potřebné kroky k radostnému bytí a dosahování úspěchu. Osvojíte si způsoby, jak správně pracovat se slovy, myšlenkami i pocity. Najdete příčiny svých nezdarů a dokážete je odstranit. Začneme konat jinak a dosahovat tak nových, lepších výsledků.

Koučování, NLP konzultacím, specializovanému poradenství a tréninkům.

Skupinovému vzdělávání pro firmy i širokou veřejnost, pořádám semináře, workshopy i přednášky osobního růstu a sebepoznání.

Seminářům osobního růstu se zaměřením: NLP a alternativní psychologie, vliv podvědomí na dosahování výsledků a utváření vnější reality, účinná komunikace, asertivní přístupy, prezentační dovednosti a veřejný projev, rétorika a sebeprosazení, řeč těla a její význam i využití v komunikaci, motivace, účinné metody zvládání trémy, sebereflexe a její vliv na plánování času i výkon a výsledek, efektivní řízení změn aneb řízení změn podle mozku, týmová spolupráce, personalistika, obchodní a manažerské dovednosti.

Přednáškám osobního růstu na téma: Podvědomé hrátky se slovy, Emoční vývoj dítěte, Jak z řeči těla poznat lháře, Jak zvládnout puberťáka a další.

Spolupracuji s organizacemi a lidmi, jejichž činnost je úzce spojena s mými aktivitami, především se vzdělávacími společnostmi 1. VOX a.s. a Aveni s.r.o., Centrem D8 (vzdělávání pěstounů) a projektem přímé pomoci, vzdělávání a prosperity YeahCoach.

Přidejte se k nám i na Facebooku

Facebook Pagelike Widget

Stáhněte si zdarma

Inspirace pro každý den

Nejnovější příspěvky

  1. Kouzelná rétorika Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kouzelná rétorika
  2. Magie hlasu a slov Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Magie hlasu a slov
  3. Jak z řeči těla poznat lháře Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak z řeči těla poznat lháře
  4. Tajemství ve slovech ukrytá Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tajemství ve slovech ukrytá
  5. Specializované poradenství a tréninky Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Specializované poradenství a tréninky
  6. Úspěšná prezentace a sebeprosazení Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Úspěšná prezentace a sebeprosazení
  7. Jak tělo promlouvá, aneb čtěte řeč těla s lehkostí Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak tělo promlouvá, aneb čtěte řeč těla s lehkostí
  8. Týmová komunikace a spolupráce Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Týmová komunikace a spolupráce
  9. Klíč k vnitřní motivaci Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Klíč k vnitřní motivaci