Profesní profil: Lenka Kubáčová

"Definice šílenství: Dělat věci stále stejným způsobem 

očekávat pokaždé jiný výsledek." Albert Einstein   

Proto vám pomáhám myslet a konat jinak.
“Každý den mohu změnit svůj život. Dnes by k tomu byl vhodný den.:)„

Na následujících řádcích najdete informace o mém profesním životě, vzdělání a na co se specializuji. O tom, jak se můj celoživotní koníček stal mojí profesí se dočtete tady.

Absolvovala jsem řadu odborných seminářů v oblasti řízení a vedení lidí, strategického řízení, obchodních dovedností, komunikačních dovedností, tvrdých a měkkých technik řízení, týmové komunikace a spolupráce, zavádění a řízení změn, manažerských stylů, psychologie, typologie, neurolingvistiky, personalistiky, rétoriky, prezentačních a lektorských dovedností a motivace.

Ve svých předchozích profesích jsem získala dlouholeté praktické zkušenosti v řízení a vedení lidí, jednání s klienty, výběrových pohovorech, příjímání a zaškolování nových spolupracovníků, vytváření koncepcí a systémů zaškolení a vedení lidí, řízení pracovníků na pozicích obchodníků i manažerů.

Při realizaci seminářů a vzdělávacích programů využívám i svoji dlouholetou praxi ve vedení lidí. A to včetně jejich výběru, zaškolení, motivace, sebereflexe, sebepoznání a přijímání zodpovědnosti za vlastní činy a výsledky.

Po celou dobu své manažerské praxe jsem aktivně a velmi ráda využívala individuální i skupinové koučování jako součást rozvoje a vedení obchodníků i manažerů. Nyní se aktivně věnuji koučování osobního rozvoje a životního růstu. 

Zkušenosti a praxi jsem získávala především v pozici obchodníka (cca 2 roky) a  ve vyšší manažerské pozici (cca 12 let) u ČMSS, a.s. 

Současně jsem se po celou dobu věnovala lektorské činnosti se specializací na oblasti: bankovnictví, psychologie prodeje a řízení lidí, sebereflexe a její vliv na plánování času, získávání spolupracovníků a práce s nimi, komunikační dovednosti, prezentační dovednosti, motivace a obecná psychologie se zaměřením na typologii, podvědomé vzorce chování a jejich vliv na komunikaci mezi jednotlivci i ve skupinách.

Mojí specializací je lidská mysl a její vliv na dosahování úspěchu, prosperity a ostatních aspektů spokojeného a radostného života.

• principy fungování lidské mysli a sílu podvědomí,
• účinné využití potenciálu lidské mysli,
• mentální trénink a duševní zdraví,
• komunikaci ústní i písemnou,
• úspěšnou rétoriku a řeč těla,
• asertivitu, zvládání konfliktů a sebeprosazení,
• veřejný projev a prezentační dovednosti,

• psychologii v oblasti vztahů, obchodu a vedení lidí,

• týmovou komunikaci a spolupráci,
• změny návyků a vědomou tvorbu správných návyků,
• správnou akceptaci vnějších změn a řízení změn,
• vnitřní motivaci a syndrom vyhoření,
• mentoring pro dosahování úspěchu doma i v práci,
• metody vědomého a aktivního života,
• harmonizaci duše a mysli,

• rozvoj osobnosti a sebepoznání.

• Psychologie prosperity I-VI (PhDr. Lea Paulínová)
• Rozvojový seminář psychologie (PhDr. Lea Paulínová)
• Poruchy osobnosti (PhDr. Lea Paulínová)
• Psychologie pro manažery (PhDr. Lea Paulínová)
• Typologie a její využití v profesní komunikaci
  (PhDr. Lea Paulínová)
• Strategie řízení (Vlastmil Orlita)
• Personal Address Management (Pavel Hrubeš)
• Horsemanship (Josef Liška)
• Rétorika (Alena Špačková)
• Tvorba a obnova týmu (Vilímec a spol.)
• Vedení a rozvoj obchodního týmu
• Řízení změny v obchodním týmu (Josef Liška)
• Manažerské styly (Josef Liška)
• Komunikace, týmová spolupráce a tvorba společné vize
  (Josef Liška)
• Etiketa (Ladislav Špaček) 
• Komunikační dovednosti I+II
• Školení pro školitele I+II (Pavel Zeman)
• Strategické plánování (Vlastimil Orlita)
• Train on the job I-III
• Prezentační dovednosti (Lukáš Kadlec)
• Obchodní příležitosti
• Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku   
  (Michal Dubec)
• Prodejní schůzka
• Manuál pro mozek (Mgr. Alžběta Protivanská)
• Raný vývoj mozku a attachment (PhDr. Petra Winnette)
• Vyjednávání v otázkách a odpovědích
  (Ing. Vít Prokůpek)
• Jak odhalit lež (Ing. Vít Prokůpek)

• Jak si připravit dobrou řeč (Vít Skalický)

• Struktogram a triogram (Vlastimil Orlita)
• Komunikace a asertivita (Vlastimil Orlita)
• Manažerské dovednosti pro vedení týmu (Josef Liška)
• Prezentační dovednosti a rétorika pro zkušené lektory
  (Alena Špačková)
• Techniky řízení II. - koučování a řízení podle cílů
  (Vlastimil Orlita)
• Marketing (Ivo Toman)
• Nabídka, která opravdu prodává (Ivo Toman)
• Strategie (Ivo Toman)
• Zavádění změn ve firmách (Ivo Toman)
• Online Academy – marketing (David Kirš)
• Workshop Narativní systemický přístup (Josef Liška)
• Akviziční a servisní telefonát (Josef Liška)
• Kurz Řeč těla a NLP (Peter Sasín)
• NLP a principy kódování mysli (Peter Sasín)
• Obchodní myšlení (Jan Laibl)
• 3x o komunikaci (PhDr. Michaela Peterková)
• Prosperity Academy – roční vzdělávací program  
• NLP a práce s podvědomými programy (Peter Sasín)
• Asertivita, restart: Jak se prosadit 
• Jak na PowerPoint chytře (Tomáš Langer)
• Tvorba moderních a atraktivních materiálů     
  (Tomáš Langer)
• Základy pro svět prezentací (Lukáš Hrdlička)
• Konference: Principy vítězů s Randy Gagem
• Jak vzdělávat děti (Petra Krupková)
• Rétorika: Hlas, rádce i zrádce (Mgr. Jarmila Skopalová)
• Kurz psychologie: Pohoda v práci
  (PhDr. Michaela Peterková)
• Kurz psychologie: Psychologie a psychika
  (PhDr. Michaela Peterková)

 

Neurolingvistice a jejímu účinnému využití v běžném i profesním životě.

Koučování, NLP konzultacím, specializovanému poradenství a mentálním tréninkům.

Skupinovému vzdělávání pro firmy i širokou veřejnostpořádám rozvojové semináře, workshopy i přednášky osobního růstu a sebepoznání.

Semináře osobního růstu jsou se zaměřením: NLP a alternativní psychologie, vliv podvědomí na dosahování výsledků a utváření vnější reality, účinná komunikace, asertivní přístupy, prezentační dovednosti a veřejný projev, rétorika a sebeprosazení, řeč těla a její význam i využití v komunikaci, vnitřní motivace a rizika synddromu vyhoření, účinné metody zvládání trémy, sebereflexe a její vliv na plánování času i výkon a výsledek, efektivní řízení změn aneb řízení změn podle mozku, týmová spolupráce, personalistika, obchodní a manažerské dovednosti.

Přednášky osobního růstu jsou na téma: Podvědomé hrátky se slovy, Emoční vývoj dítěte, Jak z řeči těla poznat lháře, Jak zvládnout puberťáka a další.

Dnes je již obecně známo a vědecky potvrzeno, že systém podvědomých přesvědčení, postojů a návyků utváří naše chování. Chování utváří naše výsledky. Výsledky jsou pilířem úspěchu firem i jednotlivce.

Proto vám pomáhám rozpoznat, co vás brzdí a co posouvá vpřed. A jak s tím účinně pracovat k dosažení prospěšných proměn ve svém chování, komunikaci a výsledcích.

Učím postupy a metody, které vám pomohou opustit podvědomé strategie nezdaru, ulevit od emoční bolesti, najít řešení a udělat potřebné kroky k radostnému bytí a dosahování úspěchu. 

Osvojíte si způsoby, jak správně pracovat se slovy, myšlenkami i pocity. Najdete příčiny svých nezdarů a dokážete je odstranit. Začneme konat jinak a dosahovat tak nových, lepších výsledků.

Spolupracuji s organizacemi a lidmi, jejichž činnost je úzce spojena s mými aktivitami. Především se společnostmi a organizacemi: 1. VOX a.s., Centrum D8 o. p. s. (náhradní rodinná péče), Šance na vzdělání o. p. s. (Projekt „Šance na restart“ pro OZP).

Stáhněte si zdarma

Inspirace pro každý den

Nejnovější příspěvky

Když zazní dětské „A proč?“

Na chvilku se zastavte. Přivřete oči, zasněte se. Ať už jsou dnes vaše děti jakkoliv velké, vybavte si ve své mysli vzpomínku na některý z okamžiků, když byly ještě malé. Nechte ze svých vzpomínek vytanout okamžik, kdy se vaše dítko ptá: „A proč?“. Jak jste tehdy reagovali? Odpovězte si spontánně, bez přemýšlení.

  1. Proč náš mozek potřebuje čas Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč náš mozek potřebuje čas
  2. Jak často zažíváte mentální jojo efekt? Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak často zažíváte mentální jojo efekt?
  3. Proč naslouchat vlastním myšlenkám Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč naslouchat vlastním myšlenkám
  4. Řeč těla v otázkách a odpovědích Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Řeč těla v otázkách a odpovědích
  5. Proč zachytíme jen 5 % reality Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč zachytíme jen 5 % reality
  6. Učení podle mozku Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Učení podle mozku
  7. Co mají společného emoční bolest, koučování, mentální trénink a NLP Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co mají společného emoční bolest, koučování, mentální trénink a NLP
  8. Metaprogramy, aneb proč si občas nerozumíme Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Metaprogramy, aneb proč si občas nerozumíme
  9. Proč z nás čtení moudrých knih mistry nedělá Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč z nás čtení moudrých knih mistry nedělá