Emoční vývoj dítěte

"Definice šílenství: Dělat věci stále stejným způsobem očekávat pokaždé jiný výsledek." 

Albert Einstein   

Proto vám pomáhám myslet a konat jinak.

„Odstraňujme slzy dětí. Květy nesnášívají dlouhé deště.“ Jean Paul

Vývoj osobnosti každého z nás je dlouhý a leckdy i nelehký proces, ve kterém hraje velkou roli náš vnitřní svět (genetika) a vnější svět (především výchova). A to, jak se propojí, rozhodne do velké míry o tom, co z nás tzv. vyroste, kým se staneme.

Nemalý vliv má i prostředí, ve kterém vyrůstáme a lidé, které na cestě životem potkáváme.

Hlavní roli v utváření osobnosti hraje vývoj mozku a mysli. Mozek se staví postupně, cca do 23-25 let. Mysl se rodí z činnosti mozku. Jsou to procesy, které v mozku probíhají. Způsob našeho myšlení, vnímání sebe sama, lidí a světa tam venku.

Náš emoční vývoj a utváření vlastní identity probíhá od narození až do dospělosti. Procházíme jednotlivými fázemi, každá má svá specifika. Utváří se konkrétní prvky růstu, které jsou pro nás v dospělosti důležité. Současně každá fáze nese s sebou i prvky ohrožení.

Úspěšné utvoření prvků růstu je důležitým předpokladem, abychom dokázali v životě partnersky obstát, prosadit se bez přehnané agrese či citového vydírání. Důležité pro to, abychom žili radostný, harmonický a spokojený život.

Eriksonova teorie i attachment v mnohém pomáhají k lepšímu pochopení zdravého vývoje i hlavních překážek, které se mohou na cestě utváření identity objevit. I tomu, jak s nimi pracovat, zpracovat je a odstranit ze svého života i života svých dětí.

Ráda se s vámi potkám na přednášce, kde si budeme povídat o tom, jak se naše osobnost utváří. I jak naše děti vést a podporovat, aby se staly zdravě sebevědomými osobnostmi, které dokážou uplatnit nadání a talenty, se kterými přišly na tento svět.

Co vám účast na přednášce přinese

 • Pomůže vám lépe porozumět jednotlivým vývojovým fázím osobnosti.
 • Naučíte se pracovat s přístupy, které jsou v jednotlivých fázím prospěšné a užitečné.
 • Porozumíte hlubšímu významu slov a jejich vlivu na utváření osobnosti vašich dětí.
 • Snížíte riziko emočních zranění, která si leckdy z dětství odnášíme do dospělosti.
 • Porozumíte lépe i sami sobě a svým případným emočním zraněním.
 • Najdete laskavé a partnerské způsoby, jak podporovat zdravý růst osobnosti vlastních dětí.
 • Naučíte své děti sebedůvěře, sebeúctě a sebevědomí.
 • Podpoříte je na jejich vlastní cestě utváření hodnot, víry a přesvědčení.

Přednáška udělá radost a přinese prospěšná poznání těm, kteří chtějí

 • svým dětem vědomě a radostně na jejich cestě životem pomáhat,
 • učit se novým věcem a díky nim se s dětmi více radovat,
 • pochopit své vnitřní limity a přesvědčení,
 • učit se od svých dětí,
 • být jim životním parťákem,
 • vychovávat své děti s lehkostí, hravostí i zdravým nadhledem.

Přednáška je vedena hravou formou, jejíž součástí je živá diskuse s účastníky.
13. 6. 2024 Čtvrtek
16.00 – 19.00 hod.
Vzdělávací centrum
Českolipská 1112
276 01 Mělník 
Max. počet míst: 6
 • Stádia vývoje osobnosti dle E. Eriksona
 • Utváření identity a ega
 • Příčiny krize identity a jak je odstranit
 • Vznik kompetencí a jejich důležitost
 • Vliv slov na utváření osobnosti dítěte
 • Co je to podmíněná láska a co způsobí
 • Centrum vnějšího hodnocení
 • Attachment a vývoj mozku i mysli
 • Jak vzniká nesebevědomí

 

Lektor: Lenka Kubáčová

  Vaše jméno a příjmení

  Vaše adresa

  Váš email

  Váš telefon

  Seznam ostatních účastníků (vyplňte pouze v případě hromadné objednávky)
  Doplňte jméno, příjmení, telefon a email

  Označte místo a termín konání
  Vzdělávací centrum Mělník

  Cena přednášky (označte)
  1400,- Kč přednáška a osoba
  Jiná cena (vyplňte částku v případě, že vlastníte Bonusový nebo Dárkový certifikát a chcete ho uplatnit)

  Kód Bonusového/Dárkového certifikátu (vyplňte, pokud ho na tuto akci uplatňujete)

  Poznámka (doplňující údaje)

  Odesláním vyplněné přihlášky potvrzuji souhlas s Podmínkami pro zpracování osobních údajůObchodními podmínkami pořádání otevřených seminářů a přednášek

  Emoční vývoj dítěte

  Zaujala vás některá z akcí, ale termín nevyhovuje nebo zatím není vypsaný? Připravila jsem službu právě pro vás.

  Vložte svůj e-mail, ráda se vám ozvu hned, jak budou nové termíny vypsané.

  Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.

  Stáhněte si zdarma

  Vzdělávání pro firmy a podnikatele

  Nejnovější příspěvky

  1. Řeč těla v otázkách a odpovědích Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Řeč těla v otázkách a odpovědích
  2. Proč zachytíme jen 5 % reality Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč zachytíme jen 5 % reality
  3. Učení podle mozku Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Učení podle mozku
  4. Co mají společného emoční bolest, koučování, mentální trénink a NLP Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co mají společného emoční bolest, koučování, mentální trénink a NLP
  5. Metaprogramy, aneb proč si občas nerozumíme Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Metaprogramy, aneb proč si občas nerozumíme
  6. Proč z nás čtení moudrých knih mistry nedělá Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč z nás čtení moudrých knih mistry nedělá
  7. Turisté v našich hlavách Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Turisté v našich hlavách
  8. Kouzlo jménem všímavost Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kouzlo jménem všímavost
  9. Jak úspěšně zvládnout 4 fáze návyku Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak úspěšně zvládnout 4 fáze návyku