Emoční vývoj dítěte

"Definice šílenství: Dělat věci stále stejným způsobem očekávat pokaždé jiný výsledek." 

Albert Einstein   

Proto vám pomáhám myslet a konat jinak.

„Odstraňujme slzy dětí. Květy nesnášívají dlouhé deště.“ Jean Paul

Pokud chceme, aby byl život kolem nás lepší, radostnější, zmírnila se zloba, zlost, agrese, lži či úskoky a přibývalo těch, kteří dokáží milovat sebe i druhé, partnersky vycházet s druhými a šířit kolem sebe úctu, radost, lásku, harmonii, pak je důležité začít u sebe a svých dětí.

Náš emoční vývoj a utváření vnitřní identity probíhá od narození až do dospělosti. Procházíme jednotlivými fázemi, každá má svá specifika. V každé životní fázi se utváří konkrétní prvky růstu, které jsou pro nás v dospělosti důležité. Současně každá fáze nese s sebou i prvky ohrožení.

Úspěšné utvoření prvků růstu je naším nezbytným charakterovým předpokladem, abychom dokázali v životě partnersky obstát, prosadit se bez přehnané agrese či citového vydírání. Důležité pro to, abychom žili radostný, harmonický a spokojený život.

Naše rodiče nás vychovávali nejlépe, jak uměli. Přesto si řada z nás nese do života různá emoční zranění a vnitřní limity, které se nám promítají do kvality našeho života i výchovy našich dětí.

Pokud však poznáte a porozumíte tomu, jak se naše identita utváří, k čemu v jednotlivých fázích dochází a co vše můžete pro úspěšný vývoj osobnosti svých dětí udělat, pak můžete zpřetrhat červenou nit emočních zranění i limitujících návyků a přesvědčení, která se často táhne z generace na generaci. Můžete podpořit zdravý emoční vývoj osobnosti svých děti a současně uzdravit případná vlastní emoční zranění.

Eriksonova teorie může v mnohém pomoci k lepšímu pochopení zdravého vývoje i hlavních překážek, které se mohou na cestě utváření identity objevit. I tomu, jak s nimi pracovat, zpracovat je a odstranit ze svého života i života svých dětí.

Co vám účast na přednášce přinese

 • Pomůže vám lépe porozumět jednotlivým vývojovým fázím osobnosti.
 • Naučíte se pracovat s přístupy, které jsou v jednotlivých fázím prospěšné a užitečné.
 • Porozumíte hlubšímu významu slov a jejich vlivu na utváření osobnosti vašich dětí.
 • Snížíte riziko emočních zranění, která si leckdy z dětství odnášíme do dospělosti.
 • Porozumíte lépe i sami sobě a svým případným emočním zraněním.
 • Najdete laskavé a partnerské způsoby, jak podporovat zdravý růst osobnosti vlastních dětí.
 • Naučíte své děti sebedůvěře, sebeúctě a sebevědomí.
 • Podpoříte je na jejich vlastní cestě utváření hodnot, víry a přesvědčení.

Přednáška udělá radost a přinese prospěšná poznání těm, kteří chtějí

 • svým dětem vědomě a radostně na jejich cestě životem pomáhat,
 • učit se novým věcem a díky nim se s dětmi více radovat,
 • pochopit své vnitřní limity a přesvědčení,
 • učit se od svých dětí,
 • být jim životním parťákem,
 • vychovávat své děti s lehkostí, hravostí i zdravým nadhledem.

Přednáška je vedena hravou formou, jejíž součástí je živá diskuse s účastníky.
18. 2. 2019 Pondělí
16.00 – 19.00 hod.
Vzdělávací centrum
Českolipská 1112
276 01 Mělník 
Max. počet volných míst: 5    
 • Stádia vývoje osobnosti dle E. Eriksona
 • Utváření identity a ega
 • Příčiny krize identity a jak je odstranit
 • Vznik kompetencí a jejich důležitost
 • Vliv slov na utváření osobnosti dítěte
 • Co je to podmíněná láska a co způsobí
 • Centrum vnějšího hodnocení
 • Jak vzniká nesebevědomí

 

Lektor: Lenka Kubáčová

Vaše jméno a příjmení

Vaše adresa

Váš email

Váš telefon

Seznam ostatních účastníků (vyplňte pouze v případě hromadné objednávky)
Doplňte jméno, příjmení, telefon a email

Označte místo a termín konání
Vzdělávací centrum Mělník

Cena přednášky (označte)
600,- Kč přednáška a osoba
Jiná cena (vyplňte částku v případě, že vlastníte Bonusový nebo Dárkový certifikát a chcete ho uplatnit)

Kód Bonusového/Dárkového certifikátu (vyplňte, pokud ho na tuto akci uplatňujete)

Poznámka (doplňující údaje)

Odesláním vyplněné přihlášky potvrzuji souhlas s Podmínkami pro zpracování osobních údajů a Obchodními podmínkami pořádání otevřených seminářů a přednášek

Emoční vývoj dítěteChcete mít přehled o termínech a akcích v dostatečném předstihu?

 

Připravila jsem službu právě pro vás.

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.

Přidejte se k nám i na Facebooku

Facebook Pagelike Widget

Stáhněte si zdarma

Vzdělávání pro firmy a podnikatele

Nejnovější příspěvky

 1. Kouzelná rétorika Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kouzelná rétorika
 2. Magie hlasu a slov Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Magie hlasu a slov
 3. Jak z řeči těla poznat lháře Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak z řeči těla poznat lháře
 4. Tajemství ve slovech ukrytá Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tajemství ve slovech ukrytá
 5. Specializované poradenství a tréninky Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Specializované poradenství a tréninky
 6. Úspěšná prezentace a sebeprosazení Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Úspěšná prezentace a sebeprosazení
 7. Jak tělo promlouvá, aneb čtěte řeč těla s lehkostí Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak tělo promlouvá, aneb čtěte řeč těla s lehkostí
 8. Týmová komunikace a spolupráce Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Týmová komunikace a spolupráce
 9. Klíč k vnitřní motivaci Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Klíč k vnitřní motivaci