Proč z nás čtení moudrých knih mistry nedělá

Znát ještě neznamená umět. Mezi těmito dvěma pojmy je obrovský rozdíl. Čtení moudrých knih a návodů z nás mistry neudělá. Teprve ve chvíli, kdy začneme konat, vykročili jsme na cestu k mistrovství.

Znát neznamená umět

Vědět, znát je fajn, ale když to nezačnete dělat, příliš se ve vašem životě nezmění. Vytvoření nových, prospěšných návyků, podvědomých zručností je cesta k příznivé a prosperující změně ve vašem životě.

Říká se, že motivace bez kompetence je nebezpečná. Naše kompetence se skládají ze znalostí, zkušeností a dovedností. Každá část se utváří v naší mysli jiným způsobem.

Abychom si správně osvojili nové návyky, nezbytné pro náš úspěch i radost ze života a byli spokojení s výsledky, potřebujeme účinně zapojit procedurální paměť.

K jejímu účinnému zapojení je nezbytný správný trénink těla i mysli.

Tři paměťové banky

Naše mysl má 3 základní paměťové banky. Centra, do kterých rozděluje a ukládá vše, co nasbíráme na cestě životem.

Každá tato „paměťová banka“ se zapojuje v jiný okamžik a potřebné poznatky se do ní ukládají jiným způsobem.

Není důležité přesně vědět, jak jsou v naší mysli jednotlivé „banky“ rozprostřeny a uspořádány, jak přesně fungují. Důležité je si uvědomit, kdy a jakým způsobem se zapojují, co nám to přináší, v čem nás to může i limitovat. A jak je správně využít, abychom život, změny i nové návyky zvládali s větší lehkostí a radostí.

network-440738_960_720-1Epizodická paměť

Epizodická paměť uloží vše, co jsme prožili, naše zkušenosti, vzpomínky. Jsou spojeny s emocemi. Nelze je plně sdělit slovně, ale dokážeme se do nich vcítit.

Epizodická paměť je někdy pěkná potvora. Neustále analyzuje a vyhodnocuje co už zná, co zažila, čemu věří, s čím má dobrou a s čím špatnou zkušenost. Může nám být v mnohém ku prospěchu, leckdy nás však v nových činnostech brzdí. Má tendence nám je rozmlouvat.

Je moudré to mít na paměti a ve chvíli, kdy se toužíme pustit do něčeho nového, se od ní nenechat odradit.

Věřte, že epizodická paměť je v mnohém hodně zkreslená. Nepamatujeme si, co se stalo, my si jen myslíme, že si to pamatujeme. Vědci už nejednou prokázali, že mysl naše vzpomínky neustále upravuje, přepisuje, překrývá a spojuje s novými zkušenosti, zážitky.

Proto je moudré brát její strach z nového a rozmlouvání kroků do neznáme s jistým nadhledem. Brát signály v úvahu jen do takové míry, aby nám na nové cestě byly ku prospěchu a nebrzdily nás na cestě k novým návykům, činům a poznáním.

Sémantická paměť

Sémantická paměť ukládá informace, které lze sdělit slovně, jsou to naše znalosti, fakta, vědomosti. Potřebujeme je k tomu, abychom se dobře orientovali ve světě tam venku a leckdy i ve světě uvnitř sebe.

Sémantickou paměť zapojujeme především, když studujeme z knih, článků, sledujeme televizi či jiná média. Když sedíme ve škole a vstřebáváme informace, které nám druzí sdělují. Nebo když jsme na semináři a posloucháme lektora.

To jsou okamžiky, kdy se dozvídá naše mysl něco nového, dostává příležitost něčemu porozumět, pochopit, dojít si k novým poznáním. Získáváme informace, které mohou naše myšlenky nasměrovat novým směrem, dovést nás k novým nápadům, inspiracím i krokům.

Dokud však nápady, inspirace nezačneme ve svém životě realizovat, tj. neuděláme další kroky, jen pramálo se v našem životě změní. Ve chvíli, kdy vykročíme, zapojujeme další, velmi důležitou „paměťovou banku“, a tou je procedurální paměť. Ta nám pak pomáhá nová poznání a inspirace ve svém životě přeměnit ve skutky, nové návyky a realizace.

Procedurální paměť

V procedurální paměti jsou uloženy naše dovednosti, schopnosti, návyky. Tedy vše, co je slovně nesdělitelné. Respektive tím, že o tom budete pouze číst, nebo vám o tom bude někdo vyprávět, se to nenaučíte. Dokážete si to představit a třeba s pomocí vizualizace položit dané dovednosti základy ve vaší mysli. Pak však přichází na řadu nezbytný faktický trénink.

Budete-li stále dokola číst o tom, jak lyžovat, bruslit nebo řídit auto, získáte spoustu informací, které pak můžete využít. Dovednost si tím však nevytvoříte. Nestanete se mistrem v dané činnosti.

Správnou dovednost si osvojíte až tím, že ji budete náležitým způsobem trénovat. A vytrváte dostatečně dlouho k tomu, aby se vám z ní stala prospěšná podvědomá zručnost.

brain-744180_960_720

Pokud často řídíte, vybavte si, jak tomu bylo na začátku. Když jste poprvé sedli za volat. I přes to, že jste nejspíš nesčetněkrát před tím někoho pozorovali při řízení, vaše hlava si byla víc než nejistá. Na vše jste se soustředili vědomě, měli jste spoustu práce a mohli jste mít pocit, že tolik činností najednou nemůžete nikdy stihnout.

Za pár týdnů, měsíců tomu už bylo jinak. Najednou jste zjistili, že šlapete na pedály ve správný okamžik automaticky, a vše ostatní děláte v pravý čas, aniž byste si to museli vědomě předříkávat.

Postupně jste se začali stávat mistry, z vědomé činnosti se stala podvědomá zručnost. Veškeré úkony jste začali dělat automaticky, stala se z nich rutina, přirozená součást vašeho života.

Pokaždé, když budete vnímat, jak vám vaše mysl cosi nového rozmlouvá, máte tendence odkládat, polemizovat nad tím, zda to má smysl, zda na to máte a podobně, připomeňte si, co vše už umíte. Kolik jste toho zvládli, naučili se.

Proces utváření podvědomých zručností má 4 fáze. Každá fáze má své klady i zápory. O tom, jak sám sebe podpořit v jednotlivých fázích utváření zručnosti alias návyku, se dočtete v následujícím článku.

eyes-141363_640Čas od času se potkávám s lidmi, jimž jejich povaha velí ležet v knihách a brání jim udělat krok, začít konat. Někteří jezdí ze semináře na seminář a věří, že z nich během dne udělá někdo nového člověka. Neudělá. Dokud nevykročí a nezačnou konat sami, jen pramálo se v jejich životě změní.

Většinou říkají, že ještě nejsou dost připraveni, mají málo informací a znalostí, aby mohli začít konat a své plány realizovat. Ano, i takhle si s námi naše mysl někdy zahrává. Nenechte se jí oklamat. Jste připraveni.

A chcete-li být mistry, a já věřím, že chcete, pak vykročte. Vydejte se na cestu, trénujte, dál se učte a testujte v praxi to, co jste z moudrých knih vyčetli, nebo poznali na seminářích. Nespěchejte, ale kráčejte. Krok za krokem svému cíli, nové podvědomé zručnosti. Pak uspějete a dojdete do cíle, kde pocítíte radost a nadšení.

Krátké ohlédnutí závěrem

Opusťte své obavy z nového. Pusťte se do nových činností, pokud po nich už nějaký čas toužíte.

Pokud máte strach z toho, že to nevyjde, že uděláte chybu, pak mějte na paměti, že v jistém slova smyslu chyby neexistují. Existuje jen zpětná vazba na naše konání, nová zkušenost.

Život je o testování a vnímání zpětné vazby. A tak všechny naše činy přináší výsledky. Pokud se vám výsledek vašeho konání líbí, pokračujte, prohlubujte svoji zručnost. Pokud se vám výsledek nelíbí, udělejte to příště jinak. A dostanete jiný výsledek. A tak stále dokola. Do chvíle, kdy budete s výsledkem spokojeni. Tak se postupně stanete mistry v tom, v čem si mistry přejete být.

Autor: Lenka Kubáčová

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.