Úspěch je jen špička ledovce

maxresdefault

Dnešní doba je úžasná v možnostech, které nám skýtá pro životní růst, dosahování cílů, úspěchu i radostné bytí.

Chceme-li žít radostný život dle vlastních představ, je ideální začít uvnitř sebe. Využít příležitostí, které nám dnešní vědecké i alternativní směry dávají, a začít měnit to, co nás brzdí či jinak omezuje.

Aniž bychom si to uvědomovali, jedno z největších tajemství úspěchu tkví v komunikaci. Ve způsobu, jakým promlouváme k sobě i k druhým.

Komunikace ovlivňuje myšlení a myšlení ovlivňuje činy. Činy ovlivňují naše výsledky.

Slova jsou nositelem informací. Každá informace v sobě nese i silný emoční náboj, který nás ovlivňuje na úrovni podvědomí.

Z informací se stávají myšlenky a z myšlenek mentální mapy, tj. podvědomé strategie mysli, podle kterých v životě jdeme. Chceme-li změnit výsledky, kterých dosahujeme, je důležité změnit mentální mapy. Myslet a konat jinak, ne lépe.

Komunikace je podvědomý návyk. Aniž si to uvědomujeme, jednáme v konkrétních situacích stále stejným způsobem.

Nezdary, neúspěchy, konflikty i opakující se situace, ve kterých nám není dobře, mají velmi často svůj původ v komunikaci. Ve způsobu, jakým komunikujeme se sebou i s druhými. 

Jeden citát velmi výstižně říká: „Můžeme mlčet, ale nemůžeme nekomunikovat.“
Proto kromě pochopení slov a myšlenek vám pomáhám i snadno číst řeč těla druhých a jedinečně zvládat svoji vlastní. 

Řeč těla je řeč našeho podvědomí a její čtení i zvládání vám usnadní komunikaci s druhými i partnerské dosažení vašich cílů. 

Využívám principy NLP (neurolingvistické programování). Učím metody a postupy, které jsou pro změnu komunikace, vystupování, jednání a dosažení cílů a úspěchu velmi účinné.

Pomoc a řešení u mě najdete na skupinových akcích: semináře, přednášky a workshopy pro veřejnostfirmy, nebo prostřednictvím individuálního poradenství: NLP konzultace, koučování, specializované poradenství a tréninky.  

S úctou a přáním radostných a úspěšných dnů

Lenka Kubáčová