Co vám o návycích nejspíš neřekli – 4. díl

4. díl – Návyk jako součást životní změny

Když vám ráno zazvoní budík, vstanete nebo blaženě spíte dál? Jakou kotvu jste si ve své mysli vytvořili? Co je důležité mít na paměti, když se rozhodneme některé své staré návyky změnit? A kolik změn najednou naše mysl zvládne?

anchor-248608_960_720Kotvy v naší mysli
Naše podvědomí ukládá do paměti vše, co prožíváme. Našich pět smyslů neustále skenuje vše kolem nás. Pomocí těchto smyslů si rovněž kotvíme prožitky ve své mysli.

I naše návyky máme spojené s určitými kotvami, které spouští automatický proces v našem podvědomí ve chvíli, kdy se kotva objeví.

Například zvuk budíku je auditivní kotvou, která nám říká, vstávej.
Některým z nás však zvuk jejich budíku říká, spi dál. Vytvořili si chybný návyk. Při rozhodnutí vytvořit si nový návyk, vstát na první zazvonění budíku, jim velmi pomůže, když změní zvuk zvonění. Usnadní si tím proces tvorby nového návyku. Jejich podvědomí dostane nový impuls. Starý zvuk se neobjeví, a tak se neobjeví ani signál pro podvědomí, aby zůstali ležet v posteli.

Stejné je to pak s věcmi, které si ukládáte stále na stejné místo. Ať už jsou to potraviny či cokoliv jiného. Pokud daná věc souvisí s návykem, který měníte či si nově vytváříte, pak věc uložte na nové místo. Napomůže vám to být vědomě bdělý a přítomen v daném okamžiku. Proces tvorby návyku se tím opět zrychlí.

music-104601_960_720Příliš mnoho změn
Často je v literatuře doporučováno spojit změnu našich návyků s okamžiky, kdy v našich životech dochází k významnějším změnám. Jako přestěhování do nového domu, změna práce a podobně.

Říkám ano i ne.

Ano, protože nové prostředí nám skutečně pomůže oprostit se od řady smyslových kotev, o kterých jsem se již zmínila.

Ne, protože ve chvíli, kdy realizujeme významnější změnu v našem životě, je náš mozek touto změnou velmi zaměstnán.

Naše podvědomí nám s realizací změny pomáhá, pokud si správně určíme cíl změny, cíl nového návyku.
I přes pomoc podvědomí probíhá tvorba návyku a proces změn nejprve na vědomé úrovni. Až po té, co je neuronová síť dostatečně silná, dostává se na úroveň podvědomí a stává se z něj změna trvalá.

Kapacita vědomé mysli je oproti podvědomí velmi malá a stíhá zpracovávat jen +-7 informací najednou.

Ve chvíli, kdy měníme bydliště či práci, je naše vědomí touto změnou velmi zaměstnáno. Pokud mu ve stejný okamžik naložíme ještě další úkoly, v podobě nových návyků, riskujeme, že tím vyčerpáme sami sebenových změn v chování nedosáhneme.

3612649431_9e0c440f46_bUdělejte z návyku součást životní změny
Pokud si chcete tvorbu nových návyků spojit s významnými životními změnami, pak si celý proces připravte předem.

Ještě před tím, než ke stěhování či změně práce dojde, jasně definujte, co chcete a proč. Projděte si celý proces určení a vizualizace cíle.

Udělejte z plánovaných nových návyků součást vaší životní změny, tj. stěhování či změny práce apod. Vaše mysl bude na tvorbu nového návyku připravena ještě před tím, než ke stěhování či změně práce dojde. Současně ji zahrne do vaší životní změny, udělá z toho ve vaší mysli celek. Tvorba nových návyků pak bude pro vaši mysl mnohem snazší. A úspěšné dovršení cíle jistější.

Mějte na paměti, že jakýkoliv cíl znamená změnu či tvorbu nových návyků. Chceme-li dosáhnout něčeho nového, znamená to, začít něco dělat jinak, vytvořit si nové stravovací návyky, nové společenské návyky, časové návyky apod. Každý náš cíl je změnou a novým návykem současně.

Přeji vám, aby vaše cíle byli jasné, konkrétní a radostné. Čím lépe je ve své mysli uvidíte, uslyšíte a ucítíte, tím rychleji vás k nim vaše podvědomá mysl dovede. Hodně štěstí a úspěchů na cestě k novým návykům a životním změnám.

alive-934654_960_720

Shrnutí
Našich pět smyslů neustále snímá vše, co se kolem nás děje.
Pomocí těchto smyslů si vytváříme kotvy v našem podvědomí. Ty slouží jako spouštěč vzpomínek, návyků a dalších akcí našeho podvědomí.
Měníte-li návyk, přizpůsobte tomu ve svém prostředí vše, co by mohlo být kotvou, spouštěčem starého návyku.
Změňte zvuk budíku, vyzvánění telefonu, umístění věcí, které s nově vznikajícím návykem souvisí.
Chcete-li si vytvořit nové návyky současně s nějakou větší, životní změnou, pak z nich udělejte součást této životní změny.
Než životní změnu začnete realizovat, mějte jasně a konkrétně definované cíle svých změn, které chcete do životní změny začlenit.
Vaše podvědomá mysl si tak mnohem lépe poradí s realizací změn a naplnění vašich cílů.

Autor: Lenka Kubáčová
Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.