Snažil jsem se jako nikdy….

Ukázka z eKnihy: Slova, která úspěšní takřka neříkají

little-65934_640

Slovo „snažit se“ je v našem slovníku velmi rozšířené. Pravděpodobně proto, že ho slýcháme v různých podobách již od dětství. A tak se vryje hluboko do naší paměti se všemi frázemi, se kterými ho má naše mysl od dětství spojená. My pak naučené věty automaticky vypouštíme ze svých úst, říkáme je svým dětem a tak je předáváme další generaci. Co tedy slovo „snažit se“ znamená?

Skutečný význam slova „snažit se“
Vybavíte si slovní spojení, která obsahují slovo „snažit se“? Je jich opravdu dost. Uvedu jen několik. Věřím, že se vám vybaví řada dalších.
„Musíš se víc snažit.“
„Tak se aspoň trochu snaž.“
„Za snahu to stojí.“
„Málo se snažíš.“
„Já se snažím, ale nejde mi to.“

sad-child-1380992577sv3

Kdysi mi moje kamarádka vyprávěla, jak psala úkoly se synem, který začal chodit do první třídy. Moc mu to nešlo a maminka ho „povzbuzovala“ neustálým opakováním věty: „Adámku, musíš se víc snažit a půjde to.“

Asi po čtrnáctidenním společném snažení, se na ni Adámek zoufale podíval a pravil: „Mami, když já nevím, co to znamená?“. „Co nevíš, co znamená?“, zeptala se zmateně maminka. „No, to „snažit se“. Já nevím, jak se dělá „snažit se“.“ Odvětil nešťastně synek.

Moje kamarádka je velmi vnímavá a přemýšlivá žena. Uvědomila si, že ani ona sama neví, jak v praxi ono „větší snažení“ vypadá.

Došlo jí, že je to věta, kterou slýchávala v dětství tak často, že ji bez rozmyslu začala sama používat. Aniž by věděla, jaký čin od svého syna očekává.

Co tedy slovo „snažit se“ znamená? Co uděláte, když vám někdo řekne, že se musíte více snažit? Začnete víc dřít, více usilovat, zrychlíte tempo?

Větou „Já se snažím, ale…“, ve skutečnosti sobě i druhým říkáme, „Nevím, co mám dělat.“ Jenže si to neuvědomujeme. A tak opakujeme již naučené postupy stále dokola a dokola v naději, že to jednou vyjde.

15169457_96b450823d_m

Jeden lektor s oblibou na svém školení používal větu, „Snažil jsem se jako nikdy, dopadlo to jako vždycky.“

Zahajoval tím část, kdy lidem ukazoval, že pokud budou dělat věci stále stejně, dosáhnou vždy stejného výsledku. Bez ohledu na to, jak velké úsilí vyvinou. A to je přesná podstata slova „snažit se“.

Ve chvíli, kdy se nám nedaří dosáhnout kýženého výsledku, je důležité udělat něco jinak, než jsme dělali doposud. Je třeba změnit svoji vnitřní strategii. Snažení nám k žádanému výsledku nepomůže.

Když tedy uslyšíte sami sebe, jak říkáte, „Já se snažím…“, zastavte se a řekněte si, „Aha, je čas udělat něco jinak. Moje stávající strategie nefunguje. A větší snaha mi nepomůže.“

kocka-a-cinkaa

Pokud uslyšíte druhé kolem sebe, jak vám říkají, „Já se snažím, ale…“, vnímejte to jako jejich podvědomé volání o pomoc.

Říkají, „Nevím, co mám dělat, pomozte mi.“ A je jedno, zda to uslyšíte od svých dětí, známých, kamarádů či podřízených v práci. Vždy je to volání o pomoc.

A až vám někdo řekne, „Musíš se víc snažit.“, či „Tak se víc snaž.“, zeptejte se ho, co konkrétně má na mysli. Co přesně máte udělat, aby se vám dařilo lépe.

Přestaňte se snažit, začněte měnit své vnitřní strategie tam, kde se vám nedaří touženého výsledku dosáhnout. Měňte své kroky a cesty k cíli. Pak bude vaše naplnění cíle mnohem rychlejší, radostnější a úspěšnější.

great-sand-stones-725x544

K zamyšlení:
Všímejte si více svých výroků. Především těch, které používáte spontánně, protože jste je od dětství tak často slýchávali.

Jak často „se snažíte“? A jak je vaše „snažení“ úspěšné? Co u toho děláte?

A jak často doporučujete „větší snahu“ druhým? Co očekáváte, že udělají, když jim řeknete, „Musíš se víc snažit.“?

Pokud budete více naslouchat svým slovům a záměrně změníte některé své výroky, pomůžete tím na cestě k úspěchu velkou měrou sobě i druhým.

Autor: Lenka Kubáčová
Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.