Psychologie: Články a příspěvky

"Definice šílenství: Dělat věci stále stejným způsobem
očekávat pokaždé jiný výsledek." 

Albert Einstein   

Pomáhám vám myslet a konat jinak.

♠ psychologie
♠ neurolingvistické programování
♠ lidská mysl a hypnopovely
♠ moc podvědomí
♠ sebepoznání
♠ osobní růst
♠ úspěšná komunikace
♠ sebeprosazení
♠ prezentační dovednosti
♠ vztahy
♠ děti a rodina
♠ prosperita

Vzdělávání trochu jinak …

Osobní rozvoj je nejen o pochopení světa uvnitř nás, ale  i světa tam venku. Proto jsou vzdělávací programy spojením psychologických směrů, NLP přístupů a pragmatických oborů. 

Učení podle mozku

Mojí specializací je lidská mysl. Pomáhám vám rozpoznat, co se skrývá ve vašich hlavách. A jaký vliv to má na realitu, kterou žijete, i výsledky, kterých dosahujete. 

Řeč těla v otázkách a odpovědích

Mozek čte řeč těla neustále, jen si to neuvědomujeme. Vysílá signály, co nám druhý skutečně sděluje. Varuje nás, když slova nejsou v souladu s tím, co si myslí.

Proč zachytíme jen 5 % reality

Vedoucí výzkumného centra CERN při jednom rozhovoru řekl, že podle výzkumů jsme my lidé schopni vnímat pouze 5 % naší reality. Zbývajících 95 % mysl ignoruje.

Metaprogramy, aneb proč si občas nerozumíme

Mozek každého z nás je originál a mluví svým vlastním jazykem. I proto si občas nerozumíme. Jazyk našeho mozku si vytváříme na cestě životem.

Co mají společného emoční bolest,
koučování, mentální trénink a NLP

Myšlení ovlivňuje prožívání každodenní reality. Myšlenky a emoce jsou jako dvojčata. Myšlenky ovlivňují emoce, emoce ovlivňují myšlenky.

Proč naslouchat vlastním myšlenkám

Naše mysl neumí na něco nemyslet, ale umí myslet na něco jiného. Kam směřujeme svoji pozornost, tam roste síť neuronových spojení v naší mysli. Z myšlenky tvoříme myšlenkový vzorec, z něho návykový vzorec.

Naše mysl

Náš mozek a jeho naprogramování udává směr našemu životu a dění kolem nás. Svými myšlenkami určujeme svět kolem nás … A kvalita našeho života závisí na kvalitě našeho myšlení.

Proč z nás čtení moudrých knih mistry nedělá

Znát ještě neznamená umět. Mezi těmito dvěma pojmy je obrovský rozdíl. Čtení moudrých knih a návodů z nás mistry neudělá. Teprve ve chvíli, kdy začneme konat, vykročili jsme na cestu k mistrovství.

Jak úspěšně zvládnout 4 fáze návyku
1. díl
Podvědomá zručnost a reakce mozku na změny

Náš mozek je relativně líný „sval“. A tak nám jakoukoliv změnu rád rozmlouvá. Tvorba nového návyku je pro náš mozek změna.

Jak úspěšně zvládnout 4 fáze návyku
2. díl
Čtyři fáze zručnosti, aneb jak vzniká nový návyk

Náš mozek je relativně líný „sval“. A tak nám jakoukoliv změnu rád rozmlouvá. Tvorba nového návyku je pro náš mozek změna.

Jak úspěšně zvládnout 4 fáze návyku
3. díl
Proč je důležité rozpomenout si, co už umíme

Náš mozek je relativně líný „sval“. A tak nám jakoukoliv změnu rád rozmlouvá. Tvorba nového návyku je pro náš mozek změna.

Kouzlo jménem Všímavost
1. díl
3 základní hodnoty Všímavosti

Všímavost… prosté slůvko, v jehož hlubině se skrývá síla až magická. Všímavost je i vědomá technika, která lidem pomáhá žít plnohodnotný život.

Kouzlo jménem Všímavost
2. díl
Slovy utváříte vlastní realitu

Všímavost nám dovolí krok za krokem vnímat, co se děje uvnitř naší hlavy. A jak nitro našich hlav ovlivňuje realitu, kterou zažíváme tam venku.

Jak často zažíváte mentální jojo efekt?
1. díl
I stromy rostou celý život

Říká se, že lidé jsou ochotni dělat ve svém životě změny hlavně ze dvou důvodů.

Jak často zažíváte mentální jojo efekt?
2. díl
Úleva je jen začátek

Ve chvíli, kdy se rozhodneme cokoliv ve svém životě změnit, udělá naše mysl krok do neznáma.

Proč náš mozek potřebuje čas
1. díl
Mozek je kvantové prostředí

Mozek je dokonalý systém a k většině svých činností nás jaksi nepotřebuje. A čím více mu to dovolíme, tím více si dělá, co chce.

Proč náš mozek potřebuje čas
2. díl
Nemyslete lépe, myslete jinak

Chceme-li ve svém životě opravdu něco změnit, je důležité změnit cosi uvnitř sebe. Uvnitř své hlavy. Začít o mnohém smýšlet JINAK.

Když zazní dětské "A proč?"

Na chvilku se zastavte. Přivřete oči, zasněte se. Vybavte si ve své mysli vzpomínku na některý z okamžiků, když byly děti ještě malé. Nechte ze svých vzpomínek vytanout okamžik, kdy se vaše dítko ptá: „A proč?“. Co se vám vybaví? Bez přemýšlení.:)

Turisté v našich hlavách

Jak se tak rozhlížím po světě, mám někdy pocit, že více pečujeme o své tělo než o své myšlenky. Studujeme zdravý životní styl, sportujeme. Co takhle přidat i péči o nitro svých hlav? Mentální hygienu, která prospěje našemu tělu i duši.:)

Co vám o návycích nejspíš neřekli - 1. díl
Když se setká vědomí s podvědomím 

Stalo se vám, že jste se rozhodli pro něco nového a vůbec jste nezačali? Zůstalo u úvah, přemítání a činy nikde? Co vede naši mysl k tomu, že nás vrací do starých kolejí?

Co vám o návycích nejspíš neřekli - 2. díl
Jak to v cíli vypadá?

Jak rozpoznáte, zda cíl, který jste si dali, je opravdu váš? Proč je důležité plnit si své vlastní cíle? Vytvářet si nového návyky z vlastního přesvědčení a nikoliv z přesvědčení druhých? 

Co vám o návycích nejspíš neřekli - 3. díl
Jak si užíváte cestu k cíli?

Umíte si cestu k cíli náležitě užít? Nebo se těšíte, až budete mít vše za sebou? Až to bude hotové? Kde putují vaše myšlenky nejčastěji? V minulosti, přítomnosti nebo budoucnosti? A co když se na cestě vyskytnou překážky?

Co vám o návycích nejspíš neřekli - 4. díl
Návyk jako součást životní změny

Když vám ráno zazvoní budík, vstanete nebo blaženě spíte dál? Jakou kotvu jste si ve své mysli vytvořili? Co je důležité mít na paměti, když se rozhodneme některé své staré návyky změnit? A kolik změn najednou naše mysl zvládne?

Úspěch je jen špička ledovce

Dnešní doba je úžasná v možnostech, které nám skýtá pro životní růst, dosahování cílů, úspěchu i radostné bytí. Chceme-li žít radostný život dle vlastních představ, je ideální začít uvnitř sebe.

Začněte ve své hlavě

Je normální, že každý den nejsme „happy“. V našich životech jsou dny, které za moc nestojí. Není však normální v těchto mizerných stavech nepohody a trápení příliš dlouho setrvávat.

Věříte, nebo doufáte?

Bezesporu znáte rčení „Víra hory přenáší.“ V tomto rčení je obrovská emoční síla. Slova „věřím“ a „doufám“ patří mezi velmi silné povely, které dáváme svému podvědomí.

Jak se sebeláska vytrácí

Pamatujete si z dětství pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků? Královna stávala před zrcadlem a ptala se: „Zrcadlo, zrcadlo, řekni mi, kdo je v zemi zdejší nejkrásnější?“

Jak se rodí osobnost - 1. díl

U řady lidí v dnešním moderním světě stále převládá přesvědčení, že na tento svět přicházíme bez jakýchkoliv vědomostí a znalostí. Je tomu tak?

Jak se rodí osobnost - 2. díl

Musíme skutečně všemu naše děti učit? Nebo je mnohem moudřejší učit se od dětí a vzájemně se inspirovat? Co je správné a co ne?

Očekávání, brzda nebo pohon
v utváření reality?

Každá mince má dvě strany. Podobně je tomu i s očekáváními. Mají rub i líc. Kdy nás naše očekávání brzdí, a kdy jsou pohonem při utváření krásné reality?

Naše mysl je jako zahrada

V dobách minulých byly možnosti utváření naší mysli velmi omezené. Dnes jsou brány k utváření vlastní reality plně otevřeny. Přesto řada z nás zůstává před branami stát. Proč?

Co nám brání skládat komplimenty

Schopnost ocenit sebe i druhé je uměním, které každý neovládá. Proč tomu tak je? Pojďme nahlédnout pod pokličku naší mysli.

Mám tě ráda, mami!

Je pro vás snadné je vyslovit "mám tě rád/a", nebo vám drhnou v hrdle? U každého je to jiné. Vše se odvíjí od bodu, ve kterém nacházíme.

Snažil jsem se jako nikdy…

Slovo „snažit se“ je v našem slovníku velmi rozšířené. Pravděpodobně proto, že ho slýcháme již od dětství. Co tedy pro naši mysl znamená?

Nechte své tělo správně promlouvat

Řeč těla je hlasem našeho podvědomí. A tak, pokud není naše řeč těla v harmonii s tím, co říkáme a jak to říkáme, riskujeme, že nám druzí neuvěří.

Dostal jsem nápad!

Přimět druhé, aby od nás přijali náš nápad, je leckdy nesnadný úkol. Jak to udělat? Co v našem projevu mysl druhých uzavírá a co ji naopak dokáže naplno otevřít?

Proč to nejde

Zažili jste někdy pocit, že jste na všechno sami? Co vše se v naší mysli odehrává, když žijeme s přesvědčením, že se na druhého ve vztahu nemůžeme spolehnout?

Uklidni se!

Víte, jak mysl reaguje na předponu NE? Jaké emoce v mysli vyvolají slova „neboj, nebude to bolet, nic se ti nestane“? Jak je vnímají dospělí a jak děti?

Budete litovat…

Co má v komunikaci největší vliv? Slova, akustika a modulace hlasu nebo řeč těla? A co se stane, když to, co říkáme, není v souladu s tím, jak to říkáme? 

Předpokládám

Asi většině z nás se stalo, že se u dveří domu či bytu ozval zvonek a za dveřmi stál obchodní zástupce, kterého nikdo nezval. Nevítán, nezván, přesto tam stál...

Vy sami píšete knihu života

Chcete-li ve svém životě něco změnit, pak začněte ve své hlavě. Zde začíná i končí realita vašeho života, kterou zažíváte tam venku.

V každém se skrývá řada talentů

Zastávám názor, že každý z nás se rodí jako osobnost, silná osobnost. Na cestě životem se občas stane, že na to zapomeneme. 

Jediná jistota je jistota změny

Každý den se v našem životě, byť něco změní. Večer, když usínáme, je náš život trochu jiný, než byl ráno, když jsme vstávali.

O koučování

Doba je plná neustálých a rychlých změn a občas se nám stane, že se dostaneme do situací, které potřebujeme vyřešit, ale sami řešení nevidíme.

O semináři pro školitele

Předávat informace, zkušenosti či poznání a pomáhat tak druhým na jejich vlastní cestě životem, profesní či soukromé, je nádherným životním posláním.

Dítě jako osobnost

Děti … radost i starost našeho života. Vkládáme do nich své naděje, chceme pro ně to nejlepší. V našich hlavách se honí řada přání, ale i strachu o naše děti.

Řeč těla

Když přicházíme na tento svět, promlouváme k druhým jen pohyby našeho těla, mimikou tváře a akustikou našeho hlasu. Slova přicházejí na řadu až později.

Finanční gramotnost pro každou generaci

Svět kolem nás se rychle mění a s ním se mění i svět peněz. Za poslední roky přibyla celá řada způsobů a příležitostí, jak peníze získávat i vydávat.

Tenká hranice mezi motivací a manipulací

Touha ovlivňovat druhé je stará jako lidstvo samo. Každý v nitru svého Já touží mít na druhé vliv. A každý s touto touhou v životě naloží jinak… 

Vzdělávání pro obchodníky

Obchod je tu s námi co svět světem stojí. Obchodujeme od pradávna a se schopnostmi obchodníka se rodíme. Během dětství se schopnost obchodovat někdy dostává do pozadí.

Manažerské vzdělávání

Ve chvíli, kdy vstupujeme na vedoucí pozici, a je jedno v jakém oboru, jsme plni očekávání, nadšení, nápadů a iluzí. Po krátkém čase dochází ke konfrontaci iluzí a nápadů s realitou.

Ptali se mě, jak lidem pomáhám...
Tady odpovídám 1. část

Mojí specializací a koníčkem zároveň je lidská mysl. Tajemství v ní ukrytá mě fascinují již desítky let. Moje profese je pro mě smyslem i naplněním života. Věřím, že po přečtení následujících řádků dá smysl i mnohým z vás.

Ptali se mě, jak lidem pomáhám...
Tady odpovídám 2. část

Mojí specializací a koníčkem zároveň je lidská mysl. Tajemství v ní ukrytá mě fascinují již desítky let. Moje profese je pro mě smyslem i naplněním života. Věřím, že po přečtení následujících řádků dá smysl i mnohým z vás.

Radost, hra, relaxace a zábava

Na zážitkových seminářích, přednáškách a workshopech otestujete rozmlouvání se svým podvědomím, objevíte inspirace pro lepší komunikaci s druhými a...

Začátek nekonečných možností

Mojí specializací je lidská mysl. Mozek ovládá každou buňku našeho těla a cesta sebepoznání vede skrze naší mysl. Pochopíme-li tajemství genetických kódů... 

Z manažera lektorem a koučem

Mým dětským snem bylo učit. Celé své dětství jsem byla přesvědčená, že se stanu učitelkou. Nestalo se tak. Mým koníčkem byla, je a bude psychologie. Mým cílem je...

O mně: Koníček jako profese

Jsem obyčejná ženská, které se zkoumání hlubin lidské mysli i psychiky stalo celoživotním koníčkem. Mám ráda život, naučila jsem se to.

Prohlédněte si videa k akcím

Stáhněte si zdarma

Nejnovější příspěvky

Když zazní dětské „A proč?“

Na chvilku se zastavte. Přivřete oči, zasněte se. Ať už jsou dnes vaše děti jakkoliv velké, vybavte si ve své mysli vzpomínku na některý z okamžiků, když byly ještě malé. Nechte ze svých vzpomínek vytanout okamžik, kdy se vaše dítko ptá: „A proč?“. Jak jste tehdy reagovali? Odpovězte si spontánně, bez přemýšlení.

  1. Proč náš mozek potřebuje čas Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč náš mozek potřebuje čas
  2. Jak často zažíváte mentální jojo efekt? Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak často zažíváte mentální jojo efekt?
  3. Proč naslouchat vlastním myšlenkám Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč naslouchat vlastním myšlenkám
  4. Řeč těla v otázkách a odpovědích Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Řeč těla v otázkách a odpovědích
  5. Proč zachytíme jen 5 % reality Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč zachytíme jen 5 % reality
  6. Učení podle mozku Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Učení podle mozku
  7. Co mají společného emoční bolest, koučování, mentální trénink a NLP Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co mají společného emoční bolest, koučování, mentální trénink a NLP
  8. Metaprogramy, aneb proč si občas nerozumíme Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Metaprogramy, aneb proč si občas nerozumíme
  9. Proč z nás čtení moudrých knih mistry nedělá Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč z nás čtení moudrých knih mistry nedělá