Co vám o návycích nejspíš neřekli – 3. díl

3. díl – Jak si užíváte cestu k cíli?

Umíte si cestu k cíli náležitě užít? Nebo se těšíte, až budete mít vše za sebou? Až to bude hotové? Kde putují vaše myšlenky nejčastěji? V minulosti, přítomnosti nebo budoucnosti? A co když se na cestě vyskytnou překážky? Co nám signalizují, a proč se objevují?

Jak zvladnout 4 faze navyku

Užijte si cestu k cíli
Ve chvíli, kdy jste podnikli všechny předchozí kroky, je čas vydat se na cestu. Chcete-li sami sobě a svému podvědomí cestu co nejvíce usnadnit, pak si ji užívejte.

Radujte se z každého dílčího pokroku, sebemenší změny, kterou jste se přiblížili k cíli. Radost a schopnost ocenit sebe sama za dílčí úspěchy jsou energií, která tvorbu neuronové sítě v naší mysli zrychluje. Síť je hustá a pevná. Mentální mapa podrobná a naše mysl má důvod se jí dlouhodobě držet.

Moje kamarádka na otázku, jak si těch 30 dní užívala, odpověděla: „Těšila jsem se, až to budu mít za sebou.“ Tím nevědomě vytvořila ve své mysli odpor.

Odpor je energie, která spustí v naší mysli i těle chemické reakce, které zpomalí tvorbu neuronové sítě v naší mysli. Nová mentální mapa se tvoří pomaleji, není dostatečně podrobná a nám hrozí, že se po čase vrátíme zpět do starých kolejí. Vrátíme se k mapám, které máme vytvořeny v naší mysli mnohem podrobněji a pevněji. Našemu podvědomí se podle nich lépe jde.

Jeden z důvodů, proč si moje kamarádka odpor vytvořila, byl, že zaměnila proces za cíl. Mějte svůj jasný cíl, užívejte si cestu a důvěřujte svému podvědomí, že vás k novému návyku bezpečně a radostně. Podvědomí je pro vás ten nejlepší průvodce.

head-1311236_960_720Všímejte si, co se děje
Užívat si cestu znamená, být přítomen v daném okamžiku. Sledovat, co se kolem děje.

Naše podvědomí má v sobě cosi, co nazýváme kybernetický systém. Pokud máme jasný cíl, pak nás pomocí tohoto systému k němu vede. Současně nás pomocí kybernetického systému upozorňuje, když se od svého cíle vzdalujeme. Vysílá nám signály, že jdeme špatně. Proto je tak důležité být vědomě bdělý a sledovat, zda se ke svému cíli přibližujeme či vzdalujeme.

Při tvorbě nového návyku nás tento systém „hlídá“, abychom na svůj cíl nezapomínali. Vnímáme-li náležitě sami sebe a to, co se kolem nás děje, pak nepřeslechneme ani nepřehlédneme drobné impulsy, které nám podvědomý systém dává, abychom stále kráčeli ke svému cíli.

Jsou to jemné detaily, které si zprvu možná ani neuvědomíte. Například se podíváte na hodiny právě v okamžik, který jste si stanovili jako čas k procházce. Nebo vám po ránu, přesně ve chvíli, kterou jste si určili pro dřívější vstávání, zazvoní telefon a přinutí vás vstát z postele.

Pokud jste přítomni v daném okamžiku, rychle si tyto impulsy dáte do spojitosti s cílem, který jste si předsevzali. Jste-li svými myšlenkami v minulosti či budoucnosti, snadno impulsy přehlédnete. Cesta k cíli je pak delší.

road-281058_960_720Překážky a objížďky na cestě
Někdy se na naší cestě mohou objevit překážky či objížďky. Máme pocit, že se vše nevyvíjí tak, jak jsme si představovali.
Kupříkladu máme-li za cíl být štíhlí, mít konkrétní váhu a na naší cestě se objeví pocit, že kila mizí příliš pomalu.

Jeden z důvodů, proč se tak děje, je, že bereme svůj cíl příliš vážně. Příliš tlačíme na pilu. Pozorujeme se příliš často a nesprávným způsobem. Zaměřujeme pozornost k nedostatkům a opomíjíme drobné pokroky.

Překážky a objížďky na cestě k cíli jsou impulsem našeho podvědomí, abychom ubrali na vážnosti, zmírnili tlak, uvolnili se. Podvědomí nám tím dává signál, abychom zaměnili strach z toho, že to nevyjde, za důvěru.

V takových okamžicích je dobré vrátit se k vizualizaci svého cíle, nového návyku a znovu si užít ten skvělý výsledek, ke kterému kráčíte. Pak si s lehkostí říci: „Tak či tak to vyjde, dokážu to. Mé podvědomí mě bezpečně vede. Je to hotové.“

Jakým způsobem kotví naše mysl vše, co prožíváme? A jsou tyto kotvy při naší cestě k novému návyku důležité? Kolik změn současně je naše mysl schopna zvládnout? O tom v závěrečném dílu tohoto miniseriálu.

Shrnutí
Vnímejte cestu jako radostný proces, který je součástí vašeho nového návyku. Je součástí vašeho nového Já.
Všímejte si každé pozitivní změny, oceňte se za ni, radujte se z ní. Posílíte tak energii, která tvorbu nové mentální mapy zrychluje.
Těšte se z cesty a důvěřujte svému podvědomí, že vás do cíle bezpečně a tím nejlepším možným způsobem dovede.
Věnujte pozornost tomu, co se kolem vás děje. Vaše podvědomí vás chrání a hlídá, abyste se udrželi na cestě.
Drobné signály a znamení zachytíte tehdy, budete-li vědomě bdělí v přítomném okamžiku.
Případné překážky na cestě jsou pro nás výzvou, abychom se na chvíli zastavili a rozhlédli se.
Překážky jsou jedním ze signálů, že svému cíli dáváme příliš velkou důležitost. Odejměte tlak, který na cíl vyvíjíte. Vaše podvědomí vás tak může lépe vést.

Autor: Lenka Kubáčová
Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.