Začátek nekonečných možností

(Proč to všechno píšu a dělám:))

Mým celoživotním koníčkem je psychologie, neurolingvistika a obory s nimi související. Mojí specializací je lidská mysl. Mozek ovládá každou buňku našeho těla a cesta sebepoznání a prosperity vede skrze naší mysl.

Pochopíme-li tajemství genetických kódů, kde jsou uloženy zkušenosti našich předků, základní principy ukládání informací, tvorby návyků, aktivátory emocí a energetické fungování programu „očekávání“, nalezneme cestu zpět sami k sobě.

Prošla jsem celou řadou seminářů z oborů psychologie, NLP, komunikačních dovedností, rétoriky, motivace, personalistiky a dalších. Vše, co učím a k čemu účastníky svých seminářů a přednášek inspiruji, jsem si vyzkoušela v praxi, na sobě i druhých.

face-622904_640 – kopie

Mojí radostí i smyslem života je být sobě i ostatním průvodcem na cestě sebepoznání, objevení vnitřní síly, rovnováhy, klidu, harmonie a talentů vnitřního já, se kterými jsme na tento svět přišli. 

Věřím, že jsme se na tento svět nepřišli trápit, ale přišli jsme se naučit žít radostný život. Proto vám pomáhám objevit a pochopit podstatu vědomé komunikace, principy vědomé kontroly mysli i kouzlo řady mentálních metod a postupů, které nám pomáhají žít radostný, vyrovnaný a prosperující život.

I proto jsem založila vzdělávací společnost Alfa Universum L.K. s.r.o. Alfa je začátek řecké abecedy. Universum je všudypřítomné, všude se rozprostírající nekonečno.

Alfa Universum je začátek nekonečných možností, které si neseme uvnitř sebe. Je to nekonečné množství možností, které máme v životě k dispozici k tomu, abychom uspěli, cítili se dobře, nebo něco změnili. 

A tak různými cestami pomáhám druhým tam, kde oni sami cítí, že to potřebují a chtějí. Jsem průvodcem na cestě, která vede zpět k životu s úsměvem, radostí a lehkostí bytí.

Zajímáte se o 
• rétoriku a řeč těla, 
• účinnou komunikaci, 
• asertivní přístupy a sebeprosazení, 
• mentální trénink a NLP přístupy, 
• psychologii, vztahy a duševní zdraví, 
• nebo další oblasti osobního rozvoje?

Připravila jsem službu pro vás.
                               Bližší informace najdete tady.
     Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.

Klíčovým tématem mých přednášek a seminářů pro veřejnost je komunikace vnitřní i vnější, sebeprezentace a sebeprosazení, utváření reality skrze vlastní mysl, její vliv na výchovu našich dětí, partnerské vztahy, finanční zázemí, úspěch či neúspěch v profesním i osobní životě.

Ve firemním vzdělávání vás ráda podpořím v rozvoji znalostí a dovedností, které potřebujete k dosahování úspěchu a výsledků ve svém oboru. Využívám poznatků z neurolingvistiky a novodobé psychologie. Díky nim si snáz osvojíte principy účinné komunikace, sebeprosazení i řady dalších dovedností.

Moje příspěvky jsou doplněním i průvodním slovem k seminářům, přednáškám i inspirací pro ty, kteří hledají nové podněty a zamyšlení. 

Pomáhám vám pochopit, jak systém podvědomých přesvědčení, emoční náboj slov, komunikační a myšlenkové stereotypy ovlivňují naše chování. A tam, kde potřebujete, vám pomohu tyto podvědomé stereotypy změnit. A tak postupně změníte své chování i výsledky. Protože chování ovlivňuje naše výsledky v osobním i profesním životě. 

Mou velkou zálibou jsou koučování, NLP konzultace a tréninky. Jsou skvělým pomocníkem na cestě sebepoznání a nalezení vlastního já. Přináší pocit úlevy, řešení a nový úhel pohledu právě tam, kde ho chcete nalézt. 

Spolupracuji s dalšími organizacemi, sdruženími a lidmi, jejichž činnost souzní s mými přesvědčeními a aktivitami.

                       aulk
 
 
Lenka Kubáčová - lektor, NLP konzultant a kouč, autorka eKnih, článků a textů na webu