Ptali se mě, jak lidem pomáhám… Tady odpovídám 1. část

zen-stones-1395147656aNV

"Ty sám píšeš knihu života. Tak z ní udělej bestseller!"

Čas od času se mě ptají, jak lidem pomáhám. Co dělám a s čím lidem mohu pomoci. Někteří se ptají jen tak, ze zvědavosti, jiné proto, že je to opravdu zajímá. A někteří, protože je pro ně má profese příliš abstraktní, málo hmatatelná a chtějí „důkazy“.

Přišlo mi na mysl takové milé vnuknutí. Napsat článek nejen o tom JAK, ale především PROČ lidem pomáhám. Má malá zpověď o mé touze pomáhat lidem, aby pro ně byl pozemský svět radostnějším, svobodnějším a prosperujícím místem, kde se krásně žije.:)

Mojí specializací a koníčkem zároveň je lidská mysl. Tajemství v ní ukrytá mě fascinují již desítky let.

Čím více tenhle, tak trochu tajemstvím opředený, lidský superpočítač studuji ze všech možných stran, úhlů pohledu i oborů, tím více ve mně roste přesvědčení, že realita našeho života začíná a končí v naší hlavě. Svět tam venku je jen projekcí našich myšlenek, našich podvědomých přesvědčení, hodnot a postojů.

Moje profese je pro mě smyslem i naplněním života. Věřím, že po přečtení následujících řádků dá smysl i mnohým z vás.

Mother-Child_face_to_faceRodíme se jako dokonalé bytosti

Věřím, že se rodíme jako dokonalé, svobodné a velmi moudré bytosti.
Na cestě životem na to občas zapomínáme. Přestáváme být tím, kým skutečně jsme a stáváme se „někým“. Odpojujeme se od svého pravého Já a život nám pak někdy může připadat jako pěkná dřina.

A tak těm, kteří po tom touží, pomáhám znovu objevit svět jejich skutečného Já. Najít uvnitř sebe své talenty a to, po čem v životě touží. Chtějí-li, pomáhám jim krok za krokem odkrýt jejich vlastní cestu životem, jejich naplnění na tomto pozemském světě.

Na cestě životem nasbíráme ledacos. Vzpomínky, zkušenosti, podvědomá přesvědčení, víru i nedůvěru. Vše se v naší podvědomé mysli ukládá. Aniž bychom si to uvědomovali, ovlivňuje to naše myšlenky, emoce, postoje a systém hodnot, který v životě vyznáváme.

Mnozí své hodnoty vyznávají nevědomě, a když se jich zeptáte, co opravdu v životě chtějí, jen obtížně ve své mysli tápou a pátrají.

Vše již zmíněné zůstává skryto hluboko pod hladinou, v našem podvědomí a nevědomí. Nad hladinu pak vyplouvá to, čemu říkáme chování. Chování je souborem konkrétních reakcí na konkrétní události a situace. Chování nám přináší v životě výsledky.

A protože je chování důsledkem všeho, co je skryto pod hladinou, v našem podvědomí, pak se naše chování v konkrétních situacích velmi často opakuje. Cyklíme se, aniž bychom si to uvědomovali. Díváme se na situace, události a svět tam venku stále z jednoho bodu, jednoho úhlu pohledu.

Ptačí perspektiva
Pomáhám lidem změnit jejich perspektivu.
Jejich úhel pohledu. Je to, jako když se dva lidí dívají na tentýž dům. Jenže každý z jiné strany. Ta jedna strana je krásně opravená, zrenovovaná. Ta druhá teprve na opravy čeká. Je oprýskaná, stará a nehezká. Když požádáte tyto dva lidi, aby vám popsali, co vidí, dostanete dvě různé výpovědi. A přesto se dívají na jeden a tentýž dům. Jen každý z jiné perspektivy, jiného bodu.

A stejně je to i se situacemi, do kterých se v životě dostaneme. Leckdy nevidíme řešení právě proto, že se díváme stále ze stejného bodu. Náš systém podvědomých přesvědčení nám občas nedovoluje se z tohoto místa pohnout.

Pomáhám lidem pohnout se z místa, kde stojí. Pootočit se, posunout, poodstoupit, obejít „dům“. Ve chvíli, kdy se dá jejich mysl do pohybu jiným směrem, dostanou se do ní i jiné myšlenky, jiné návrhy řešení. A tak poznají i tu druhou stranu, která je leckdy už „zrenovovaná“.

A jsou-li dostatečně vytrvalí, pak se jim po čase podaří i vzlétnout a vidět celou situaci z ptačí perspektivy. Z nadhledu, který dává jedinečnou příležitost vidět dveře tam, kde jste doposud viděli jen zdi. A úžasné světlo nových možností a příležitostí tam, kde doposud byla jen temnota beznaděje, bezmoci a trápení. Svět tam venku se začne měnit, jak se začne měnit proud vašich myšlenek.

mindset-743161_960_720Myslet JINAK, ne lépe
Každá naše myšlenka vyvolá v naší mysli elektrochemickou reakci. Výsledkem této reakce je nový neuron v naší mysli. Nový základ neuronové sítě, mentální mapy, podle které pak jdeme. Dle vědeckých výzkumů záleží na tom, zda myšlence, která se v naší hlavě zrodila, věnujeme další pozornost či nikoliv. Pokud se myšlenkou dále nezabýváme, neuron se po cca 3 dnech rozpadá a neuronová síť nevzniká.

Pokud myšlenku rozvineme, větvíme ji, pak se k neuronu přidávají další a další a vzniká neuronová síť. Z té se nám později stává návyk. Myšlenkový návyk, z kterého se stává návyk komunikační. V naší mysli jsme si právě vytvořili nové přesvědčení. To ovlivňuje naše mínění o tomto světě, naše chování. A naše chování má vliv na to, jak se k nám chovají druzí. Jakou realitu zažíváme tam venku.

Důležitý je fakt, že k myšlence jednoho typu se váží vždy jen myšlenky jí podobné. Naše mysl nám nabízí další a další myšlenky, které rezonují s myšlenkou původní. Jinak to neumí.

Pokud se nám realita tam venku nelíbí, nejsme spokojeni s tím, co v životě sklízíme, pak jsme zaseli ve své mysli špatné myšlenky, špatná semínka. Chceme-li sklízet jinou úrodu, je důležité zasít jiná semínka.

Lidé často říkají: „Musím to udělat lépe.“ A já říkám: „Nedělejte to lépe, dělejte to JINAK.“ Je to stejné, jako byste sázeli semínka ředkvičky a chtěli rajčata. Pokaždé vám vyroste ředkvička. A vy si řeknete, že příště koupíte lepší, kvalitnější semínka ředkvičky a určitě už z nich konečně vyrostou rajčata. Nevyrostou.:)

Dělat cokoliv, s čím nejsme v životě spokojeni, jinak, znamená nejprve o tom začít přemýšlet jinak. Teprve, když o tom začneme jinak přemýšlet, vygeneruje naše mysl jiné myšlenky, jiné nápady a jiné činy. Objevíme sazenice rajčat a vypěstujeme rajčata.:)

Proto učím lidi techniky a pomáhám jim objevit způsoby, jak odhalit v mysli semínka, která jim neprospívají. A jak místo nich zasít semínka, která je potěší a naplní jejich touhy, sny, přání a cíle.

Magie slovMagie slov
Myšlenka je mocná energie a slovo je tělem našich myšlenek. Je zhmotněním energie našich myšlenek. Myšlenky tak nabírají na síle a jejich účinek se zvyšuje.

Z myšlenek se díky slovům často stává realita našeho života. Jsme to, čemu věříme. A to, čemu věříme, to také říkáme. Sobě i druhým. Velmi výstižně to nazýváme sugesce a autosugesce. Slovy ovlivňujeme své podvědomí i podvědomí druhých.

Vynášíme výroky o sobě i o druhých a nevěnujeme ji dostatečnou pozornost. Neuvědomujeme si, jak svými výroky ovlivňujeme své mínění o sobě samým i o druhých. Formujeme jimi svoji osobnost, víru, sebedůvěru i sebeúctu.

Hovoříme, aniž bychom si byli plně vědomi toho, že mnohá ze slov jsou silné hypnopovely, ze kterých se v našich životech často stávají samo naplňující proroctví. Zhmotňujeme svá slova v reálném světě. Stávají se z nich činy, skutky, události.

Slova mají obrovskou moc placebo efektu. Aktivují mozková centra a z představy, kterou slova vyvolají, se následně často stává i realita, kterou zažíváme.

Naše mysl všemu přiděluje význam, je doslovná. Dělá to i proto, aby se ve všem, co do ní valíme, neztratila. A tak i slovům, která do svého života přijímáme, přiděluje již od našeho útlého dětství význam.

Naše mysl neumí myslet ve slovech, myslí v obrazech, zvucích, pocitech a dalších smyslových vjemech. Tyto vjemy přiřazuje slovům a následně je do našeho vědomí vysílá pokaždé, když se opětovně s daným slovem setká. A tak naše mysl chrlí jeden obraz za druhým, zvuk za zvukem, pocit za pocitem. A my je opět proměňujeme ve slova a ty ze svých úst vypouštíme do tohoto světa. Do svého vlastního světa. Často aniž bychom si plně uvědomovali, jaký dopad naše slova mají.

I slovní zásoba a způsob, jakým se slovy nakládáme, je návyk. Je to mentální mapa, podle které v komunikaci jdeme. Proto slova často vypouštíme z úst, aniž bychom jim věnovali dostatečnou pozornost. Jedeme na autopilota. A pak se divíme, co že se nám to v životě děje.

Pomáhám lidem porozumět slovům jinak.
Pomáhám vám objevit význam slov tam, kde jste ho doposud nehledali. Objevit jejich úžasnou moc a sílu. Využívat ji prospěšně a radostně k utváření své vlastní životní reality i reality svých blízkých. Jsem si jistá, že se slovy se dá úžasně kouzlit. A tak učím i druhé se slovy kouzlit.:)
Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.