Vzdělávání pro obchodníky

Semináře  pro obchodníky najdete tady.

Obchod je tu s námi co svět světem stojí. Obchodujeme od pradávna a se schopnostmi obchodníka se rodíme.

U některých z nás se však v průběhu dětství schopnost obchodovat dostává do pozadí. Jakoby se z našeho života vytrácela.

A to díky prostředí, ve kterém vyrůstáme, předsudkům a přesvědčením našeho okolí a leckdy podivnému náhledu okolního světa na obchodníky a obchod jako takový.

Pak nezbývá, než tento talent v sobě znovu probudit a v dospělosti se mnohému z pravidel obchodu znovu naučit.

Kdyby nebylo obchodu, měli bychom jen pramálo z toho, co ve svém životě máme. Kdyby neexistovala nabídka, neměli by zákazníci z čeho vybírat.

businessmen-989146_960_720

Každý z nás má talent na něco jiného. A tyto své talenty měníme v dovednosti, se kterými pak na trhu práce obchodujeme.
Nabízíme své služby, informace, produkty, které jsme schopni vyrobit. Zkrátka směňujeme s okolním světem své dovednosti, umy a talenty.

Kdyby neexistoval obchod, svět kolem nás jakoby se zastavil. Každý by něco vynalezl, vymyslel, objevil, vyrobil, ale svět by o tom nevěděl, neb by mu to nikdo nenabídl, nikdo by mu o tom neřekl…. Obchod je všude kolem nás, i tam, kde ho na první pohled nevidíme.

I přes to, že je obchod tak přirozený a důležitý, radost se z něj leckdy vytrácí.
Konkurence rostepraxe k udržení zákazníků bývá různá. Tlak na obchodníky často sílí ze všech stran.

Péče o klienta, budování dlouhodobých vztahů, řešení potřeb a přání klientů se v řadě případů mění v honbu za čísly, plány a cíli, které obchodníkům stanovil někdo jiný.

A tak radost vystřídají obavy či nejistota na obou stranách, u obchodníka i zákazníka. Tyto emoce se do obchodování silně promítají a snižují šanci na úspěch.

group-464644_960_720-1

Druhou stranou mince je, že každý obchodník byl a je čas od času zákazníkem, klientem, nebo „pouhým příjemcem“ telefonního hovoru, na jehož druhém konci kdosi provádí průzkum trhu, prodej po telefonu či nabídku služeb, které „nelze odmítnout“.

A tak se obchodníkům promítají do jejich práce a jednání jejich vlastní zkušenosti, které nasbírali na cestě životem coby zákazníci.

A protože naše mysl si s námi leckdy podivně zahrává, jsou obchodníkům tyto zkušenosti častěji brzdou v práci, než pomocníkem.

I když v to možná někteří z vás přestávají věřit, stále existuje celá řada způsobů, jak obchodovat s radostí, s vědomím, že poskytuji zákazníkům právě ty služby, které si zákazník žádá, a přesto dosahovat výsledků ke spokojenosti své vlastní i nadřízených.

A nemusíte tam venku nic a nikoho měnit. Stačí jen pochopit sám sebe, pochopit, jak funguje naše mysl, co tvoří naše očekávání a jak ovlivňují naše chování. Pak už jsme schopni pomoci sami sobě a své mysli změnit své jednání a vrátit tak radost a úspěch zpět do našeho obchodování.

Jak budovat vztahy s klienty, vytvářet příjemnou a úspěšnou atmosféru obchodního jednání, zbavit se strachu či nejistoty, obchodovat s radostí a naplno rozvinout svůj obchodní talent, se kterým jsme přišli na tento svět, učíme na mých seminářích pro obchodníky.

Autor: Lenka Kubáčová

Semináře pro obchodníky najdete tady.
Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.