Ptali se mě, jak lidem pomáhám… Tady odpovídám 2. část

zen-stones-1395147656aNV

"Ty sám píšeš knihu života. Tak z ní udělej bestseller!"


soul-746560_960_720Život v naší hlavě vs. dar přítomného okamžiku

Jeden z hlavních důvodů, proč se slovy občas tak nerozumně nakládáme je, že nejsme přítomni v daném okamžiku.

Nejsme v komunikaci dostatečně vědomě bdělí. Jak jsem zmínila, jedeme na autopilota a dovolíme svým podvědomým přesvědčením, aby komunikovala za nás.

Máme sklony žít více ve své hlavě, než v přítomném okamžiku. Usídlíme se uvnitř své hlavy a přemítáme o minulosti a o budoucnosti. Aniž bychom si to leckdy uvědomovali, díky tomu velkou část svého života strávíme vzpomínkami na minulost a obavami z budoucnosti. Přitom jediné, co v našem životě existuje, je přítomný okamžik. A ten nám uniká.

Stačí si jen uvědomit, že nic jiného, než přítomnost není.

Minulost jsou jen obrazy, zvuky a další smyslové vjemy v naší hlavě. Navíc je naše mysl svými filtry náležitě zkreslí. To, na co vzpomínáme, pak má jen málo společného s tím, co se nám událo.
Tyto zkreslené vzpomínky v nás vyvolávají pocity, které si pak přenášíme do přítomného okamžiku.

Stejně je to s budoucností. Konstruujeme ve své hlavě, vytváříme obrazy, zvuky a tak dále. Aniž bychom si to uvědomovali, ovlivňujeme tím svoji přítomnost, kterou právě zažíváme. Naše mysl totiž nedokáže rozlišit mezi tím, zda to, co „vidí, slyší, cítí…“ se děje ve světě tam venku, nebo jen v naší hlavě. Nerozlišuje mezi realitou a představou.

Z vědeckých výzkumů je dnes zřejmé, že se při zažívání reality aktivují tatáž mozková centra jako při představě toho, co vše by se mohlo stát.
Chceme-li ve své mysli utvářet svoji budoucnost i přítomnost, pak je důležité dělat to jistým způsobem. Aby se nám dařilo.

Proto lidem pomáhám pracovat s jejich vlastní myslí. Pomáhám jim nalézt účinné způsoby, jak zůstat vědomě bdělý v přítomném okamžiku. I způsoby, jak správně trávit čas ve své hlavě, pracovat s vlastními sny, cíli a přáními tak, aby se jim plnily. Společně objevujeme cesty, jak uvolnit starý způsob myšlení, nechat ho odejít a nahradit ho novým, prospěšným.

Juan_Ordeix679ořezJak tělo promlouvá
Slova mají obrovský vliv na naše podvědomá přesvědčení, na to, co si myslíme, čemu věříme. Co se odehrává v naší hlavě a následně pak v realitě, kterou zažíváme.
Neméně mocná a významná je v našich životech i řeč těla.

Řeč těla je řečí našeho podvědomí. Promlouvá k nám i k našemu okolí každou vteřinou našeho života. Se schopností číst řeč těla se rodíme. Na cestě životem na tuto svoji schopnost občas zapomínáme, opomíjíme ji.
A ona je v komunikaci s druhými i se sebou samým tak důležitá.

Tělo a mysl jsou propojeny. To, co si myslíme, se promítá do našeho vzhledu, výrazu tváře, postoje. A současně postoj, gesta, mimika ovlivňují to, jak se cítíme. A jaké myšlenky naše mysl generuje.
Současně svým vzezřením a výrazem v tváři ovlivňujeme druhé. Pozitivním i negativním směrem. Vše děláme velmi často podvědomě, nevědomě, chcete-li.

Naučíme-li se zvládat svoji vlastní řeč těla příznivým způsobem a správně číst řeč těla druhých, pak bude komunikace s druhými mnohem laskavější, přínosnější a úspěšnější. Najdeme způsoby, jak se respektujícím a respektovaným způsobem v komunikaci prosadit, aniž bychom lezli do prostoru druhým.

A tak pomáhám lidem číst řeč těla druhých, i jejich vlastní. Pomáhám jim najít nové způsoby, jak tuto úžasnou formu komunikace využívat k radosti a prosperitě vlastní i lidí ve svém okolí. Umět prostřednictvím svého těla rychle zlepšit svoje vlastní pocity a myšlenky, i pocity a myšlenky druhých je nádherné a velmi osvobozující.

Když lidem vyprávím o svém povolání a životním posláním, často dostávám i otázku, zda si myslím, že jsou lidi na takovou práci na sobě připraveni. A tak odpovídám všem i na tento dotaz.

Hodiny
Každý je připraven v jiném okamžiku
Svoje poslání vykonávám s vědomím, že každý připraven není. S vědomím, že to, co dělám, není pro každého. Tak ráda bych řekla, že je, ale lhala bych. Sobě i druhým.

Přijmout fakt, že to, co se v mém životě děje, je do značné (a možná i úplné :)) míry dílem mých vlastních myšlenek a přesvědčení, znamená přijmout zodpovědnost. Zodpovědnost za své myšlení, konání, pocity. Za svůj život, realitu, kterou žiji.
A na to, jak to vnímám já, ještě každý připraven není. Ale to nevadí. Každý je připraven v jiném okamžiku.

Ať už si to uvědomujeme či nikoliv, měníme se každý den. Vědomě i nevědomě. Měníme se pod vlivem prožitků, zkušeností. Pod vlivem lidí, se kterými se potkáváme a prostředí, ve kterém se pohybujeme. Pod vlivem slov, informací, které do svého života pouštíme a kterým se rozhodneme uvěřit.

Mnoho lidí za své nezdary, neúspěchy a za realitu svého bytí dává vinu všem tam venku. Pro ty pak tato cesta proměny reality vlastního života není. Dnes pro ně není. Třeba zítra, pozítří…. Anebo v příštím životě.:) Až budou připraveni.

Jsem si jistá, že každým dnem na této planetě přibývá lidí, kteří jsou připraveni převzít zodpovědnost za svůj vlastní život a začít měnit realitu svých dnů, plnit si své sny a cíle s lehkostí hravostí a úsměvem na tváři. A právě pro ty tady jsem. Připravena být jejich laskavým průvodcem jejich proměnou a zažívání nové, radostné reality.

Praha,_Malá_Strana_-_U_zlatého_klíče (1)

Občas se mě lidé ještě ptají, zda lidí, kteří dělají to, co já, není už v této zemi dost.
Odpovídám, že není. A nevím, jestli někdy bude.:)

Statisticky prý je zatím jen cca 5 % lidí, kteří jsou připraveni jít cestou utváření vědomé reality.
Pokud se toto číslo jen trochu blíží realitě, pak je to opravdu málo.

A tak si myslím, že čím více bude lidí, kteří se vydají na cestu osvěty a podpory vědomého zvládání vlastní mysli, tím lépe.

Navíc každý na cestě utváření vlastní reality potřebujeme něco jiného. Každému vyhovují jiné cesty, jiné vedení. A čím více bude lidí, kteří budou připraveni stát se průvodci pro druhé, tím rychleji a lépe si budou moci lidé vybrat.

A čím více nás bude, tím větší šance, že lidí, kteří se na tuto cestu vydají, bude přibývat.
A pak i procento lidí, kteří budou svobodnější, zodpovědnější, radostnější a spokojenější, se bude zvyšovat.

A to je moje touha i cíl.
Aby procento lidí, kteří žijí radostný, harmonický, zdravě sebevědomý život podle vlastních představ, narůstalo. Aby přibýval počet těch, kteří jsou tím, kým byli, když přišli na tento pozemský svět. Počet těch, kteří vědí, že na tento svět přišli jako radostné, svobodné a dokonalé bytosti, které vědí, proč jsou tady.
Protože pak bude i tento svět svobodnějším a radostnějším místem ve Vesmíru.

Proměna zpět v ty, kým jsme byli, než jsme vstoupili na tento pozemský svět, je proces. Nekonečný, úžasný proud života, ve kterém zažíváte každodenní zázraky, když dokážete být vědomě bdělí. Poznáváte svět uvnitř své hlavy více a více, lépe a lépe s ní komunikujete. A tak tvoříte kouzelnou a prosperující realitu vlastního bytí s lehkostí, hravostí a úsměvem na tváři.

Přeji vám všem, abyste našli lehkost bytí právě ve své vlastní realitě života. Přeji vám hojné a laskavé dny plné úžasných zázraků a nových poznání. Přeji vám, abyste byli tím, kým skutečně jste.:)

S úctou Lenka Kubáčová
Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.