O semináři pro školitele

chairs-58475_640

Předávat informace, zkušenosti či poznání a pomáhat tak druhým na jejich vlastní cestě životem, profesní či soukromé, je nádherným životním posláním.

Školitelé prostřednictvím seminářů či přednášek sdílí s účastníky své vědomosti a leckdy i nemalou část svého života díky zkušenostem, které jim předávají.

Vzdělávání lidí je velmi záslužnou činností, kde školitel současně nese značnou zodpovědnost za způsob a formu, jakou své vědění účastníkům předává.

Účastníci vždy přichází s jistými očekáváními a leckdy nemalými nároky.

Aby školitelé naplnili očekávání i požadavky účastníků, musí umět v praxi správně uplatnit nejen základní pravidla vedení seminářů, ale současně i řadu poznatků z psychologie a komunikace.

business_presentation_byvectoropenstock

Čím to je, že na semináře některých školitelů lidé dlouhá léta v dobrém vzpomínají, rádi se k nim vrací a všude je doporučují? A proč si na některé školitele po pár dnech či týdnech ani nevzpomeneme?

Obsah semináře má jistě nemalý vliv na hodnocení účastníků, nikoliv však rozhodující.

O tom, s jakými emocemi odjíždí účastníci, co si uchovají v paměti a zda se budou k poznáním získaných na semináři vracet či nikoliv, rozhoduje osobnost školitele.

Atmosféra, kterou na semináři vytvoří, se pak přenáší na účastníky a s touto energií i odjíždí ze semináře domů.

A stejná energie se pak uloží do vzpomínek, na základě kterých se ke školiteli rádi vracíme či na něj „zapomeneme“.

executive-511702_640

Spojením talentu, tréninku a osvojení si pravidel, která jsou funkční a pro úspěšné vedení seminářů leckdy nezbytná, dosáhneme toho, aby se k nám lidé rádi vraceli. Jednoduché tipy a triky zpříjemní chod semináře nám i účastníkům a v ledasčem ho i zjednoduší.

Na seminářích Školení pro školitele pomáháme nejen začínajícím školitelům osvojit si základní pravidla vedení seminářů či tipy a triky, které jsou v průběhu seminářů osvěžením pro účastníky i školitele.

Celou řadu inspirací zde naleznou i lidé, kteří se již nějakou dobu školitelské praxi věnují.

Psychologie vedení seminářů či komunikační dovednosti se prolínají celým cyklem seminářů.

Autor: Lenka Kubáčová

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.